Międzynarodowa konferencja: Rola związków zawodowych w Lasach Państwowych na przestrzeni 100 lat ich funkcjonowania

W piątek 22 września 2023 roku w malowniczej scenerii pałacu w Brunowie na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski w ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu doszło do niespotykanej dotychczas na Dolnośląskiej Ziemi, a być może nawet w całej Polsce, międzynarodowej konferencji: Rola związków zawodowych w Lasach Państwowych na przestrzeni 100 lat ich funkcjonowania (INTERNATIONAL CONFERENCE THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE NATIONAL FORESTS OVER 100 YEARS OF THEIR OPERATION). ZLP w RP reprezentowali koledzy: Jarosław Szałata – Przewodniczący Związku, Grzegorz Cierlik – Wiceprzewodniczący Regionu Dolnośląskiego oraz Wojciech Grzywa – Przewodniczący ZOZ w Nadleśnictwie Lwówek Śląski.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi

W dniach 22-23.06.2023 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Nagórzycach odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi.

Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru ZLP RŚ w Łodzi.

Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący ZLP RŚ – Kol. Paweł Kania witając Delegatów na Zjazd
oraz przybyłych gości w osobach: Dyrektora RDLP w Łodzi – Pana Dariusza Pieniaka, Naczelników wydz. RDLP, Dyrektora ZUP w Łodzi – Pana Pawła Bodziocha i Nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice – Pana Marcina Gołębiowskiego.

Prezydium Zjazdu od lewej: Marcin Gołębiowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice,
Grzegorz Augustyniak – Wiceprzewodniczący, Paweł Kania – Przewodniczący, Dariusz Pieniak – Dyrektor RDLP, Mariusz Downarowicz – Wiceprzewodniczący.
Czytaj dalej

Żałobna karta

Panu Pawłowi Szczygłowi

Dyrektorowi

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

mamy Stanisławy Szczygieł

składa

Rada Regionu Krakowskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich
w Rzeczypospolitej Polskiej

Współpraca leśników olsztyńskich z leśnikami Lymanskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w Ukrainie

Mirosław Choroś z uczestnikami wycieczki

W dniach 3-4 czerwca 2023 r. we Lwowie przedstawiciele Związku Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego podpisali porozumienie pomiędzy Regionem Olsztyńskim, a Związkowcami Lymaskiego Przedsiębiorstwa Leśnego w sprawie współpracy związkowej, technicznej i socjalnej.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Ukraińskiej:

 • Przedstawiciel Związku Leśnictwa Obwodu Donieckiego – Wiktor Starozhenko,
 • Przedstawiciel Zachodniej Międzyregionalnej Administracji Leśnictwa i Łowiectwa – Anatolij Deineka,
 • Dyrektor Lymanskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Leśnego – Oleksiej Prychodko,
 • Dyrektor Lwowskiego oddziału Centrum Nasiennictwa i Hodowli Lasu – Fedir Pelyno.

Region Olsztyński ZLPwRP reprezentowali:

 • Przewodniczący Rady Regionu Olsztyńskiego – Mirosław Choroś,
 • członek ZLPwRP, Komendant SL N-ctwa Ciechanów – Paweł Kowalski.
Czytaj dalej

XXX Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w RP, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat organizacyjny

 1. Termin i miejsce:

2. Organizatorzy:

 • Związek Leśników Polskich w RP
 • Region Zachodni ZLP w RP przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i Nadleśnictwem Gryfice
 • Kierownik turnieju: – Jarosław Szałata –  Przewodniczący ZLP w RP, – Wojciech Pietrzak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
 • Kontakt: sprawy organizacyjne i zgłoszenia: Beata Czerniak i Lena Kacperczyk – Biuro ZLP w RP, tel. 22 58 98 380, kom. 662 845 525, e-mail: zlpwrp@lasy.gov.pl

3. Uczestnicy:

 • pracownicy PGL Lasy Państwowe,
 • pracownicy parków narodowych,
 • pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa,
 • pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • pracownicy naukowi i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni,
 • nauczyciele i uczniowie szkół leśnych,
 • pracownicy ZUL aktualnie współpracujący z jednostkami PGL LP,
 • emeryci i renciści PGL LP.

