Archiwa autora: Lena Kacperczyk

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 12-15 czerwca br., podczas XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. W obradach uczestniczył Tomasz Kwieciński – Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Poznaniu.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na sali oraz przedstawił porządek obrad. Szczegółowo omówił dotychczasowe ustalenia Ogólnopolskiej Narady o Lasach, w której uczestniczy podczas kolejnych spotkań.

Michał Matłoka – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego oraz Komandor XXXV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników odbywającego się na terenie RDLP w Poznaniu pod hasłem: „Wielkopolska Warta Poznania” omówił etapy przygotowań, problemy, które napotkał po drodze, atrakcje rajdowe, finał Rajdu, podczas którego w Gołuchowie spotkają się uczestnicy Rajdu z wszystkich tras.

Czytaj dalej

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych Regionów przekazali dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Klimatu i Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz jedenasty. Dotychczas wyróżnionych zostało 279 absolwentów.

Czytaj dalej

Uzwiązkowienie

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności.

Jarosław Szałata

VIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP

W dniu 12.04.2024 r. w budynku RDLP Olsztyn odbył się VIII Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP.

W Zjeździe uczestniczyło 84 delegatów na 105 wybranych, co stanowiło 80% uprawnionych. Obrady otworzył, a następnie, po wybraniu na Przewodniczącego Zjazdu, prowadził Przewodniczący RR Olsztyńskiego ZLP w RP kol. Mirosław Choroś.

Delegaci na Zjazd w trakcie obrad przyjęli sprawozdania z działalności w roku 2023 Rady Regionu Olsztyńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz Przedstawicieli Regionu w Radzie Krajowej ZLP w RP. Po  dyskusji uczestników nad przedstawionymi sprawozdaniami Zjazd, na wniosek Komisji Rewizyjnej Regionu, jednomyślnie udzielił absolutorium Radzie Regionu Olsztyńskiego ZLP w RP za rok 2023.

Czytaj dalej