Warszawski

120px-Rdlp_warszawa

Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 278

RADA KRAJOWA ZLP w RP:

  1. Wojciech Kała – RDLP w Warszawie,
  2. Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów,

 DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY ZLP w RP:

  1. Wojciech Kała – RDLP w Warszawie,
  2. Jerzy Derlicki – Nadleśnictwo Łochów,
  3. Zbigniew Barejko – Nadleśnictwo Celestynów,
  4. Andrzej Wisiński – Nadleśnictwo Łuków,
  5. Kazimierz Lewandowski – Nadleśnictwo Łochów.