Czas na urlop, może czas w las?

Sezon urlopowy w pełni, część z nas już pewnie w trakcie wakacji, część dopiero wybiera się na odpoczynek. Z pewnością warto, a nawet trzeba  choć na jakiś czas wyłączyć się ze spraw zawodowych, problemów mniejszych i większych oraz kieratu codziennych obowiązków. Każdy jednak odpoczywa inaczej i sam wybiera sposób relaksu. Wielu z nas po minionym, smutnym czasie izolacji od ludzi wywołanej wciąż wiszącą wokół nas pandemią wybiera wypoczynek w kurorcie, w mieście, pośród ludzi. Ale leśnicy zbyt długo nie mogą bez lasu i zieleni! Dlatego też polecamy innym ale również sami wybieramy coś z odświeżonej ostatnio fantastycznej oferty naszego leśnego portalu „Czas w las”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w RP

29 czerwca 2021 roku, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się posiedzenie Rady Regionu Radomskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Związku Leśników Polskich w RP Regionu Radomskiego Jolanta Bochenek, która przedstawiła program spotkania.

Od lewej: Iwona Sałuda, Andrzej Matysiak, Jolanta Bochenek, Wojciech Grad, Daniel Bogacki
Czytaj dalej

Informacja na temat V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego odbytego w dniu 02.07.2021 r. oraz I Posiedzenia RR ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego z dnia 16.07.2021 r.

W dniu 2 lipca 2021 r. w dużej sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego. Rozpoczęty został o g. 900 wprowadzeniem sztandaru Związku i przywitaniem przez kol. Wiceprzewodniczącego Mirosława Chorosia gości przybyłych na Zjazd w osobach: Pani Doroty Borkowskiej – żony śp. kol. Andrzeja Borkowskiego oraz Pana Adama Roczniaka – Dyrektora RDLP w Olsztynie i Pana Piotra Juszczyka – Naczelnika Kadr RDLP w Olsztynie.

Czytaj dalej

Vexilla virtuum micant – o restytucji patrona szkoły w milickim Technikum Leśnym słów kilka…

Bywają takie momenty, na które czeka się latami, a które już w chwili spełniania się, stają się trudno uchwytne w języku. Jeden z nich stał się udziałem społeczności Technikum Leśnego w Miliczu, która 24 czerwca 2021 r. zgromadziła się na dziedzińcu pałacu Maltzanów, w którym mieści się szkoła, by wraz z zaproszonymi gośćmi świętować przywrócenie szkole patrona – prof. Władysława Jedlińskiego – i nadanie jej sztandaru, odzwierciedlającego to nowo odzyskane oblicze milickiego technikum.

Czytaj dalej

Szkolny konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie

29 października 2020 roku w Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbył się szkolny konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy wśród młodzieży. Organizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są: Region Pilski Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Pile oraz Zespół Szkół Leśnych w Goraju. W konkursie wzięło udział 21 uczestników z klas II, III i IV. Uroczyste wręczenie nagród ze względu na regulacje covid-19 odbędzie się w dwóch terminach:  zdobywca I miejsca (uczeń klasy maturalnej) 5 maja 2021 roku po zakończeniu egzaminu maturalnego, a pozostali w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 25 czerwca 2021 roku.

Czytaj dalej

Dlaczego 12 lipca jest Dzień Leśnika?

Oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi pracujących w lesie jest opat Jan Gwalbert. W języku hebrajskim to imię znaczy „Bóg jest litościwy”, a jego dzień przypada na 12 lipca. W 1951 roku papież Pius XII ogłosił św. Jana Gwalberta oficjalnym patronem leśników, strażników leśnych i wszystkich ludzi lasu. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej do leśników i strażników leśnych podczas Mszy św. wotywnej odprawionej w Dolomitach, w lipcu 1987 roku w miejscowości Val Visdende przed kościółkiem Matki Boskiej Śnieżnej przypomniał życiorys św. Jana Gwalberta. Papież powiedział m.in.: „Oddając się tej pracy, uczniowie św. Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu. W czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca leśnictwa, zakonnicy z Vallombrosa, pracując cierpliwie i wytrwale, odnajdywali właściwe metody pomnażania leśnych bogactw” („L’Osserv. Romano” 8, 1987).

Atrybutem patrona leśników jest krzyż w dłoni, czasem trzyma w ręku sadzonkę drzewa liściastego.  Jednak jego wizerunek nie jest tak często spotykany w naszych lasach jak Hubert. Niewiele jest dotąd kapliczek czy innych form kultu Św. Jana Gwalberta. Chyba najbardziej znana jest niewielka kapliczka autorstwa Piotra Chwalińskiego, według projektu Rafała Walendowskiego, którą zobaczymy  na potężnym dębie w otoczeniu zamku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Kapliczka Św. Jana Gwalberta w OKL w Gołuchowie
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Regionu Wielkopolskiego

25 czerwca 2021 roku w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Regionu Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu oprócz członków Rady reprezentujących 25 organizacji zakładowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Komisji Rewizyjnej Regionu udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor RDLP w Poznaniu Jan Banacki i Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata.

Od lewej: Janusz Ruda – Przewodniczący ZLP w RP Regionu Wielkopolskiego, Jan Banacki – Dyrektor RDLP w Poznaniu, Jarosław Szałata –
Przewodniczący ZLP w RP
Czytaj dalej