XIX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DUREKTORA RDLP W OLSZTYNIE

25 września 2021 r. ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego, RDLP w Olsztynie i Nadleśnictwo Wichrowo zorganizowali cykliczną imprezę integracyjno-sportową dla pracowników RDLP w Olsztynie i ich rodzin. Zawodnicy, kibice drużyn oraz sympatycy piłki nożnej spotkali się na stadionie OSiRu w Dobrym Mieście. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Dyrektor RDLP w Olsztynie Adam Roczniak, Przewodniczący ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego Mirosław Choroś oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo Aleksander Sawczuk.

Czytaj dalej

XV TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE

 Dnia 9 października br. odbył się we Wronkach piętnasty z kolei turniej kręglarski leśników pilskich i nadleśnictw zaprzyjaźnionych (jest to  impreza, która miała się odbyć w 2020 roku jednak sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoliła). Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki przy współudziale Nadleśnictwa Wronki.

Na wroniecką Kręgielnię dotarły zgłoszone drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa: Połczyn (RDLP Szczecinek), Oborniki (RDLP Poznań), Oława (RDLP Wrocław) i Myślibórz (RDLP Szczecin).

Czytaj dalej

Nowe władze OZ w Zespole Składnic LP w Stargardzie (RDLP Szczecin)

8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,BAŻYNA” w Pogorzelicy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków największej w Regionie Zachodnim i jednej z większych w kraju Organizacji Zakładowej  Związku Leśników Polskich w RP w ZSLP Stargard.

Zebranie otworzył Maciej Wojciechowski – Przewodniczący ZLP przy ZSLP Stargard, który przywitał zaproszonych gości i członków Związku Zawodowego Leśników Polskich przy ZSLP w Stargardzie. Podczas swojego wystąpienia omówił on ostatnie 5 lat działalności związków, poinformował wszystkich zebranych, że nie będzie kandydował na Przewodniczącego i podziękował  wszystkim członkom ZLP za współpracę, aktywne działanie i udzieloną pomoc oraz wsparcie.

Czytaj dalej

Pomóżmy Hubertowi – wnukowi leśników

Koleżanki i Koledzy,

Coraz bardziej, szczególnie w ostatnim czasie, stajemy się indywidualistami, jesteśmy chyba jakby mniej społeczni i skupiamy się na sobie. Czasem niewielkie znaczenie mają dla nas sprawy innych, zajmujemy się sobą, najbliższą rodziną, pracujemy i skupiamy się na własnym życiu. Przecież tak być nie powinno!  W grupie, społeczności jest łatwiej i raźniej! Istnieje coraz mniej organizacji, stowarzyszeń społecznych skupiających ludzi, którzy pragną kontaktu z innymi, chcą pomagać sobie nawzajem i wspólnie rozwiązywać problemy.  Jedną z takich organizacji jest Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje on i czynnie działa już ponad 100 lat po to, aby każdy z jego członków miał poczucie, że nie jest sam, że może liczyć na pomoc innych, skupionych w tym samym Związku. Pomagamy sobie różnymi sposobami: zainteresowaniem, rozmową, poradą czy podpowiedzią, czasem choćby miłym uśmiechem, ale również w wymierny sposób. Co roku uchwałami Rady Krajowej, Rad Regionów i Rad Zakładowych  przeznaczamy potrzebującym różne, czasem spore, kwoty z naszych składek i pomagamy sobie nawzajem. Nikt z nas nie wie jakiej i kiedy będzie potrzebował pomocy. Może nie będzie ona nigdy potrzebna (oby tak było jak  najczęściej), ale są też ludzie wokół nas, którzy mierzą się z wielkimi przeciwnościami losu.

Czytaj dalej

Żałobna karta

Nie płacz w liście
nie pisz, że los Ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno

(…)

ks. Jan Twardowski

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

rodzinie

Witolda Dziadosza

Przyjaciela i Skarbnika Regionu Krośnieńskiego ZLP w RP,

pracownika Nadleśnictwa Lubaczów

składa Rada Regionu Krośnieńskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej.

Witku, będziesz w naszych sercach.

Posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP

9 września 2021 r. w Międzyzdrojach, podczas XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników, odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Szelążek – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie oraz Jarosław Szlachetka i Kazimierz Mendak – członkowie Rady Regionu Zachodniego ZLP w RP.

Od lewej: Włodzimierz Wolny – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący ZLP w RP, Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Andrzej Szelążek – Dyrektor RDLP w Szczecinie, Sławomir Kucal – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr RDLP w Szczecinie
Czytaj dalej

Jubileusz strażników leśnych

Historia Straży, zajmującej się ochroną lasu, zwierzyny, pożytków leśnych i całej przyrody sięga początków naszej państwowości. W dziejach Państwa Polskiego znajdziemy wiadomości o tym, że do ochrony lasu zatrudniano strażników, strzelców i innych funkcjonariuszy leśnych.

Najstarszym polskim dokumentem dotyczącym gospodarowania zasobami leśnymi jest Statut Wiślicki  z 1347 roku.  Wprowadził on kary za wyrąb dębów oraz drzew owocowych w cudzych lasach. Za panowania Władysława Jagiełły wprowadzono też ograniczenia w wyrębie i eksporcie drewna cisowego oraz ustanowiono okres ochronny dla zwierzyny łownej trwający od 23 kwietnia do końca żniw. Natomiast Zygmunt Stary w roku 1529 w „I Statucie litewskim” ustanawia ochronę: żubra, bobra oraz tura, nad którym w owych czasach roztoczono szczególna opiekę. Dowodem na związki ochrony przyrody z państwowością jest nieprzychylny dla lasów i ich ochrony okres XVII wieku. Państwem rządzili wtedy królowie Polski  głównie obcego pochodzenia i zupełnie nie interesowali się dobrem państwowym jakim był i jest las. Dopiero w końcu tamtego wieku, bo w 1795 roku, sytuację zmieniła wydana wtedy  „Ordynacja służby Strażnikowskiej”, w której zostały określone cele i zadania służb leśnych. Nawet w czasach zaborów, gdy Polski nie było na mapach świata, administratorzy poszczególnych terytoriów naszej Ojczyzny utrzymywali służby, które chroniły las. Ponad 200 lat temu, w okresie zaborów Polskiej Służbie Leśnej nadano mundur, zatem i wtedy lasów strzegły już służby umundurowane z oznakami strażnika.

Czytaj dalej

Jan Gwalbert patronuje leśnikom w Nadleśnictwie Gryfice (RDLP w Szczecinie)

Leśnicy to ludzie, w których profesję i zamiłowanie wpisane są drzewa oraz drewno. Dbamy o drzewa, które są jakże ważnym elementem przyrody i od wątłej siewki rosną latami w potężny pień. Właśnie ten pień drzewa, oprócz wielu innych pożytków, daje nam cenne i potrzebne drewno. Niektórzy z nas wierzą, że dusza drzewa, ale też dusze opiekujących się drzewami i całym lasem ludzi, zamknięte są w drewnie. Dlatego drewniane rzeźby obdarzają wielkim sentymentem. Sprawy wiary oraz sfery sacrum są trudne, czasem drażliwe, z całą pewnością złożone. Nie każdy zatem tak patrzy na drewniane rzeźby, ceni świętych lub wierzy w opiekę patronów. Choć przecież wielu z nas zdarza się prosić o ich wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach. Chyba jednak każdy z nas  najczęściej wzdycha do Św. Antoniego, szczególnie w chwili, gdy bardzo śpiesznie i nerwowo szuka zagubionych dokumentów lub kluczy do auta… 

Czytaj dalej