Archiwa kategorii: Aktualności

Region Pomorski ZLPwRP, pomaga w walce z SARS CoV-2 i COVID-19

29 maja 2020 r., przy Szpitalu Powiatowym w Brodnicy, odbyło się przekazanie 2800 nitrylowych rękawiczek ochronnych dla personelu medycznego tego Szpitala i podległych mu placówek leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Potrzebne właśnie w tym momencie rękawiczki przekazano na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego. W imieniu leśników z 28 jednostek, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przekazania dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Grzegorz Karolak oraz Przewodniczący Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki.

Czytaj dalej

Uwaga! 10 lipca mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.

Komunikat Rajdowy

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich związane z pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia. Odwołać Rajd Leśnika? Tak byłoby najprościej… Taka decyzja mogła jednak oznaczać nawet koniec, tej jakże ważnej dla leśników, tradycji rajdowych spotkań. Obserwowaliśmy z niepokojem sytuację w kraju i na świecie i po wielu konsultacjach oraz dyskusjach podjęliśmy decyzję: organizujemy XXXII Rajd Leśnika w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 2020 roku!

Czytaj dalej

Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju wznawia przyjmowanie kuracjuszy

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik-Drzewiarz” Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju od 01.07.2020 r. wznawia przyjmowanie kuracjuszy zgodnie z aktualnym skierowaniem od Związku Leśników Polskich w RP.

Skierowania, które nie mogły być zrealizowane z uwagi na obligatoryjne zawieszenie działalności Sanatorium, w związku z ogłoszonym stanem pandemii będą realizowane w późniejszym, uzgodnionym indywidualnie terminie.

Ważne!

Warunkiem przyjęcia do Sanatorium jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. –  Jest to wymóg wynikający z podstawy prawnej podanej poniżej. W przypadku zmian dotyczących trybu przyjęcia do Sanatorium, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Czytaj dalej

Wawelska 52/54 i polscy leśnicy

W październiku 2019 r. po rekonstrukcji Rządu RP powstał pomysł utworzenia nowego Ministerstwa, które byłoby połączeniem dotychczasowego Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii. Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata wystąpił wówczas z pismem ZLP-01.69.2019 z dnia 23.10.2019 r. do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym wyraził swoje zaniepokojenie co do powyższej idei.  Dokument został skierowany również do wiadomości ówczesnego Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

W dniu 15 listopada 2019 r. powstało Ministerstwo Klimatu kierowane przez Ministra właściwego do spraw środowiska i ochrony klimatu. Z zadań tegoż Ministerstwa miały zostać wydzielone sprawy dotyczące środowiska, którymi miało zając się na nowo utworzone Ministerstwo Środowiska. Siedzibą resortu Klimatu został historycznie związany z leśnikami budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie, dotychczas zajmowany przez Ministerstwo Środowiska. Z gmachu została zdjęta tablica z nazwą Ministerstwa Środowiska. Powstała więc obawa, że po odtworzeniu Ministerstwa Środowiska gmach, zbudowany z inicjatywy i starań polskich leśników, z ich dobrowolnych składek zbieranych przy wielkim zaangażowaniu Związku Leśników Polskich w RP, przestanie służyć ludziom lasu.  

Czytaj dalej

Kiedy mamy leśne święto?

Las jest niesłychanie mocno związany z naszą kulturą, pewnie tak samo jak z gospodarką. Kulturotwórcza rola lasu jest tak ogromna, że napisano na ten temat wiele tomów. Słowo „las” i pochodne od niego znajdziemy w nazwach miejscowości, nazwiskach ludzi i w wielu wyrazach ze słownika języka polskiego. Wszyscy w najrozmaitszych formach korzystamy z lasu, który ma wiele funkcji. A co ludzie robią dla lasu? Czy znają go, chronią i należycie rozumieją? Jak media przedstawiają las i złożone mechanizmy przyrody, które tam od wieków funkcjonują? Tak pisał Stefan Żeromski w „Dziejach grzechu”: Drzewa żyją wraz z człowiekiem. Tylko drzewa żyją życiem powszechnym, w którym i nasze życie się mieści. Kiedy po latach witać się ze znajomymi drzewami, znajduje się w nich zmiany niemal takie jak w sobie.

Czytaj dalej

Spotkanie Ministra Środowiska z kierownictwem Lasów Państwowych oraz związkami zawodowymi

W dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie o godzinne 16.00 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Michał Woś – Minister Środowiska, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wraz z zastępcami – Bogusławem Piątkiem i Krzysztofem Janeczko oraz przedstawiciele związków zawodowych –  ZLP w RP, KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ „Solidarność”-80 i ZZ PTL. Związek Leśników Polskich w RP reprezentowali Jarosław Szałata i Krzysztof Górski. Przedstawiciele KSPL NSZZ „Solidarność” i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” nie pojawili się na spotkaniu.

Przed spotkaniem Przewodniczący ZLP w RP, KSPLiOŚ ZZ „Budowlani” oraz KSDiOŚ NSZZ „Solidarność”-80 podpisali i następnie w trakcie spotkania przekazali Ministrowi Środowiska Michałowi Wosiowi stanowisko, tychże związków, odnośnie pisma KSPL NSZZ „Solidarność z dnia 17 maja 2020 r. podpisanego przez Jacka Cichockiego i KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” z dnia 22 maja 2020 r. podpisanego przez Zbigniewa Kuszlewicza:

Podczas spotkania Minister Michał Woś przekazał informacje:

Czytaj dalej