Miesięczne archiwum: lipiec 2020

Uzwiązkowienie – stan na 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z informacjami złożonymi przez Przewodniczących Regionów stan osobowy ZLP w RP na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 11811 członków (w tym 10086 pracowników i 1725 emerytów) zrzeszonych w 399 jednostkach. W ciągu ostatniego półrocza przybyły 2 nowe jednostki organizacyjne oraz 181 członków. Natomiast w ciągu ostatniego roku przybyło łącznie 6 jednostek i 247 członków.

Podziękowania dla wszystkich Przewodniczących, a zwłaszcza Przewodniczących Organizacji Zakładowych za wkład w rozwój ZLP w RP.

Czytaj dalej

Komunikat Rajdowy z dnia 21.07.2020 r. – zmiana terminu na 27-29 maja 2021 r.

W ostatnim Komunikacie Rajdowym z 17.06.2020 r. pisaliśmy tak:

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku jest wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi LP organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśnika. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów, jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich, związane z światową pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Jako zespół organizacyjny stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem i bardzo trudną decyzją, niezbędną jednak do podjęcia…

Miesiąc temu, w tym właśnie cytowanym Komunikacie przekazaliśmy Wam informację, że organizujemy XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników w Międzyzdrojach w dniach 3-5 września 2020 roku!

Czytaj dalej

Wybory prezydenckie

Minął tydzień od zakończenia wyborów na najważniejszy urząd w Rzeczypospolitej Polskiej. W bezpośrednich i tajnych wyborach wybraliśmy Prezydenta RP na kolejną, pięcioletnią kadencję.To ważny moment dla dalszego rozwoju naszego kraju, stąd tak wysoka frekwencja wyborcza. W związku z ogłoszeniem oficjalnych wyników wyborów, w imieniu całej społeczności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  do Prezydenta RP Andrzeja Dudy został wysłany list gratulacyjny o poniższej treści:

Czytaj dalej

Region Pomorski ZLPwRP, pomaga w walce z SARS CoV-2 i COVID-19

29 maja 2020 r., przy Szpitalu Powiatowym w Brodnicy, odbyło się przekazanie 2800 nitrylowych rękawiczek ochronnych dla personelu medycznego tego Szpitala i podległych mu placówek leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Potrzebne właśnie w tym momencie rękawiczki przekazano na ręce Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego. W imieniu leśników z 28 jednostek, wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przekazania dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Grzegorz Karolak oraz Przewodniczący Regionu Pomorskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Jasieniecki.

Czytaj dalej