Zbliżają się Święta Wielkanocne
i niech będzie to czas  radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.
Jest to okres duchowej odnowy, wzajemnego obdarzania się dobrem
i nadziei związanej z wciąż odradzającym się życiem.
W tych dniach w naszych sercach i domach gości spokój, ale też radość,
a wokół rozkwita fenomen wiosennego przebudzenia się Natury.
Świąteczny czas jest świetną okazją do rodzinnego i prawdziwie radosnego wypoczynku
oraz wspólnych spacerów.
Proszę zatem przyjąć wiosenne życzenia radosnego świętowania w otoczeniu najbliższych,
ale także bazi, pisanek, baranków i bogatego zająca,
naturalnie skropione tradycyjnym Dyngusem.

Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 22-23 marca 2019 r. w Sękocinie Starym odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Na najważniejszym w tym roku posiedzeniu delegaci dyskutowali o zagadnieniach istotnych dla pracowników Lasów Państwowych, Parków Narodowych i innych branż leśnych reprezentowanych przez ZLP w RP. Delegaci z całego kraju spotkali się z  Wiceminister Środowiska Małgorzatą Golińską, Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem Koniecznym oraz jego zastępcą do spraw gospodarki leśnej – Bogusławem Piątkiem.

Zjazd otworzył Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata. Powitał wszystkich obecnych. Zaproponował, aby Przewodniczącymi Zjazdu zostali Wiceprzewodniczący ZLP w RP – Paweł Kania (Region Środkowopolski w Łodzi) oraz Urban Kolman (Okręg Lubelski). Zjazd przyjął tą propozycję jednogłośnie.

Otwarcie Zjazdu. Od lewej: Urban Kolman, Jarosław Szałata, Paweł Kania, Krzysztof Górski
Czytaj dalej

Hymn XXXI Rajdu Leśników

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy,

dużymi krokami zbliża się dzień rozpoczęcia rajdu, umilając czas czekania na to wydarzenie przygotowaliśmy dla rajdowiczów niespodziankę. Niespodziankę w formie piosenki, którą nazwaliśmy  Hymnem Rajdu Leśników. Autorem tekstu oraz kompozytorem muzyki do utworu jest Wojciech Kubica, który  wykonuje go ze swoim zespołem  Satysfaction Rock.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstem oraz muzyką. A w dniu finału Rajdu w Ogrodzienieckim Zamku wykonamy go wspólnie, rozbrzmiewając na całą okolicę.

Śląsk nie jest czarny 

Gdy słońce z całą mocą świeci i skończył się maj

Przed wakacjami dzieci – wyjazd masz na rajd

Czytaj dalej

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Zachodniego- relacja.

W dniach 22-23 lutego 2019 r. w Pogorzelicy odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Regionu Zachodniego. W Zjeździe wzięło udział 99 delegatów reprezentujących 1288 członków w 38 organizacjach zakładowych.

Zjazd otworzył Bronisław Sasin – Przewodniczący ustępującego Prezydium Regionu Zachodniego witając przybyłych gości i delegatów.Przemawia Bronisław Sasin- od 25 lat Przewodniczący Regionu Zachodniego

Na początku jednogłośnie wybrano przewodniczącego obrad, którym został wiceprzewodniczący RZ Waldemar Jedynak. Powołano także Komisję Skrutacyjno-Mandatową, której celem było stwierdzenie prawomocności obrad oraz liczenie głosów podczas głosowań i podejmowania uchwał oraz wniosków. Decyzją Zjazdu Komisji przewodniczyła Janina Pięciak. Następnie wybrano Komisję ds.  uchwał i wniosków, której przewodniczącym został Maciej Gerber.

Czytaj dalej

W Dniu Święta Kobiet
wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
składa

Jarosław Szałata
Przewodniczący  ZLP w RP

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie zmiany stawki za kilometr

Wczoraj nadeszła z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na pismo z dnia 31.01.2019 o treści jak poniżej

Pewnie dla każdego leśnika niszczącego prywatny samochód do wykonywania codziennych obowiązków jest to wiadomość i informacja nie do zaakceptowania.

Jarosław Szałata