w Białymstoku

120px-Rdlp_bialystok

Adres: 15-950 Białystok, ul.Lipowa 51

Związek Leśników Polskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że w dniu 22.03.2018 r.  w Białymstoku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Związku.

W obradach Zjazdu uczestniczyło 57 delegatów reprezentujących 21 n/w Organizacji Zakładowych ZLP: Nadleśnictwa Augustów, Bielsk, Browsk, Czarna Białostocka, Drygały, Giżycko, Głęboki Bród, Hajnówka, Knyszyn, Maskulińskie, Nurzec, Pisz, Płaska, Pomorze, Rajgród, Supraśl, Szczebra, Waliły i Żednia oraz organizacja biura RDLP.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Prezydium weszli:

1. Marek Masłowski – Przewodniczący

2. Zbigniew Płoński – Vice Przewodniczący

3. Jarosław Kosiorek – Vice Przewodniczący

4.  Olga Sadowska – Członek

5. Andrzej Romaniuk – Członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

  1. Maciej Koperski– Przewodniczący
  2. Dariusz Rocki- Członek
  3. Jarosław Stocki – Członek

Delegatami na Zjazd ZLP w RP:

  1. Zbigniew Płoński – Nadleśnictwo Knyszyn;
  2. Hubert Zawadzki – N. Giżycko;
  3. Krzysztof Rowiński – N. Szczebra;
  4. Marek Zalewski – N. Czarna Białostocka;
  5. Leszek Ciborowski – N. Pisz;
  6. Marcin Malinowski – N. Rajgród
  7. Dariusz Mytych – N. Waliły.

Na przedstawiciela naszego Związku w  Radzie Krajowej ZLP wybrano  w głosowaniu tajnym Ireneusza Sokołowskiego z Nadleśnictwa Augustów.