Radomski

120px-Rdlp_radom

Adres:26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68

Rada Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI

Prezydium:

·  Przewodnicząca Związku                  – Jolanta Bochenek – Nadleśnictwo Staszów
·  Wice Przewodnicząca                        – Barbara Jarzębak – Nadleśnictwo Chmielnik
·  Wice Przewodniczący                        – Wojciech Grad      – Nadleśnictwo Jędrzejów
·  Sekretarz                                             – Daniel Bogacki     – Nadleśnictwo Stąporków
·  Skarbnik                                               – Krzysztof Gola      – Nadleśnictwo Daleszyce
·  Członek Prezydium                            – Andrzej Kot           – Nadleśnictwo Kielce
·  Członek Prezydium                            – Stanisław Drela    – Nadleśnictwo Przysucha

Komisja Rewizyjna:

·  Przewodniczący                                 – Mariusz Mazur           – Nadleśnictwo Kielce
·  Członek                                               – Lucyna Morawiecka   – Nadleśnictwo Chmielnik
·  Członek                                               – Piotr Wolski                 – Nadleśnictwo Marcule

Delegaci na Zjazd Krajowy:

  • Barbara Iwańska – biuro RDLP
  • Leszek Jaszczyk – biuro RDLP
  • Barbara Jarzębak – Nadleśnictwo Chmielnik
  • Daniel Bogacki – Nadleśnictwo Stąporków
  • Zbigniew Szostak – biuro RDLP
  • Marek Dziurzyński – Nadleśnictwo Łagów
  • Stanisław Drela – Nadleśnictwo Przysucha

Członkowie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich:

· Jolanta Bochenek          – Nadleśnictwo Staszów
· Ireneusz Lasak               – Nadleśnictwo Chmielnik

Członek Prezydium Rady Krajowej Związku Leśników Polskich:
·  Jolanta Bochenek          – Nadleśnictwo Staszów