Archiwa kategorii: Aktualności

Komunikat Rajdowy – XXXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?”

XXXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?” pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych organizowany w dniach 09-11.06.2022 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ruszyła strona XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?”.

Do końca stycznia można oglądać trasy, a od 31.01.2022 r. ruszają zapisy.
Kontakt ze stroną tylko poprzez „SILP” na poziomie Nadleśnictwa. Na stronie wszystkie potrzebne informacje i adresy do kontaktu w poszczególnych bazach i w RDLP.

Czekamy na Was na Warmii i Mazurach!

Wsparcie na rehabilitację Kolegi Przemka Dobrowolskiego

Koleżanki i Koledzy Leśnicy,
Szanowni Państwo!

Nasz Kolega leśnik Przemek Dobrowolski, główny specjalista SL w Wydziale gospodarki leśnej i ochrony lasu w RDLP w Łodzi, uległ poważnemu wypadkowi. 26 października 2021 r. spadł z ambony myśliwskiej z wysokości ok. 5 metrów. W wyniku upadku doznał poważnego urazu kręgosłupa, co przełożyło się na niedowład dolnych i górnych kończyn. Przemek został poddany operacji kręgosłupa i obecnie przebywa w Szpitalu w Łodzi, w którym trwa intensywna jego rehabilitacja. Rehabilitacja to żmudny i długotrwały proces, do uzyskania pełnej sprawności kończyn jeszcze daleka droga. Przemek zawsze pomagał potrzebującym, to serdeczny i życzliwy człowiek, który teraz sam potrzebuje pomocy i wsparcia. Dlatego zwracam się do Was, Koleżanki i Koledzy Leśnicy, o przekazanie środków finansowych, które są niezbędne do dalszego leczenia i rehabilitacji naszego kolegi. W końcu stycznia Przemek wróci do domu i będzie potrzebował dalszej rehabilitacji i niezbędnego sprzętu do ćwiczeń. Sprzęt i codzienne zajęcia z fizjoterapeutą są odpłatne. To koszty, których nie jest w stanie udźwignąć jego zrozpaczona Rodzina.

Przemek jest podopiecznym Fundacji „Pomoc Leśnikom” w Krośnie.

Możemy Mu pomóc – o co gorąco proszę wszystkich Was Leśników – wpłacając dowolną kwotę na konto Fundacji – BNP PARIBAS O/Krosno 24203000451110000000246150 z dopiskiem „pomoc dla Przemka Dobrowolskiegonumer KRS Fundacji 0000040564. Możemy również przekazać 1% podatku przy rozliczeniu PIT za 2021 rok.

W imieniu Przemka i jego Rodziny bardzo proszę o wsparcie. Dzięki Naszej pomocy Przemek odzyska pełną sprawność ruchową. Wspólnie dajmy nadzieję jednemu z nas.

Aldona Perlińska

Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Pomóżcie nam uratować naszego przyjaciela Andrzeja – Leśniczego Nadleśnictwa Skwierzyna

Nasz kolega Andrzej Ryś wieloletni pracownik – leśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna ciężko zachorował – diagnoza stwardnienie zanikowe boczne ( SLA) była zbyt późna, leczenie lekami dostępnymi oraz refundowanymi przez NFZ nie przynosi efektów.

Istnieje możliwość leczenia terapią komórek macierzystych, jednak ta terapia nie jest refundowana przez NFZ i jest bardzo kosztowna.

Potrzebujemy zebrać ponad 200 000 zł aby ratować naszego kolegę, który wstępnie został zakwalifikowany na leczenie z zastosowaniem komórek macierzystych w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie.

Udało nam się zebrać trochę pieniędzy , ale to zbyt mało aby starczyło na całą terapię dlatego też prosimy o przekazanie

1% podatku na FUNDACJĘ POMOCY LEŚNIKOM I ICH RODZINOM IMIENIA HUBERTA JURCZYSZYNA w Szczecinie KRS 0000227907 z dopiskiem Andrzej Ryś.

