Archiwa autora: Lena Kacperczyk

X Podkarpacki Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Statuetkę Bieszczadzkiego Rysia” pod Patronatem ZLP w RP Regionu Krośnieńskiego

Jubileuszowa X edycja konkursu sygnalistów myśliwskich, organizowana przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku, odbyła się 28 maja 2022 r.

Zespół Sygnalistów Myśliwskich – Tropem Wilka z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Impreza ta, jak co roku, podtrzymuje i kultywuje tradycję kultury łowieckiej gry na sygnałówkach wśród uczniów Szkół Leśnych, studentów Uczelni Wyższych, pracowników Lasów Państwowych oraz członków Kół Łowieckich.

Czytaj dalej

Informacja ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu Radomskiego

Otwarcie Zjazdu Regionu Radomskiego

W dniach 24-25.02.2022 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Radomskiego. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią delegaci z organizacji zakładowych mogli się spotkać w szerszym gronie i porozmawiać o ważnych dla leśników sprawach. Głównym celem Zjazdu było dokonanie wyboru nowych władz Regionu Radomskiego.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego

W dniach 17-18 marca 2022 r. w Brunowie (teren Nadleśnictwa Lwówek Śląski) odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego. W Zjeździe uczestniczyło 70 delegatów oraz zaproszeni goście:  Pan Dyrektor RDLP we Wrocławiu Tomasz Olszewski i Pani Nadleśnicza Nadleśnictwa Lwówek Śląski Alina Sudoł-Kornalewicz.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 8-11 czerwca br., podczas XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, na Zamku Krzyżackim w Nidzicy odbyło się spotkanie Rady Krajowej ZLP w RP. W obradach uczestniczył Sebastian Smoluk – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Olsztynie oraz Grzegorz Tarkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica.

Tradycyjnie spotkanie otworzył Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP. Przywitał wszystkich obecnych na Sali oraz przedstawił porządek obrad.

Jarosław Szałata podczas wystąpienia
Czytaj dalej

Uwaga! 10 lipca mija termin składania informacji do pracodawcy o liczbie członków organizacji

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności i bardzo proszę o jego terminową realizację. Złożoną informację proszę przesłać do wiadomości Przewodniczącego Regionu, który przygotuje ankietę zbiorczą dla całego Regionu.

Książka  Grzegorza Kubickiego  „ALEKSANDER LATALSKI – LEŚNICZY W KONSPIRACJI” – Patronat ZLP w RP

Otrzymaliśmy na adres biura ZLP w RP korespondencję jak poniżej:

Nazywam się Grzegorz Kubicki i jestem autorem ukończonej pracy nad książką poświęconą dziejom placówki konspiracyjnej Armii Krajowej mieszczącej się w dawnej leśniczówce Jeziórko koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Monografia Aleksander Latalski – Leśniczy w Konspiracji opisuje szeroko zakrojoną aktywność konspiracyjną miejscowej placówki AK, wymienia związane z tym miejscem postaci oraz przedstawia dostępne informacje na temat ich życiorysów, zwłaszcza tych wojennych. Bogato ilustrowane opracowanie  poświęca wiele uwagi nie tylko szerokiemu kontekstowi zmagań niepodległościowych na terenie Obwodu Opatów AK w czasie II Wojny Światowej. Obejmuje także m.in. poakowskie zaangażowanie miejscowego leśniczego Latalskiego na rzecz pomocy opatowskiej komórce Zrzeszenia WiN, jak również przybliża historię Lasu Jeziórko jako takiego. To również pozycja krajoznawcza, wykraczająca dalece poza biografię głównego i tytułowego bohatera – Aleksandra Latalskiego, byłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Poszczególnym etapom prac nad upamiętnieniem opisanej wyżej historii oraz osoby samego leśniczego patronuje instytucja Nadleśnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W związku z powyższym, darząc wielkim uznaniem Państwa ponad 100-letnią tradycję tożsamościową wśród Leśników Polskich, pragnę zwrócić się do Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

Być może zechcieliby Państwo rozważyć możliwość umieszczenia logo ZLP w RP na okładce mojej książki?

Czytaj dalej

Relacja z zawodów wędkarskich

W dniu 22 maja 2022 r. na terenie Nadleśnictwa Lubartów odbyły się V Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego. Pomimo początkowo deszczowej, a później bardzo wietrznej pogody,  do rywalizacji przystąpiło 41 osób (w tym 1 Pani – Aleksandra Waręcka-Cebrat z Nadleśnictwa Krasnystaw) reprezentujących  14 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawody wędkarskie zostały rozegrane na zbiorniku wodnym „Stary Tartak – Mały Staw” dzierżawionym przez Związek Leśników Polskich w RP w Nadleśnictwie Lubartów zlokalizowanym w samym sercu Lasów Kozłowieckich. Ryby były łowione metodą spławikową, na jedną wędkę, w jednej 5-cio godzinnej turze. Głównym gatunkiem łowionych ryb był karaś srebrzysty, ale były również łowione karpie, liny, okonie, płocie oraz szczupak. Łącznie w trakcie trwania zawodów zostało złowione ponad 180 kg ryb (!) – które po zważeniu, w bardzo dobrej kondycji, trafiły z powrotem do wody.

Zbiornik „Mały Staw” / fot. Adam Kościuczyk
Czytaj dalej

Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEDZE PIOTROWI LASZCZYŃSKIEMU

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA

składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów przekazali dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.  O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz ósmy. Dotychczas wyróżnionych zostało 223 absolwentów.

Czytaj dalej