4. Zapisy na XXX Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników wyłącznie poprzez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zgłoszenia – nieprzekraczalny termin do dnia 15 września 2023 r.;
 • zgłoszenia dokonuje jednostka zatrudniająca zawodników, organizacja związkowa lub osobiście zawodnicy startujący na własny koszt;
 • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, ranking ELO, dane kontaktowe, datę przyjazdu, dane do faktury, rozmiar koszulki okolicznościowej;
 • zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zlpwrp@lasy.gov.pl;
 • koszt uczestnictwa wynosi 1.000,00 zł, w przypadku przyjazdu w dniu 5 października br. 950,00 zł;
 • wpłaty należy przekazywać na konto bankowe Związku Leśników Polskich w RP nr 06 1940 1076 3232 1007 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.tytuł wpłaty: uczestnictwo w mistrzostwach szachowych – imię i nazwisko uczestnika;
 • ilość miejsc jest ograniczona do 60 osób, decyduje kolejność zgłoszeń;
 •  po dokonaniu wpłaty, w przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, opłata nie ulega zwrotowi;
 • zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno-marketingowych.
Czytaj dalej

XXI Turniej Piłkarski RDLP Olsztyn o Puchar Dyrektora RDLP

Jak i w latach poprzednich i w tym roku w dniu 24 czerwca 2023 r. Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Stare Jabłonki zorganizował już 21 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP Olsztyn.

W turnieju w tym w roku wzięło udział 21 drużyn, w skład których weszli pracownicy 26 jednostek naszej RDLP, o łącznej liczbie ok. 250 zawodników, w tym 16 zawodniczek.

.
Czytaj dalej

Zbliża się Dzień Leśnika

.

Przypominamy, że dzień 12 lipca na wniosek ZLP w RP złożony w dniu 31 maja 2021 roku został Zarządzeniem nr 39 Dyrektora Generalnego LP z dnia 9 czerwca 2021 roku ustanowiony w PGL LP Dniem Leśnika.  Zobacz tu:

Wszystkim leśnikom i ich Rodzinom, naszym współpracownikom oraz przyjaciołom, wszystkim związanym z lasem, którzy czują się leśnikami życzymy z okazji Dnia Leśnika wszelkiej pomyślności i nieustającej dumy z bycia polskim leśnikiem.

                                                                         Związek Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Stypendia ZLP w RP

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w RP sfinansowała po raz kolejny stypendia dla uczniów ostatnich klas Szkół Leśnych. Przedstawiciele ZLP w RP z poszczególnych Regionów przekazali dyplomy stypendystom podczas zakończenia roku szkolnego w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Stypendia Naukowe Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują uczniowie klas czwartych 11 Szkół Leśnych, których organem prowadzącym jest Minister Klimatu i Środowiska oraz Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie, Zespołu Szkół w Tułowicach i Zespół Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. O grant mogą się ubiegać uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki. Stypendia zostały przyznane po raz dziewiąty. Dotychczas wyróżnionych zostało 251 absolwentów.

Inicjatywa Związku Leśników Polskich w RP jest doceniana przez uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a szczególnie Dyrektorów Szkół Leśnych. Przewodniczący ZLP w RP otrzymuje wiele listów z podziękowaniami za docenienie wyróżniających się uczniów.

Czytaj dalej

Uzwiązkowienie

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe mają obowiązek poinformować pracodawcę o liczbie swoich członków w terminie do 10 stycznia (stan na 31 grudnia) oraz do 10 lipca (stan na 30 czerwca). Złożenie rzetelnej informacji pracodawcy to ważny obowiązek każdej organizacji zakładowej, niezależnie od jej liczebności.

Jarosław Szałata