100 lat ZLP w RP

Foto 1

5 października 2018 r. odbyły się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie obchody 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  pod Patronatem Narodowym  Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Print

PZU – Sponsorem Głównym Jubileuszu.

Print

Uroczystość została zorganizowana przez członków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Regionalną Dyrekcją LP w Poznaniu, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Obchody poprowadził Krzysztof Górski – Wiceprzewodniczący ZLP w RP wraz z Sylwią Nowicką – artystką polskich teatrów i operetek.

Foto 4

Jubileusz rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Związku Leśników Polskich w RP. Uroczystości towarzyszyło również kilkanaście sztandarów Regionów/Okręgów ZLP w RP. Następnie Państwowa Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych odegrała Hymn Polski oraz Hymn Leśnika.

Foto 5

Prowadzący powitali zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli m.in. Dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacek Sagan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny wraz ze swoim zastępcami Krzysztofem Janeczko i  Bogusławem Piątkiem oraz naczelnikami Wydziałów Dyrekcji Generalnej LP. Obecni  byli także wcześniejsi Dyrektorzy Generalni Lasów Państwowych – Janusz Dawidziuk i Andrzej Matysiak, wszyscy Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Kierownicy Zakładów LP o Zasięgu Krajowym.

Foto 6

Przybyli również: Tadeusz Ignaciuk – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Henryk Pargieła – Ruch Obrony Lasów Polskich, przedstawiciele pozostałych związków zawodowych działających w LP, redaktorzy naczelni prasy leśnej: Artur Rutkowski – Naczelny Prasy Leśnej – CILP, Rafał Szkopiński – Dziennik Leśny, Urszula Zubert – Las Polski;  Ksiądz Kanonik Wiktor Ojrzyński, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych Mentor S.A. Jacek Zbróg, Honorowi Przewodniczący ZLP w RP: Jerzy Przybylski i Bronisław Sasin; Członkowie Honorowi Związku: Grażyna Rychlewska, Jerzy Miliszewski, Henryk Naumuk, Michał Tybiszewski; Wiceprzewodniczący ZLP w RP, członkowie Rady Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku Leśników Polskich w RP oraz wielu członków i sympatyków ZLP w RP.

Foto 7

Następnie Krzysztof Górski oczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

Foto 8 Foto 9


W następnej kolejności głos zabrał Jacek Sagan oraz odczytał list od Wiceminister Środowiska Małgorzaty Golińskiej.

Foto 10 Foto 11

Ksiądz Kanonik Wiktor Ojrzyński objął opieką duchową Jubileusz i przekazał wiele dobrych słów związanych z działalnością ZLP w RP oraz ich  troską o dobro ludzi i etos leśnika polskiego.

Foto 12

Znaczenie troski o etos leśnika polskiego i zgodnej współpracy ludzi lasu poruszył  również w swoim bardzo ciekawym wystąpieniu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, który przygotował prezentację multimedialną.

Foto 13

100-lecie działalności ZLP w RP – Prezentacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego

Przyszedł czas na muzyczny kwadrans leśno-patriotyczny. Zagrała Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych, która powstała w 1967 roku przy Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi i nieustannie rozwija się, stopniowo wzbogacając się  o instrumenty muzyczne i młodych artystów. Od 1983 roku Orkiestra Reprezentacyjna działa pod batutą Mirosława Pałczyńskiego i  koncertuje podczas uroczystości o charakterze krajowym i międzynarodowym organizowanych przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki, uświetniając je różnorodną muzyką pachnącą lasem.

Foto 14 Foto 15

Następnie na scenę zaproszono Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Szałatę. Przedstawił on w prezentacji jubileuszowej dzieje Związku, jego dokonania, stan obecny i kierunki działania w najbliższej przyszłości. Na zakończenie wystąpienia odtworzono Hymn Stulecia ZLP w RP. Autorem słów, muzyki i aranżacji jest Wojciech Tutka z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim, który przekazał utwór w prezencie.

Foto 16

100-lecie działalności ZLP w RP – Prezentacja Przewodniczącego Jarosława Szałaty

Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz związkowe najbardziej zasłużonym działaczom ZLP w RP.

Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

 • Janina  Sobczak – Region Zachodni w Szczecinie,
 • Zbigniew Zygmunt  Pampuch – Region Olsztyński,
 • Jan Płuciennik – Region Środkowopolski w Łodzi.

Foto 17Od lewej: Jacek Sagan, Janina Sobczak, Zbigniew Zygmunt Pampuch, Jan Płuciennik, Andrzej Konieczny

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:

 • Zbigniew Czeryba – Region Dolnośląski we Wrocławiu,
 • Jerzy Bernard  Derlicki – Okręg Warszawski,
 • Józef Łapka – Okręg Małopolski w Krakowie,
 • Włodzimierz  Wojtczak – Region Pilski.

