Związek i jego cele

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:logo

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, w skład Związku wchodzi 391 organizacji zakładowych zgrupowanych w 17 Okręgach (Regionach) i Związku Leśników Polskich Parków Narodowych. Związek liczy 11083 członków. W tym: Białystok 684, Gdańsk 308, Katowice 1123, Kraków 243, Krosno 690, Lublin 704, Łódź 733, Olsztyn 674, Piła 393, Poznań 680, Radom 610, Szczecin 1230, Szczecinek 747, Toruń 364, Warszawa 331, Wrocław 534, Zielona Góra 525, Parki Narodowe 429, DGLP 36, BULiGL 12, IBL 16, ZSLP 17.

Na czele Związku stoi Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP. Od 30.03.2017 roku jest nim Jarosław Szałata. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzą przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących, którymi są: Paweł Kania, Krzysztof Górski, Urban Kolman, Marek Cholewa oraz 13 członków. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący Piotr Chrzęszczyk i 4 członków. Rada Krajowa liczy 41 członków.

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.