30 lat samorządności w Polsce

Źródło: ZPP

Corocznie w dniu 27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W bieżącym, 2020 roku świętujemy zatem już 30 lat istnienia samorządności w naszym kraju. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada samorządności należy również do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. W tym zacnym gronie jest wielu leśników, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności i jednocześnie reprezentują Lasy Państwowe, Parki Narodowe i inne jednostki organizacyjne ze środowiska leśnego i jego otoczenia.

Czytaj dalej

Pytania w sprawie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i wynagrodzeń

W środowisku leśników od jakiegoś czasu krążą powtarzające się i pełne niepokoju pytania dotyczące odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i innych ustaleń pomiędzy pracownikami i pracodawcami, które są zawarte w PUZP.

Poniżej postawione przeze mnie pytania i odpowiedzi Kancelarii Prawnej z którą współpracuje ZLP w RP – stan prawny na 21.05.2020 r.

Dodam też, że nie było i nie ma na tę chwilę żadnych inicjatyw zmian, poprawek czy innych działań zmierzających do zawieszenia lub wypowiedzenia PUZP.

Analiza obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów kodeksu pracy, przepisów zawartych w Tarczach 1.0, 2.0 i 3.0 oraz w ustawie o stanie klęski żywiołowej, pozwala na udzielenie następujących odpowiedzi na pytania Zlecającego:

Czytaj dalej

Stypendia ZLP w RP dla absolwentów Szkół Leśnych

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych regionów mieli przekazać osobiście dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego planowanego na 24 kwietnia 2020 r. Niestety nie było to możliwe ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Niemniej jednak stypendia zostały przyznane, a ich przekazanie nastąpi w terminach indywidualnie ustalonych przez szkoły.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie i Zespołu Szkół w Tułowicach. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz szósty. Dotychczas wyróżnionych zostało 169 absolwentów.

Czytaj dalej

Zakończenie klas 4 w Technikum Leśnym w Białowieży. Stypendia ZLP w RP przyznane.

24 kwietnia 2020 r. klasy IV zakończyły naukę w Technikum Leśnym w Białowieży. Kolejnych 29 osób powiększyło grono absolwentów szkoły.

Uroczyste wręczenie świadectw nie mogło się odbyć. Wszyscy uczniowie otrzymali skany świadectw. Odbyła się również telekonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele oraz absolwenci.

Czytaj dalej

Komunikat z dnia 28.04.2020 r. w sprawie terminu XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

W nawiązaniu do Komunikatu Rajdowego z dnia 26 marca 2020 roku informujemy, że z uwagi na szczególną sytuację panującą w naszym kraju, nie jest możliwa organizacja XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników w zaplanowanym dużo wcześniej terminie 4-6 czerwca 2020 roku. Niezwłocznie po pojawieniu się sytuacji kryzysowej podjęliśmy działania organizacyjne, zmierzające do wskazania innego terminu, realnego i przede wszystkim bezpiecznego dla wszystkich uczestników. Został on wyznaczony na 3-5 września 2020 r. i na dzień dzisiejszy jest jedynym terminem realizacji tej ważnej imprezy pracowniczej w bieżącym roku. Wciąż jednak wokół nas panują zmienione pandemią COVID-19, szczególne warunki życia i pracy. Komitet Organizacyjny Rajdu z uwagą śledzi rozwój wypadków i będzie w kolejnych komunikatach informował wszystkich zainteresowanych o podejmowanych działaniach.  Na chwilę obecną wszelkie sprawy związane z organizacją imprezy  pracowniczej zaplanowanej na 3-5 września 2020 r., uregulowane regulaminem Rajdu i wszelkimi założeniami organizacyjnymi pozostają w mocy.   

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

Odszedł Ludwik Prędkiewicz

fot. Jarosław Szałata

Z wielkim smutkiem odebrałem  wczoraj wieczorem wiadomość o odejściu Ludwika Prędkiewicza. Jeszcze kilkanaście dni wcześniej rozmawialiśmy długo przez telefon i Ludwik opowiadał mi ze swadą i właściwym sobie poczuciem humoru anegdoty ze swojego barwnego, aktywnego życia leśnika, działacza związkowego, społecznika…

Czytaj dalej

XII Mistrzostwa Szachowe Leśników w RDLP w Radomiu

W dniach 5-6 marca 2020 roku odbyły się XII Mistrzostwa Szachowe Leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o Puchar Dyrektora. Uroczystego otwarcia dokonał Andrzej Matysiak –  Dyrektor RDLP w Radomiu.

Czytaj dalej

Pamiątka z JUBILEUSZU 100-LECIA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

W dniu 31 stycznia 1920 r. minister Władysław Seyda podpisał rozporządzenie, które powołało do życia Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Uroczystość z okazji 100-lecia aktywnej działalności tej dyrekcji LP odbyła się w dniu 1 lutego 2020 r. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzedziła ją msza w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła podczas której arcybiskup Stanisław Gądecki apelował o troskę o środowisko i przyrodę: Dzisiejszy kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia.  

Jakże dziś, w obliczy epidemii, po tak niedługim czasie, te mądre słowa nabrały jeszcze innego wyrazu…

W uroczystości 100-lecia uczestniczyło wielu znakomitych gości oraz leśników z Wielkopolski i całego kraju. Byli obecni m.in. Minister Środowiska Michał Woś, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Krzysztof Janeczko, posłowie, wojewoda wielkopolski oraz wielu zacnych zaproszonych gości.

Wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia jubileuszowych życzeń Tomaszowi Markiewiczowi – Dyrektorowi RDLP w Poznaniu, który wraz ze swoimi zastępcami: Ireneuszem Niemcem i Jackiem Kokocińskim przyjmował je w imieniu wielkopolskich leśników przy pięknie przygotowanej „ściance”.

W imieniu całej społeczności ZLP w RP życzenia w tym szczególnym miejscu złożyli Przewodniczący Jarosław Szałata oraz Janusz Ruda – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego.

 Każdy z gości został uwieńczony na takiej pamiątkowej fotografii, a wczoraj dotarł do nas specjalnie przygotowany przez poznańskich leśników plakat, składający się z tych właśnie zdjęć.

Wielkopolscy leśnicy przygotowali bogaty program obchodów 100-lecia,  rozpisany do końca 2020 roku, jednak obecna sytuacja częściowo przeszkodziła w jego realizacji.

Szczegóły dostępne na stronie RDLP w Poznaniu.