Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ZLP w RP w Regionie Krośnieńskim

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Hoczwi (na terenie Nadleśnictwa Lesko) odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP w Regionie Krośnieńskim.

Od lewej: Tadeusz Pryjma, Jarosław Szałata, Ireneusz Żelazny, Stanisław Kaczmaryk

W Zjeździe uczestniczyło 86 delegatów oraz zaproszeni goście na czele z Przewodniczącym ZLP w RP – Jarosławem Szałatą, Dyrektorem RDLP w Krośnie – Markiem Mareckim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko – Zbigniewem Pawłowskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Cisna – Janem Podrazą oraz przedstawicielem firmy Mentor – Jackiem Zbrogiem.  W Zjeździe uczestniczył ponadto Jerzy Miliszewski – Honorowy Członek ZLP w RP.

Czytaj dalej

Wesołych Świąt!

Zbliżają się Święta Wielkanocne
i niech będzie to czas radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania.
Jest to okres duchowej odnowy, wzajemnego obdarzania się dobrem
i nadziei związanej z wciąż odradzającym się życiem.
W tych dniach w naszych sercach i domach gości spokój, ale też radość,
a wokół rozkwita fenomen wiosennego przebudzenia się Natury.
Świąteczny czas jest świetną okazją do rodzinnego
i prawdziwie radosnego wypoczynku oraz wspólnych spacerów.
Proszę zatem przyjąć wiosenne życzenia radosnego świętowania
w otoczeniu najbliższych,
ale także bazi, pisanek, baranków i bogatego zająca,
naturalnie skropione tradycyjnym Dyngusem.
Jarosław Szałata
Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Spotkanie maturzystów z ZSL w Goraju z Przewodniczącym ZLP w RP Regionu Pilskiego

29 marca 2022 r. nasi maturzyści uczestniczyli w spotkaniu na temat organizacji, funkcjonowania i znaczenia związków zawodowych w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przykładzie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkania te organizowane są cyklicznie od 2018 r. w celu przybliżenia przyszłym pracownikom Lasów Państwowych min. tego, po co pracownikom związki zawodowe, zasady funkcjonowania związków oraz ich historię. Uczniom przybliżono działalność jednego z najstarszych, branżowych związków zawodowych jakim jest Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Prelekcję poprowadził Pan Włodzimierz Wojtczak Przewodniczący Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Tekst i foto: ZSL w Goraju

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP i nowe władze Związku

W dniach 24-25 marca 2022 roku w podwarszawskim Sękocinie obradował Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali obrad spotkało się blisko 140 Delegatów reprezentujących 400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Poprzedni Zjazd Sprawozdawczy odbył się w marcu 2019 roku. W związku z pandemią nie było bowiem możliwe zorganizowanie ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów w roku 2020 i 2021.

Czytaj dalej

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZASADCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W LEŚNICTWIE

16 marca 2022 r. w Zespole Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju odbył się finał II Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Leśnictwie. Celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie.

Czytaj dalej

Dzień kobiet

Wszystkim Paniom w Dniu Święta Kobiet najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spokoju i  pokoju w otaczającym nas świecie oraz spełnienia nawet pozornie nierealnych, ale najpiękniejszych marzeń każdego dnia, a nie tylko od święta życzą

Panowie z ZLP w RP

Zapusty, ostatki, śledzik…

Od bardzo już długiego czasu trudno i smutno żyje się nam wszystkim. Smutny czas pandemii, która przyniosła strach, chorobę, nierzadko śmierć. Zaczęliśmy unikać się nawzajem, nawet bać drugiego człowieka, staliśmy się nieufni i zamknięci w sobie oraz skupieni  tylko na własnych sprawach. Dystans i maseczka pozbawiły nas uśmiechu i radości płynącej z kontaktu z innymi ludźmi: rodziną, znajomymi, sąsiadami. Ograniczenia sanitarne pozbawiły nas możliwości spotkań, zabaw i odzwyczaiły od kontaktów społecznych. Znacznie częściej widzimy się na ekranie komputera, czy smartfona niż na żywo…

Kiedy sytuacja zaczęła powoli normalizować się i wydawać się mogło, że świat wraca do normalności pojawiło się widmo wojny tuż przy granicach Polski. Z niedowierzeniem, smutkiem i trwogą słuchamy doniesień z Ukrainy. Widzimy okropieństwa wojny, tłumy uchodźców i ze strachem słuchamy doniesień medialnych.

Czytaj dalej

Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

MARIUSZOWI JUSZE

Z POWODU ŚMIERCI

OJCA – RYSZARDA JUCHY

emerytowanego leśnika

składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej