Spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwem Lasów Państwowych oraz związkami zawodowymi

W dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie o godzinne 16.00 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Michał Woś – Minister Środowiska, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami – Bogusławem Piątkiem i Krzysztofem Janeczko oraz przedstawiciele związków zawodowych –  ZLP w RP, KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ „Solidarność”-80 i ZZ PTL. Związek Leśników Polskich w RP reprezentowali Jarosław Szałata i Krzysztof Górski. Przedstawiciele KSPL NSZZ „Solidarność” i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” nie pojawili się na spotkaniu.

Przed spotkaniem Przewodniczący ZLP w RP, KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ „Solidarność”-80 podpisali i następnie w trakcie spotkania przekazali Ministrowi Środowiska Michałowi Wosiowi stanowisko, tychże związków, odnośnie pisma KSPL NSZZ „Solidarność z dnia 17 maja 2020 r. podpisanego przez Jacka Cichockiego i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” z dnia 22 maja 2020 r. podpisanego przez Zbigniewa Kuszlewicza:

Podczas spotkania Minister Michał Woś przekazał informacje:

  1. Sytuacja gospodarcza Lasów Państwowych jest coraz lepsza i stabilizuje się, lecz od lat nie była tak „kiepska”. Sytuacja ekonomiczna jest niepewna.
  2. Procedowana jest bardzo ważna i potrzebna ustawa o odnawialnych źródłach energii, w której będzie zawarta, długo oczekiwana przez leśników, definicja drewna energetycznego. Umożliwi ona Lasom Państwowym sprzedaż tegoż drewna, co niewątpliwie wpłynie na stabilizację gospodarki leśnej. Rada Ministrów przyjęła tę ustawę i została ona skierowana do Sejmu. Został złożony również wniosek do Komisji Europejskiej o notyfikację tej ustawy. Minister Środowiska jest dobrej myśli. Uważa, że ustawa trafi pod obrady Sejmu jeszcze w czerwcu br. i zostanie uchwalona. Minister Środowiska uważa, że jest to bardzo ważna sprawa dla gospodarki Lasów Państwowych i kraju.
  3. Minister Środowiska Michał Woś jednoznacznie określił się, że w pełni ufa Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Andrzejowi Koniecznemu. Nie ma akceptacji do działań KSPL NSZZ „Solidarność” i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”  w temacie wotum nieufności dla Dyrektora Generalnego LP. Minister Środowiska  Michał Woś stwierdził, że  „nie moją rolą są układanki polityczne i partyjniactwo, ale troska o polską przyrodę, Lasy Państwowe i leśników”. Zapewniał, że nie będzie roszad kadrowych związanych z polityką. Natomiast liczą się kompetencje i przygotowanie do pełnienia różnych stanowisk w LP.
  4. Michał Woś potwierdził uruchomienie awansów dla 1/3 załogi od lipca br.

Przewodniczący Jarosław Szałata omówił obecną sytuację leśników i złożył wniosek do Ministra Środowiska Michała Wosia o uruchomienie nagrody z okazji Dnia Lasu dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych w równym wymiarze. Minister określił się, że w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym LP  rozważy sprawę i w zależności od możliwości ustosunkuje się do wniosku.

Na zakończenie Minister Michał Woś podziękował za zaangażowanie w prace na rzecz pracowników przedstawicielom wszystkim związków zawodowych obecnych na spotkaniu. Liczy na owocną współpracę i deklarował wolę cyklicznych spotkań oraz wspólnych działań na linii Ministerstwo Środowiska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – strona społeczna.