Archiwa kategorii: Aktualności

Informacja z VI Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Gdańskiego

Zebranie rozpoczął Przewodniczący ZLP w RP Regionu Gdańskiego Pan Dariusz Kowalewski witając na początku zaproszonych Gości i dziękując gospodarzowi Nadleśnictwa Lębork za gościnność i miłe przyjęcie Delegatów Związku.

Od lewej: Mariusz Pałys, Mirosław Caban, Edyta Gryckiewicz, Krzysztof Górski,  Jan Klaus, Jan Domieniecki, Dariusz Kowalewski.
Czytaj dalej

ZLP w RP pielgrzymuje na Jasną Górę czyli: Już po raz 26 zazieleniło się w Częstochowie

Za nami doroczna, już 26 Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, Pracowników Ochrony Środowiska i wszystkich ludzi lasu. Hasłem 26 spotkania na Jasnej Górze,  które odbyło się w sobotę, 17 września 2022 r., w pamiętną rocznicę radzieckiej napaści na naszą Ojczyznę, było „Zawierzamy Maryi Rodzinę polskich leśników”.

Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej

XXIX  Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat organizacyjny

 1. Termin i miejsce:
 2. Organizatorzy:
  • Związek Leśników Polskich w RP
  • Region Krakowski ZLP w RP
  • Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o.
 3. Kontakt:
  • kierownik turnieju: Paweł Macur – tel. 504 235 847
  • sprawy organizacyjne i zgłoszenia: Beata Czerniak i Lena Kacperczyk – Biuro ZLP w RP, tel. 225898380, kom. 662 845 525, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl
  • Elżbieta Kowalik – Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz Sp. z o.o., tel. 18 471 28 61 (62, 63), email: elzbieta.kowalik@lesnik-drzewiarz.pl
 4. Uczestnicy:
  • pracownicy PGL Lasy Państwowe,
  • pracownicy parków narodowych,
  • pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  • pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
  • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni,
  • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych,
  • pracownicy ZUL aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP posiadający wykształcenie leśne,
  • emeryci i renciści PGL LP.
 5. Zapisy na  XXIX  Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników wyłącznie poprzez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:
  • zgłoszenia do dnia 14 listopada 2022 r.;
  • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników, organizacja związkowa lub osobiście zawodnicy startujący na własny koszt;
  • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, ranking ELO, dane kontaktowe, datę przyjazdu, dane do faktury, rozmiar koszulki okolicznościowej;
  • zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl;
  • koszt uczestnictwa wynosi 800,00 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 15 grudnia br. 750,00 zł
  • wpłaty należy przekazywać na konto bankowe Związku Leśników Polskich w RP nr 06 1940 1076 3232 1007 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. tytuł wpłaty: uczestnictwo w mistrzostwach szachowych – imię i nazwisko uczestnika;
  • ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
Czytaj dalej

Leśnicy pamiętają – obchody 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Silna to niewielka miejscowość w gminie Pszczew, w powiecie międzyrzeckim, w najbardziej zalesionym w Polsce województwie lubuskim. Po zakończeniu I wojny światowej i ustaleniach Traktatu Wersalskiego niedaleko tej wsi przebiegała granica ówczesnego państwa polskiego. Silna pozostała w Polsce, a oddalony o niespełna 5 km Pszczew był już po stronie niemieckiej – zgodnie z wolą większości mieszkańców wyrażoną w przeprowadzonym referendum. We wrześniu 1939 roku był to najbardziej na zachód wysunięty fragment granicy II Rzeczypospolitej. Strzegła go Straż Graniczna, a wczesnym rankiem 1 września 1939 roku służbę pełnił tu starszy strażnik graniczny Antoni Paluch. Właśnie w tym miejscu padły pierwsze strzały na tym odcinku granicy i jedną z pierwszych ofiar II wojny został bohaterski strażnik graniczny Antoni Paluch.

Parking na dawnej granicy 1 września 2022 roku
Czytaj dalej

Nie mówię żegnaj lecz do zobaczenia – Walerian Żyndul

Drogie Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele Leśnicy,

Z dniem 27 sierpnia 2022 r. zakończyłem służbę w Lasach Państwowych. Dlatego też korzystając z okazji chciałbym tą drogą serdecznie podziękować, Wam Leśnikom spotkanym na mojej drodze zawodowej, za lata współpracy, przekazywane wyrazy sympatii i pomoc w realizacji zadań na rzecz Lasów Państwowych.

