VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w szachach pod Honorowym Patronatem Związku Leśników Polskich w RP

W  dniach 14-17 listopada 2017r. Zespół Szkół Leśnych w Lesku  był organizatorem  VI  Szachowych Mistrzostw Polski Szkół Leśnych, tak jak w ubiegłym roku Honorowy Patronat nad zawodami objął Związek Leśników Polskich w RP.

Zawody otworzyli Pan Józef Kosiba Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Zastępca Dyrektora Szkoły Pan Janusz Leszczyński. Sędziowie Pan Włodzimierz Hackiewicz i  Pani Marta Michalska przypomnieli zasady punktacji oraz przepisy gry.

Otwarcie VI Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w szachach. Od lewej: Józef Kosiba - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Janusz Leszczyński - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, Marta Michalska sędzia i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSL w Lesku Czytaj dalej

Spór o Puszczę Białowieską. Leśnicy mają głos

Wczoraj w czasie, gdy pod sejmem leśnicy bronili swojej godności i dobrego imienia, Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP był gościem Polskiego Radia24.

Przytaczając za PR24:

Spór o Puszczę Białowieską. Leśnicy mają głos

Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. W przeciwnym razie zasądzi co najmniej 100 tys. euro kary dziennie. Czy tak się stanie? Gościem Polskiego Radia 24 był Jarosław Szałata – przewodniczący Związku Leśników Polskich RP. Czytaj dalej

Z żałobnej karty

Koleżance

Ewie Wysockiej

Serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci męża

Andrzeja

Wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna

RDLP Szczecin

Składa Rada Regionu

Zachodniego Związku Leśników  Polskich w RP

„Z bliźnim się można zabliźnić”

Wywiad Marka Stasiuka – rzecznika prasowego RDLP w Szczecinku z Jarosławem Szałatą – Przewodniczącym Związku Leśników Polski w RP.

wywiad

Jarosław Szałata jest Przewodniczącym ZLPwRP od marca br. W wywiadzie opowiada między innymi o swoich dotychczasowych spostrzeżeniach dotyczących zmian w organizacji, relacjach i komunikacji społecznej oraz o ważnym kapitale jakim jest człowiek.

Treść wywiadu można przeczytać na stronie RDLP w Szczecinku w Aktualnościach.

Link: http://www.szczecinek.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/z-bliznim-sie-mozna-zabliznic

Przykuci do lepszego my

W medialnych przekazach  od dość dawna wciąż znajdujemy treści godzące w godność i dobre imię leśników. Nasz związek także zgodnie ze statutowymi zapisami stoi na straży godności leśników i dba o jak najlepsze relacje z naszym otoczeniem, bo każdy leśnik wie, że jest to tak samo ważne jak troska o trwałość lasów. Przeglądając różne strony internetowe i czytając artykuły z różnych  portali i czasopism trafiłem na stronę http://greenwatcher.szkolanawigatorow.pl/przykuci-do-lepszego-my

Czytaj dalej

Odszedł Witold Szumarski

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość- odszedł Witold Szumarski.

Witold 1

Wieloletni leśniczy z Nadleśnictwa Kudypy, aktywny członek Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz społeczny ale przede wszystkim opiekun drzew…

Kochał ludzi, las, drzewa. To leśnik, który w szczególny sposób rozumiał  drzewa, szczególnie te z ogrodu w Kudypach, którym poświęcił wiele lat swojego 71- letniego życia.

Żegnaj Witoldzie, niech kudypskie lasy i ogrody szumią nad Twoją mogiłą.

Poniżej szczegóły uroczystości żałobnych, które odbędą się w Olsztynie w środę 15 listopada.

Klepsydra

„Spałem w Spale” – 30 Jubileuszowy Rajd Leśników

Uczestnicy Ogólnopolskich Rajdów Leśników już dobrze poznali rozsławioną przez Artura Andrusa pieśń z jego słowami i muzyką Włodzimierza Korcza, w której pojawia się Spała i Piła. Przecież nucili ją już na rajdowych trasach XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci”, który odbył się w dniach  od 5 do 8 września 2012 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Uczestnicy rajdu przy wtórze tej i innych piosenek rajdowych mogli podziwiać piękno przyrody północnej Wielkopolski i części Zachodniego Pomorza podczas spływów kajakowych po ciekawych rzekach oraz na trasach pieszych, rowerowych i motocyklowych poprowadzonych przez pilską dyrekcję.

rajd 3

Czytaj dalej

POSIEDZENIE RADY REGIONU OLSZTYŃSKIEGO ZLP W RP

W dniach 12 – 14 października 2017 roku  odbyło się wyjazdowe  posiedzenie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku. Posiedzenie odbywało się w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk.

4 Mówi Nadleśniczy N-ctwa Browsk

Czytaj dalej

Leśnik 7-9 2017 (189)

W zakładce „Leśnik” do pobrania nowy numer Informatora Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – wydanie lipiec-wrzesień 2017.

Leśnik

Gdy podleśniczy zastępuje leśniczego – leśniczówki, leśniczówki…

Jesteśmy w trakcie dużej wymiany pokoleniowej dotyczącej praktycznie wszystkich stanowisk w leśnictwie. Leśnicy zbliżający się do wieku emerytalnego, po latach trudnej i odpowiedzialnej służby w różnych warunkach, także częściej miewają kłopoty ze zdrowiem. Pojawia się zatem konieczność zastępstw i czasowego pełnienia obowiązków. W przypadku gdy istnieje konieczność zastępowania leśniczego, pojawia się też istotny problem leśniczówki. Nie ma w zasadzie oficjalnej definicji leśniczówki, ale umownie można przyjąć, że jest to miejsce zamieszkania leśniczego. Coraz liczniej pojawiają się samodzielne kancelarie leśniczych, funkcjonujące jako biura leśnictw, w oderwaniu od funkcji mieszkalnej. Jednak ustawa o lasach, która obowiązuje od 1991 roku i późniejsze akty prawne niezbyt precyzyjnie normują zasady korzystania z leśniczówek także w sytuacji, gdy trzeba np. zastąpić czasowo leśniczego. Naturalnymi następcami, ale też zastępcami leśniczych są zwykle podleśniczowie. Co w sytuacji, gdy leśniczy przez jakiś czas jest nieobecny, a jego obowiązki przejmuje podleśniczy?

Czytaj dalej