Związek i jego cele

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:logo

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa
  • Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w skład Związku wchodzi 406 organizacji zakładowych zgrupowanych w 17 Regionach oraz Związek Leśników Polskich Parków Narodowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Związek liczy 12561 członków. W tym: Białystok 788, Gdańsk 279, Katowice 1156, Kraków 254, Krosno 783, Lublin 794, Łódź 749, Olsztyn 788, Piła 503, Poznań 758, Radom 646, Szczecin 1371, Szczecinek 962, Toruń 435, Warszawa 392, Wrocław 729, Zielona Góra 613, Parki Narodowe 447, DGLP 63, BULiGL 16, IBL 18, ZSL 17.

Przewodniczącym Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 30 marca 2017 roku jest Jarosław Szałata. Rada Krajowa liczy 43 członków. W jej skład wchodzi Przewodniczący Związku, 2 Honorowych Przewodniczących, 4 Wiceprzewodniczących, Przewodniczący Regionów oraz po 1 przedstawicielu z każdego Regionu.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób. Przewodniczącym KKR jest Włodzimierz Wolny.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.