Leśnicy z ZLP w RP Regionu Radomskiego na Międzynarodowym Sympozjum Leśników w Rumunii

W dniach 11-14 września br. w Băile Felix (Rumunia) odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Leśników, organizowane przez Federację Związków Zawodowych Silva w Rumunii. Polskich leśników reprezentowali przedstawicie ZLP w RP Regionu Radomskiego w składzie: Jolanta Bochenek, Krzysztof Gola, Sebastian Rodkiewicz oraz Sebastian Nowakowski.

Przedstawiciele ZLP w RP Regionu Radomskiego: od lewej: Sebastian Rodkiewicz, Sebastian Nowakowski, Jolanta Bochenek i Krzysztof Gola.
Czytaj dalej

Nowe mundury coraz bliżej

Od dawna trwają prace i dyskusje nad wprowadzeniem nowych wzorów umundurowania. Podczas ostatniego spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, z przedstawicielami central związkowych, które miało miejsce w dniu 3 października br. w DGLP zaproponowałem, aby Pani Naczelnik Magdalena Bukowska przygotowała konkretny i przystępny dla każdego leśnika materiał opisujący koncepcję zmian.

Fot. Jarosław Szałata.
Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej w Jantarze

27 września br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej z udziałem licznej reprezentacji kierownictwa Lasów Państwowych. Tym razem, na miejsce obrad wybrano malowniczo położony Ośrodek Wczasowy „Jantar” w Jantarze (RDLP w Gdańsku), którego udziałowcem jest Związek Leśników Polskich w RP.

Goście Rady Krajowej: od lewej – Jan Borkowski, Paweł Januschewski, Piotr Młynarczyk, Paulina Bień, Magdalena Bukowska, Andrzej Konieczny, Krzysztof Janeczko. Przemawia Jarosław Szałata, Przewodniczący ZLP w RP.
Czytaj dalej

„Przerwany marsz” z aktywnym udziałem leśników i naszych członków

2 września br. w polskich szkołach przeprowadzona została akcja „Przerwany marsz”. To cenna inicjatywa mająca uhonorować pokolenie Dzieci Wojny. 

Akcja „Przerwany marsz” polegała na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Była to znakomita  okazja do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny. Pomysłodawca, czyli Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, tak zachęcała wszystkie szkoły do przyjęcia przedstawicieli Dzieci Wojny.

Czytaj dalej

Leśnicy po raz 23 na Jasnej Górze

Za nami doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników, Pracowników Ochrony Środowiska i wszystkich ludzi lasu. Hasłem 23 spotkania na Jasnej Górze,  które odbyło się w sobotę, 21 września br. były „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”.

Pod wałami Jasnej Góry zgromadzili się pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, Parków Narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych, ich rodziny i znajomi, sympatycy lasu oraz myśliwi i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej

ZLP w RP w hołdzie leśnym bohaterom

18 września br. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się uroczystość przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948”. W imieniu ZLP w RP hołd leśnym bohaterom złożyła trzy osobowa delegacja: Jerzy Przybylski – Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP oraz Wojciech Kała – Przewodniczący ZLP w RP Okręgu Warszawskiego.  

Członkowie delegacji ZLP w RP – od lewej – Wojciech Kała, Jerzy Przybylski, Paweł Kania.
Czytaj dalej

Protokół 29 wpisany do rejestru PUZP

Z radością informujemy, że Protokół dodatkowy nr 29 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zawarty w dniu 28 sierpnia 2019 r., został wpisany do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z dniem 12 września 2019 r.

Protokół będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.