Radomski

120px-Rdlp_radom

Adres:26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68

Rada Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

Prezydium:

 • Przewodnicząca Związku – Jolanta Bochenek – Nadleśnictwo Staszów
 • Wice Przewodniczący – Wojciech Grad – Nadleśnictwo Jędrzejów
 • Wice Przewodniczący – Zbigniew Szostak – RDLP w Radomiu
 • Sekretarz – Daniel Bogacki – Nadleśnictwo Stąporków
 • Skarbnik – Edyta Jastrzębska – Nadleśnictwo Barycz
 • Członek Prezydium  – Piotr Maj – Nadleśnictwo Ostrowiec Św.
 • Członek Prezydium – Grzegorz Kisiel – Nadleśnictwo Daleszyce

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Mariusz Mazur – Nadleśnictwo Kielce
 • Członek – Anna Podhorecka – Nadleśnictwo Grójec
 • Członek  – Bożena Nucia – Nadleśnictwo Starachowice

Delegaci na Zjazd Krajowy:

 • Wojciech Grad – Nadleśnictwo Jędrzejów
 • Zbigniew Szostak – RDLP w Radomiu
 • Daniel Bogacki – Nadleśnictwo Stąporków
 • Edyta Jastrzębska – Nadleśnictwo Barycz
 • Piotr Maj – Nadleśnictwo Ostrowiec Św.
 • Grzegorz Kisiel – Nadleśnictwo Daleszyce
 • Barbara Jarzębak – Nadleśnictwo Chmielnik

Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP:

 • Jolanta Bochenek – Nadleśnictwo Staszów
 • Anna Urbaniak – Nadleśnictwo Suchedniów