Miesięczne archiwum: maj 2020

30 lat samorządności w Polsce

Źródło: ZPP

Corocznie w dniu 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W bieżącym, 2020 roku świętujemy zatem już 30 lat istnienia samorządności w naszym kraju. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada samorządności należy również do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. W tym zacnym gronie jest wielu leśników, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności i jednocześnie reprezentują Lasy Państwowe, Parki Narodowe i inne jednostki organizacyjne ze środowiska leśnego i jego otoczenia.

Czytaj dalej

Pytania w sprawie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń

W środowisku leśników od jakiegoś czasu krążą powtarzające się i pełne niepokoju pytania dotyczące odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych ustaleń pomiędzy pracownikami i pracodawcami, które są zawarte w PUZP.

Poniżej postawione przeze mnie pytania i odpowiedzi Kancelarii Prawnej z którą współpracuje ZLP w RP – stan prawny na 21.05.2020 r.

Dodam też, że nie było i nie ma na tę chwilę żadnych inicjatyw zmian, poprawek czy innych działań zmierzających do zawieszenia lub wypowiedzenia PUZP.

Analiza obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów kodeksu pracy, przepisów zawartych w Tarczach 1.0, 2.0 i 3.0 oraz w ustawie o stanie klęski żywiołowej, pozwala na udzielenie następujących odpowiedzi na pytania Zlecającego:

Czytaj dalej

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów mieli przekazać osobiście dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego planowanego na 24 kwietnia 2020 r. Niestety nie było to możliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Niemniej jednak stypendia zostały przyznane, a ich przekazanie nastąpi w terminach indywidualnie ustalonych przez szkoły.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz szósty. Dotychczas wyróżnionych zostało 169 absolwentów.

Czytaj dalej

Zakończenie klas 4 w Technikum Leśnym w Białowieży. Stypendia ZLP w RP przyznane.

24 kwietnia 2020 r. klasy IV zakończyły naukę w Technikum Leśnym w Białowieży. Kolejnych 29 osób powiększyło grono absolwentów szkoły.

Uroczyste wręczenie świadectw nie mogło się odbyć. Wszyscy uczniowie otrzymali skany świadectw. Odbyła się również telekonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele oraz absolwenci.

Czytaj dalej