Foto 18Od lewej: Zbigniew Czeryba, Jerzy Bernard  Derlicki, Józef Łapka, Włodzimierz  Wojtczak

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

 • Ireneusz Żelazny – Okręg Krośnieński.

Foto 19Od lewej: Jacek Sagan, Ireneusz Żelazny, Andrzej Konieczny

Odznaczenia wręczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w asyście Dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacka Sagana.

Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zostali uhonorowani:

 • Piotr Chrzęszczyk – Region Górnośląski w Katowicach,
 • Krzysztof Jasieniecki – Region Pomorski w Toruniu,
 • Grzegorz Sobotka – Region Zielonogórski,
 • Ireneusz Żelazny – Okręg Krośnieński,
 • Jan Trzcionka – Region Górnośląski w Katowicach.

Foto 20Od lewej: Piotr Chrzęszczyk, Krzysztof Jasieniecki, Grzegorz Sobotka, Ireneusz Żelazny, Jan Trzcionka

Odznaczenia wręczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w asyście Dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacka Sagana.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny  na podstawie wniosku  Przewodniczącego ZLP w RP odznaczeniem „Złoty Kordelas Leśnika Polskiego” uhonorował:

 • Jerzego Przybylskiego – Honorowego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

oraz odznaczeniem „Kordelas Leśnika Polskiego” uhonorował:

 • Bronisława Sasina – Honorowego Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Jerzego Smoka – leśniczego z Regionu Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Macieja Gerbera – leśniczego z Regionu Zachodniego w szczecinie,
 • Józefa Steca – leśniczego z Regionu Małopolskiego w Krakowie,
 • Zbigniewa Czerybę – leśniczego z Regionu Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Foto 21Od lewej: Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin, Jerzy Smok, Maciej Gerber, Józef Stec, Jacek Sagan, Zbigniew Czeryba

Odznaczenia wręczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny w asyście Dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacka Sagana.

Akt nadania tytułu: Honorowego Członka Związku Leśników Polskich w RP Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata w asyście Honorowych Przewodniczących Związku Jerzego Przybylskiego i Bronisława Sasina wręczył:

 • Grażynie Rychlewskiej – Region Górnośląski w Katowicach,
 • Henrykowi Naumukowi – Region Zachodni w Szczecinie,
 • Michałowi Tybiszewskiemu – Region Zachodni w Szczecinie.

Foto 22Od lewej: Grażyna Rychlewska, Henryk Naumuk, Michał Tybiszewski

Złoty Znak Związku Leśników Polskich w RP otrzymali:

 • Grzegorz Cekus – Region Górnośląski w Katowicach,
 • Andrzej  Borkowski – Region Olsztyński,
 • Mirosław Choroś – Region Olsztyński,
 • Mirosława Głowacka – Region Olsztyński,
 • Krzysztof Kucharski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu,
 • Stanisław  Przytulski – Okręg Krośnieński,

Foto 23Od lewej: Grzegorz Cekus, Andrzej  Borkowski, Mirosław Choroś , Mirosława Głowacka, Krzysztof Kucharski, Stanisław  Przytulski

Złotą Odznakę Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich” otrzymali:

 • Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,
 • Andrzej  Tomana – Region Gdański,
 • Andrzej  Boczoń – Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • Maciej  Ircha – Region Środkowopolski w Łodzi,
 • Jacek Jasiński – Region Pomorski w Toruniu,
 • Janusz Kuszewski – Parki Narodowe.

Foto 24Od lewej: Andrzej Matysiak, Andrzej  Tomana, Andrzej  Boczoń, Maciej  Ircha

Srebrną Odznakę Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”  otrzymała:

 • Elżbieta Kosierkiewicz – Region Szczecinecki.

Foto 25Od lewej: Jacek Jasiński, Janusz Kuszewski, Elżbieta Kosierkiewicz

Odznaczenia wręczył Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata w asyście Wiceprzewodniczących Pawła Kani i Urbana Kolmana.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP w asyście Wiceprzewodniczących w imieniu wszystkich członków ZLP w RP podziękował za współpracę wieloletnim działaczom odchodzącym ze stanowisk w Radzie Krajowej:

 • Markowi Cholewie – dotąd Wiceprzewodniczący ZLP w RP i Przewodniczący Regionu Górnośląskiego – zrezygnował z funkcji związkowych po awansie na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwo Prudnik – RDLP w Katowicach,
 • Henrykowi Chabowskiemu – wieloletni Przewodniczący Regionu Białostockiego, który pełnił wiele ważnych funkcji w ZLP w RP – przeszedł na zaopatrzenie emerytalne i zrezygnował z funkcji związkowych,
 • Adamowi  Roczniakowi – członek Rady Krajowej Regionu Białostockiego – przestał pełnić funkcję,
 • Romualdowi  Dregerowi – członek Rady Krajowej Regionu Pilskiego – przestał pełnić funkcję.

