Radomski

120px-Rdlp_radom

Adres:26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68

Rada Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI

Prezydium:

·  Przewodnicząca Związku                  - Jolanta Bochenek – Nadleśnictwo Staszów
·  Wice Przewodnicząca                        - Barbara Jarzębak – Nadleśnictwo Chmielnik
·  Wice Przewodniczący                        - Wojciech Grad      – Nadleśnictwo Jędrzejów
·  Sekretarz                                             – Daniel Bogacki     – Nadleśnictwo Stąporków
·  Skarbnik                                               – Krzysztof Gola      – Nadleśnictwo Daleszyce
·  Członek Prezydium                            - Andrzej Kot           - Nadleśnictwo Kielce
·  Członek Prezydium                            - Stanisław Drela    - Nadleśnictwo Przysucha

Komisja Rewizyjna:

·  Przewodniczący                                 – Mariusz Mazur           - Nadleśnictwo Kielce
·  Członek                                               – Lucyna Morawiecka   - Nadleśnictwo Chmielnik
·  Członek                                               – Piotr Wolski                 - Nadleśnictwo Marcule

Delegaci na Zjazd Krajowy:

 Barbara Iwańska – biuro RDLP
 Leszek Jaszczyk – biuro RDLP
 Barbara Jarzębak – Nadleśnictwo Chmielnik
 Daniel Bogacki – Nadleśnictwo Stąporków
 Zbigniew Szostak – biuro RDLP
 Marek Dziurzyński – Nadleśnictwo Łagów
 Stanisław Drela – Nadleśnictwo Przysucha

Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich:

· Jolanta Bochenek          - Nadleśnictwo Staszów
· Ireneusz Lasak               – Nadleśnictwo Chmielnik

Członek Prezydium Rady Krajowej Związku Leśników Polskich:
·  Jolanta Bochenek          - Nadleśnictwo Staszów