Można też wpłacać bezpośrednio na konto fundacji Alior Bank nr rachunku

98 2490 0005 0000 4530 1201 4969 z dopiskiem darowizna na leczenie Andrzeja Ryś

Pomóżcie nam uratować Andrzeja

Wesołych Świąt i dobrych spotkań pod choinką – najśliczniejszym drzewkiem

Znam drzewko najśliczniejsze z drzew,

co na tej ziemi rosną;

gdy w polu wiatr śnieżysty dmie,

kwiatuszki jego błyszczą się

i wszystkich darzą wiosną

(kolęda ewangelicka, słowa ks. Paweł Sikora)

Niebawem Boże Narodzenie i spotkania w rodzinnym gronie przy świątecznym drzewku. Biały opłatek, karp, sianko, prezenty, kolędy, wspaniałe smaki i zapachy, dźwięki kolęd i uroczysty, świąteczny nastrój. Każdy z nas inaczej czuje, odbiera i nazywa Święta Bożego Narodzenia oraz magiczną noc, kiedy narodził się Zbawiciel…

Czytaj dalej

Bogdan Bartoszko – wspomnienie

foto Wojciech Grzywa

We wrześniu tego roku z bólem żegnaliśmy naszego kolegę Bogdana Bartoszko, który całe swoje dorosłe życie poświęcił dolnośląskim lasom. Jego postać znana jest tutejszej ludności i nie tylko, poprzez jego nieprzeciętne zaangażowanie w działaniu zawodowym i społecznym. Zasłużył, by wspomnieć i przybliżyć jego bogatą historię.

Urodził się 9 lutego 1940 roku w Wietlinie, w powiecie jarosławskim na Rzeszowszczyźnie. Tam też w 1953 roku ukończył Szkołę Podstawową, w Jarosławiu w 1957 Liceum Ogólnokształcące, a w 1962 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika wydającego drewno (leśniczy, podleśniczy) na samochód ciężarowy w przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Podsumowanie analizy przepisów z opinii prawnej z dnia 2.12.2021 r. dokonanej przez Katarzynę Gosztyłę – radcę prawnego.

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu w świetle art. 130a prd, kosztami zostanie obciążony zarówno właściciel pojazdu, jak i podmiot kierujący nim w chwili odholowania.

Następnie należy wskazać, iż na gruncie art.140aa prd, kara pieniężna może zostać nałożona na podmiot wykonujący czynności ładunkowe, ale tylko gdy w umowie sprzedaży drewna zawartej przez PGL LP, nie wyłączono jednoznacznie i wyraźnie odpowiedzialności LP za załadunek drewna. Nawet jednak w przypadku, gdy odpowiedzialność nie została wyraźnie wyłączona – LP mogą zostać zwolnione z odpowiedzialności, jeżeli nie miały wpływu bądź nie godziły się na naruszenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wykazanie, iż okoliczności danej sprawy świadczą o wpływie lub godzeniu się załadowcy na naruszenie warunków przewozu należy do organu.

Reasumując, w analizowanych sprawach kluczowe znaczenie mają:

  1. Treść umowy sprzedaży drewna, która winna jednoznacznie wyłączać odpowiedzialność za załadunek drewna i przenosić wprost tą odpowiedzialność na Kupującego lub wybranego przez Kupującego przewoźnika lub spedytora.
  2. Wyposażenie przez pracodawcę (Lasy Państwowe) pracowników w odpowiednie narzędzia techniczne umożliwiające weryfikację DMC (waga), a także regulaminy umożliwiające weryfikację dokumentów pojazdu.

Przy braku odpowiedniego wyposażenia pracownik będzie mógł się w każdym przypadku uchylić od odpowiedzialności, chyba że popełni oczywisty, tzw. gruby błąd (np. pomyli gatunki drewna, co będzie miało wpływ na wyliczoną przez niego DMC).

Emerytury stażowe w Sejmie RP

Sejm rozpoczął we wtorek 14 grudnia 2021 roku pierwsze czytanie przygotowanego przez „Solidarność” projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Przewiduje on, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Emerytura stażowa przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość, ustalona przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki, nie jest niższa od minimalnej emerytury. Dziś jest to 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł na rękę.

Czytaj dalej

Uwaga! 10 stycznia mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.