Środkowopolski

120px-Rdlp_lodz

Adres: 91-402 Łódź, ul.Matejki 16

Władze Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego:

1. Paweł Maciej Kania – Przewodniczący ZLPRŚ    – Wiceprzewodniczący ZLP w RP
2. Jan Płuciennik – Wiceprzewodniczący ZLPRŚ    – Członek Rady Krajowej ZLP w RP
3. Mariusz Downarowicz – Wiceprzewodniczący

Radę Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego stanowią:

1. Paweł Maciej Kania
2. Jan Płuciennik
3. Mariusz Downarowicz
4. Mariusz Bajer
5. Przemysław Dobrowolski
6. Barbara Faszczewska
7. Wiesław Hernoga
8. Maciej Ircha
9. Zbigniew Jacoszek
10. Agnieszka Kapera
11. Waldemar kluszczyński
12. Tomasz Markiewicz
13. Waldemar Oleczek
14. Czesław Pawłowski
15. Sebastian Piotrkowski
16. Wojciech Sarzyński
17. Zdzisław Słowiński
18. Wiesław Torbicki
19. Andrzej Wiora
20. Bogumił Wojciechowski
21. Sławomir Zdrojewski

Skład Prezydium Związku stanowią:

1. Paweł Maciej Kania
2. Jan Płuciennik
3. Mariusz Downarowicz
4. Leszek Anioł
5. Wiesław Torbicki
6. Zdzisław Słowiński
7. Agnieszka Kapera
8. Maciej Ircha
9. Waldemar Oleczek

Komisja Rewizyjna Związku w składzie:

1. Janusz Baronowski – Przewodniczący
2. Marek Włoczkowski – Wiceprzewodniczący
3. Jerzy Semaszczuk – Sekretarz

Delegatami na Zjazd Krajowy Związku Leśników Polskich w RP zostali wybrani:

1. Paweł Maciej Kania
2. Jan Płuciennik
3. Marek Włoczkowski
4. Wiesław Torbicki
5. Zdzisław Słowiński
6. Leszek Anioł
7. Dariusz Dziubałtoski
8. Waldemar Oleczek
9. Maciej Ircha
10. Czesław Pawłowski