Dzienne archiwum: 1 czerwca 2020

Leśnicy w związkach zawodowych – zapraszamy do nas

Związki zawodowe to organizacje ludzi pracy działające na podstawie ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku. Jednolity, aktualny tekst ustawy znajdziemy na stronie Sejmu RP.

Zgodnie z zapisem artykułu 1 tej ustawy:

  1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
  2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
  3. Organy państwowe, samorządu terytorialnego i pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w sierpniu 2019 roku wyniki badań, które pozwalają uzyskać odpowiedź na pytanie: ilu pracowników należy do związków zawodowych w Polsce?

Czytaj dalej