Białostocki

120px-Rdlp_bialystok

Adres: 15-950 Białystok, ul. Lipowa 51

Związek Leśników Polskich w RP Regionu Białostockiego informuje, że w dniu 10.06.2024 r. w Białymstoku odbył się Zjazd Nadzwyczajny zwołany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które były konieczne z uwagi na rezygnacje złożone przez Przewodniczącego Regionu Kolegę Marka Masłowskiego i Członka Prezydium Kolegę Andrzeja Romaniuka.

W wyniku wyborów uzupełniających Przewodniczącym Regionu został Zbigniew Płoński, skład Prezydium uzupełniły: Edyta Charkiewicz jako Vice Przewodniczący oraz Elżbieta Ostaszewska jako Członek. Listę delegatów na Zjazd ZLP w RP uzupełniła Edyta Charkiewicz.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 84 delegatów reprezentujących 24 n/w Organizacji Zakładowych ZLP: Nadleśnictwa Augustów, Bielsk, Browsk, Czarna Białostocka, Drygały, Giżycko, Głęboki Bród, Hajnówka, Knyszyn, Maskulińskie, Nurzec, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Supraśl, Szczebra, Waliły, Żednia, Krynki, Nowogród, Łomża, Ełk oraz organizacja biura RDLP.

Obecny skład Prezydium to:

 1. Zbigniew Płoński – Przewodniczący
 2. Ireneusz Sokołowski – Vice Przewodniczący
 3. Edyta Charkiewicz– Vice Przewodniczący
 4. Magdalena Bogowska-Dudek – Członek
 5. Elżbieta Ostaszewska – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian:

 1. Maciej Koperski– Przewodniczący
 2. Adam Aleksiejuk – Członek
 3. Hubert Zawadzki – Członek

Delegatami na Zjazd ZLP w RP są:

 1. Edyta Charkiewicz – Nadleśnictwo Waliły;
 2. Hubert Zawadzki – N. Giżycko;
 3. Krzysztof Rowiński – N. Szczebra;
 4. Sylwia Wakuluk – N. Żednia;
 5. Leszek Ciborowski – N. Pisz;
 6. Bernard Kłak – N. Nowogród
 7. Henryk Chabowski – emeryt
 8. Tomasz Olejnicki – N. Hajnówka.

Przedstawicielem naszego Regionu w  Radzie Krajowej ZLP pozostał Ireneusz Sokołowski z Nadleśnictwa Augustów.