Związek i jego cele

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:logo

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa
  • Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, w skład Związku wchodzi 391 organizacji zakładowych zgrupowanych w 17 Okręgach (Regionach) i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Związek liczy 11268 członków. W tym: Białystok 683, Gdańsk 287, Katowice 1093, Kraków 239, Krosno 687, Lublin 713, Łódź 807, Olsztyn 687, Piła 400, Poznań 730, Radom 613, Szczecin 1292, Szczecinek 769, Toruń 352, Warszawa 301, Wrocław 551, Zielona Góra 538, Parki Narodowe 437, GDLP 42, BULiGL 13, IBL 17, ZSL 17.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 30.03.2017 roku jest Jarosław Szałata. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzi przewodniczący i 3 wiceprzewodniczących – Paweł Kania, Krzysztof Górski, Urban Kolman oraz 16 członków.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą 4 osoby. Pełniącą obowiązki przewodniczącej KKR jest Krystyna Sowa. Rada Krajowa liczy 42 członków.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.