Foto 26Od lewej: Urban Kolman, Paweł Kania, Jarosław Szałata, Lena Kacperczyk, Marek Cholewa, Henryk Chabowski, Adam Roczniak, Romuald Dreger

Następnie głos zabrali liczni goście jubileuszu, którzy przekazali życzenia oraz złożyli na ręce Przewodniczącego Jarosława Szałaty okolicznościowe adresy i upominki.

Foto 27

Na zakończenie części oficjalnej zaproszono wszystkich do posadzenia Dębu Niepodległości, pobłogosławionego przez Papieża Franciszka, który został posadzony w Jubileusz  Stulecia ZLP w RP  w towarzystwie trzech cisów.

Foto 28 Foto 29

Do wzięcia czynnego udziału w sadzeniu drzewek zaproszono:

 • Dyrektora Generalnego LP Andrzeja Koniecznego,
 • Przewodniczącego ZLP w RP Jarosława Szałatę,
 • Honorowych Przewodniczących Jerzego Przybylskiego i Bronisława Sasina,
 • Dyrektora OKL Gołuchów Benedykta Roźmiarka.

Foto 30Od lewej: Bronisław Sasin, Andrzej Konieczny, Jarosław Szałata, Benedykt Roźmiarek

Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poproszeni o asystę i pomoc w sadzeniu, które szczególnie bacznie obserwowali, aby potem dobrze chronić posadzone drzewka razem z Dyrektorem OKL Benedyktem Roźmiarkiem:

 • Tomasz Markiewicz – Dyrektor RDLP Poznań,
 • Halina Mularczyk – Figiel – Honorowa Przewodnicząca,
 • Janusz Ruda – Przewodniczący Wielkopolskiego Regionu ZLP w RP.

O opiekę duchową i modlitwę przy sadzeniu drzew poproszono Księdza Kanonika Wiktora Ojrzyńskiego.

Foto 31Od lewej: Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin, Andrzej Konieczny, Jarosław Szałata, Benedykt Roźmiarek, ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński

Po posadzeniu drzew zaproszono wszystkich gości na koncert artystów polskich teatrów i operetek w składzie: Dariusz Stachura, Sylwia Strugińska, Bogna Dulińska oraz Sylwia Nowicka.

Foto 32Sylwia Nowicka, Dariusz Stachura, Sylwia Strugińska oraz w tle Bogna Dulińska

Po wspaniałym koncercie Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata przypomniał, iż Sponsorem Głównym Jubileuszu była firma PZU S.A. Podziękował również firmie brokerskiej Mentor S.A., z którą Związek współpracuje od lat za wsparcie organizacji wydarzenia.

Serdecznie podziękował Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za Patronat Narodowy, Panu Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi oraz Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych za wielką życzliwość. Panu Dyrektorowi RDLP w Poznaniu Tomaszowi Markiewiczowi oraz Dyrektorowi OKL Gołuchów Benedyktowi Roźmiarkowi za wielką pomoc przy organizacji wydarzenia. Wyraził wdzięczność również wszystkim, którzy pracowali i pomagali w organizacji Jubileuszu, a w szczególności: Januszowi Rudzie, Michałowi Matłoce, Maciejowi Gerberowi oraz Wiceprzewodniczącym z prowadzącym Krzysztofem Górskim na czele, a także pracownikom Biura Związku: Beacie Czerniak i Lenie Kacperczyk. Podziękował wszystkim za obecność, życzliwość i wspólne świętowanie tego historycznego Jubileuszu oraz zaprosił do wspólnej uroczystej kolacji.

Foto 33

Tekst: Lena Kacperczyk i Jarosław Szałata

Foto: Zbigniew Szostak

Patronat Prezydenta RP – 100 lat ZLP w RP – pismo

Patronat Prezydenta RP – 100 lat ZLP w RP – wniosek

http://www.prezydent.pl/

Materiały promocyjne:

Baner

Logo_okolicznościowe_pdf

Tablica

Znak graficzny Prezydenta RP Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018

Leśnik

Tu do pobrania Leśnik 7 (193) Wydanie jubileuszowe 2018

Tu do pobrania Leśnik 1 (196) 2019 – 2 Wydanie jubileuszowe