Archiwa kategorii: Aktualności

Rejs Odrą pod flagą ZLP w RP – dla uczczenia 200 lat polskiego munduru leśnego i 95 lat LP

Już w najbliższą sobotę, 20 lipca, grupa dwudziestu leśników oraz członków ZLP w RP rozpocznie dwutygodniowy spływ Odrą, by w ten wyjątkowy sposób uczcić 200 rocznicę ustanowienia polskiego munduru leśnego oraz 95 lat działalności Lasów Państwowych. Rejs organizuje Bractwo Leśników Środkowej Odry z Chobieni oraz Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Międzyzakładowa Organizacja Związkowa w Nadleśnictwie Wołów.

Czytaj dalej

Współpraca leśników i strażaków

Nie muszę przekonywać leśników jak niesłychanie ważna jest dobra współpraca ze strażakami. Nie tylko przy wykrywaniu i gaszeniu pożarów, ale podczas codziennej pracy, a nawet poza nią, w naszym zwykle bardzo aktywnym życiu w lokalnych społecznościach.  Spotykamy się i współpracujemy na różnych polach ze strażakami z PSP czyli z Państwowej Straży Pożarnej, ale szczególnie jesteśmy związani z miejscowymi druhami aktywnie działającymi w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Przecież wielu leśników jest wieloletnimi członkami miejscowych OSP, pełni w nich ważne funkcje oraz ściśle z nimi współpracuje przy wykrywaniu, gaszeniu i zapobieganiu pożarom.

Czytaj dalej

Kilometrówka – kolejna odsłona

4 lipca br. podczas posiedzenia Komisji do spraw Petycji podjęto temat inicjatywy Roberta Czyża (BKSP-145-543/19) dotyczącej zmiany stawki kilometrówki. Postanowiono o podjęciu uchwały wzywającej Ministra Infrastruktury do nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wysokości stawek kilometrówki.

Robert Czyż, na prowadzonej przez niego stronie Kilometrówka, tak podsumował ustalenia z posiedzenia: Przyjęte rozwiązanie jest jeszcze bardziej korzystne od mojej petycji, ponieważ jak słusznie zauważono po skierowaniu uchwały do Marszałka Sejmu RP nie mamy żadnego wpływu KIEDY i w JAKIEJ formie uchwała byłaby procedowana – czego byłem świadomy. Na treść i formę dezyderatu mamy wpływ, a przyjęta procedura nie zostanie zakłócona/zakończona poprzez zmianę kadencji Sejmu RP. Kolejnym krokiem może być realizacja przedmiotu petycji – uchwała Sejmu.

Całość posiedzenia Komisji do spraw Petycji z dnia 4 lipca br. można obejrzeć na sejmowej stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=B2EED4FA0D9D2FD8C1258425004F1E31&fbclid=IwAR2nkvw5KGvJoPyMkkeFylikh6DRXmdItM0oJCrK__F0V20SXSAdj0vUM6U#

Diamenty Forbesa 2019 dla Sanatorium Leśnik – Drzewiarz w Krynicy – Zdroju

Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy – Zdroju otrzymało prestiżowy tytuł Diamenty Forbesa 2019. W zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce znalazło się na 19 miejscu na liście regionalnej i 297 lokacie w skali kraju.   

Statuetka i pamiątkowy album Diamenty Forbesa 2019 dla Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik – Drzewiarz” w Krynicy Zdroju.
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP w Żorach

13 czerwca br. w Hotelu Texas w Żorach odbyły się obrady Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. Wybór miejsca spotkania był związany z odbywającym się w tym czasie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach XXXI Ogólnopolskim Rajdem Leśników „Nie taki Śląsk czarny – kopalnia przygody”.

Otwarcie obrad Rady Krajowej ZLP w RP.
Czytaj dalej

IV Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Lubelskiego

25 maja br. na terenie zbiornika wodnego „Stary Tartak – Mały Staw” w Nadleśnictwie Lubartów odbyły się IV Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP Okręgu Lubelskiego. Przygotowania zawodów w tym roku podjęli się Koledzy z Organizacji Zakładowej ZLP w RP w Nadleśnictwie Lubartów.


Zbiornik wodny o nazwie „Stary Tartak – Mały Staw”.
Czytaj dalej