XVII TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP w PILE

Reprezentacja Nadleśnictwa Człopa

13 kwietnia br. odbył się we Wronkach siedemnasty Turniej Kręglarski leśników pilskich i nadleśnictw zaprzyjaźnionych. Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki.

Na wroniecką kręgielnię dotarły zgłoszone drużyny z Nadleśnictw RDLP w Pile oraz Nadleśnictwa: Sieraków (RDLP w Poznaniu), Oława (RDLP we Wrocławiu) i Myślibórz (RDLP w Szczecinie).

Oficjalne otwarcie zawodów odbyło się około godziny 900. W imieniu gospodarzy zawodników i gości przywitał Z-ca Nadleśniczego – Roman Marcysiak, Dyrektor RDLP w Pile – Tomasz Partyka, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Pilskiego – Mieczysław Rapta oraz Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki – Wiesław Grzywaczewski.  Zawody przebiegały w koleżeńskiej i serdecznej atmosferze. 

Czytaj dalej

FINAŁ IV SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP W LEŚNICTWIE

4 kwietnia 2024 r. odbył się w Zespole Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju finał IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Konkurs składał się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Test zawierający 30 pytań rozwiązywało 46 uczniów z klas II, III i IV. Do finału zakwalifikowało się 8 uczniów, którzy odpowiadali na losowo wybrane pytania.

Czytaj dalej

Żałobna karta

Serdeczne wyrazy współczucia

Koleżance Sylwii Smerece

z powodu śmierci

mamy

składa

Rada Regionu Wielkopolskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego

W dniach 26 i 27 lutego 2024 roku w hotelu Chata Karczowiska odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego.

W Zjeździe uczestniczyło blisko stu delegatów oraz zaproszeni goście. Pierwsza część Zjazdu upłynęła na wyborach do komisji, wysłuchaniu sprawozdań i głosowaniu nad przyjęciem absolutorium. Odbyła się także gorąca dyskusja na temat decyzji MKiŚ dotyczących tzw. wyłączeń z produkcji leśnej oraz planowanych, w związku z tym, protestów. W dalszej części wypracowaliśmy stanowisko Zjazdu dotyczące tych spraw.

Czytaj dalej

Uchwały i Wnioski Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego ZLP w RP, który odbył się w dniach 21-22 marca 2024 r. w Sękocinie Starym

UCHWAŁY ZJAZDU

Uchwała nr  1

Zjazd udziela absolutorium Radzie Krajowej za okres od ostatniego zjazdu 24.03.2023 r. do 21.03.2024 r.

Uchwała nr  2

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP tj. organizacji liczącej ponad 12 500 członków wyraża stanowczą dezaprobatę w związku z odmową udziału w spotkaniu (w ostatniej chwili) i niepodjęcia dialogu przez Pana Mikołaja Dorożałę Podsekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska ze stroną społeczną reprezentowaną przez ZLPwRP. Postawa Pana Mikołaja Dorożały to jawne lekceważenie oraz unikanie odpowiedzialności i dialogu, które nie licuje z godnością urzędnika państwowego i powoduje brak rozwiązań istotnych problemów pracowniczych

Uchwała nr  3

Zjazd Krajowy Delegatów ZLPwRP  nadaje Krzysztofowi Górskiemu, wieloletniemu Przewodniczącemu Regionu Szczecineckiego, Wiceprzewodniczącemu ZLP w RP , tytuł honorowego członka ZLP w RP

Uchwała nr  4

Krajowy Zjazd Delegatów ZLP w RP wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pisemnego polecenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącego wstrzymania podstawowych prac leśnych we wskazanych obszarach.  ZLPwRP solidaryzuje się z pracownikami Lasów Państwowych  i branż okołoleśnych  dotkniętych przedmiotowym poleceniem.

Czytaj dalej

Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

KOLEŻANCE MIROSŁAWIE KOŁBUC
CZŁONKINI ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
W NADLEŚNICTWIE RYTEL
Z POWODU ŚMIERCI
MĘŻA KAZIMIERZA

składa
Zakładowa Organizacja

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

przy Nadleśnictwie Rytel

Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom

w Dniu Święta Kobiet

najserdeczniejsze życzenia

szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz

spełnienia wszelkich marzeń

składają

Panowie

ze Związku Leśników Polskich w RP