Po ponad 23 letniej służbie w Wojsku Polskim i ponad 9 latach pracy w energetyce warszawskiej (STOEN S.A., RWE S.A.) 01 sierpnia 2005 r. rozpocząłem pracę w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zatrudnił mnie Dyrektor dr inż. Janusz Dawidziuk, a na naczelnika awansował Dyrektor dr inż. Konrad Tomaszewski.

Czytaj dalej

Urlop na poratowanie zdrowia – sierpień 2022

Często trafiają do biura ZLP w RP zapytania i niejasności związane z zapisami PUZP.  Dokument był tworzony już wiele lat temu i choćby był najdoskonalszy, zawsze powstają nowe pytania, problemy czy wątpliwości interpretacyjne. W wielu sprawach pomaga naszym członkom kancelaria prawna, z którą od lat współpracujemy, dlatego sukcesywnie przesyłam do wiadomości komentarze prawników.

Ostatnio szczególnie często trafiały do nas, pomimo wcześniejszych porad w tym zakresie, liczne pytania dotyczące urlopu na poratowanie zdrowia.

Skorzystanie z tego przywileju pracowniczego regulują  zapisy art. 46 pkt. 1.3  ustawy o lasach oraz paragrafu 23 PUZP.

Zapisy są może lakoniczne, ale jednoznacznie przyznają nam prawo (jednorazowo od 1 do 6 miesięcy) do płatnego urlopu na poratowanie zdrowia na podstawie wniosku pracownika popartego zaświadczeniem lekarskim, naturalnie po spełnieniu warunków jasno określonych w ustawie o lasach i PUZP.

Jakie należy spełnić warunki?

Czytaj dalej

Miedzichowski Konkurs Filmów Ekologicznych o statuetkę „Wiklinowego Zwiadka”

Gmina Miedzichowo jest malowniczo położona w otoczeniu lasów i jezior w zachodniej Wielkopolsce,  na granicy z Ziemią Lubuską. Siedziba gminy znajduje się w Miedzichowie, położonym w odległości niespełna 20 km od Nowego Tomyśla i 80 km od Poznania. Drugą ważną miejscowością w tej gminie są Bolewice, znane z gospodarności i aktywności mieszkańców. Przez środek gminy przebiega z zachodu na wschód międzynarodowa droga E30, natomiast autostrada A2 i znany w Polsce autostradowy węzeł nowotomyski, to z pewnością jeden z istotnych walorów tej okolicy. Jednak najważniejszym walorem, dobrem i zdecydowanym atutem Gminy Miedzichowo są lasy oraz bogactwo przyrody. Miejscowe władze samorządowe i cała społeczność doskonale to rozumie.

Czytaj dalej

12 lipca – Święto Leśników

Święto Lasu ma długoletnią tradycję, bo obchodzono je w naszym kraju po raz pierwszy 29 kwietnia 1933 roku. Z formalną inicjatywą zorganizowania na terenie całego kraju stałego święta lasu wystąpiło Prezydium Zarządu Głównego Związku Leśników Polskich. Ustalono, że święto, nazywane pierwotnie Świętem Lasu będzie organizowane co roku w ostatnią sobotę kwietnia. Pomysł urządzania dorocznego Święta Lasu narodził się w 1932 roku w głowie inż. Leonarda Chociłowskiego, redaktora popularnego wśród pracowników leśnictwa, istniejącego do dziś, czasopisma „Echa Leśne”. Doprowadził on do powstania komitetu organizacyjnego Święta Lasu, w którego skład weszło wielu wybitnych polskich leśników. Utworzyli oni potem Główny Komitet „Święta Lasu”, który przejął inicjatywę, ale nadal działał pod patronatem Związku Leśników Polskich. Komitet ten zmienił 1 lipca 1935 roku dotychczasową nazwę Święta Lasu na Dzień Lasu.

Czytaj dalej

XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi Lasów Państwowych jest organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. Tegoroczny XXXIII Ogólnopolski Rajd Leśników odbył się w dniach 9-11 czerwca pod nazwą Daleko jeszcze? Tropem Rycerza, Giermka i Mazurskiego Smętka na terenie RDLP w Olsztynie.

Organizatorem wydarzenia był Region Olsztyński Związku Leśników Polskich w RP wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie. Sponsorem głównym wydarzenia  był PZU. Wsparcia udzieliły także Lasy Państwowe oraz firmy: Libro, Oristo, Grube, GraFF, Pałac Mortęgi, Mentor, Medicover, SPUH Olsztyn. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął honorowym patronatem wydarzenie.

Czytaj dalej