Związek i jego cele

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:logo

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, w skład Związku wchodzi 386 organizacji zakładowych zgrupowanych w 17 Okręgach (Regionach) i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Związek liczy 10774 członków. W tym: Białystok 680, Gdańsk 315, Katowice 1001, Kraków 258, Krosno 682, Lublin 705, Łódź 726, Olsztyn 586, Piła 372, Poznań 711, Radom 601, Szczecin 1180, Szczecinek 731, Toruń 360, Warszawa 334, Wrocław 509, Zielona Góra 514, Parki Narodowe 429, DGLP 35, BULiGL 13, IBL 15, ZSLP 17.

Na czele Związku stoi Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. Od 23.11.2012 roku jest nim Bronisław Sasin. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzą przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących którymi są: Halina Stachowska, Zbigniew Czeryba, Krzysztof Górski, Grzegorz Cekus  oraz 13 członków. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący Janusz Ruda i 4 członków. Rada Krajowa liczy 39 członków.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.