Górnośląski

120px-Rdlp_katowice

Adres: 40-952 Katowice, ul. Huberta 43/45

Strona internetowa regionu tutaj

PREZYDIUM RADY REGIONU GÓRNOŚLĄSKIEGO
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH w RP:

 1. Marek Cholewa – Przewodniczący (Nadleśnictwo Prudnik)
 2. Marek Łach – Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Chrzanów)
 3. Andrzej Gajda  - Zastępca Przewodniczącego (Nadleśnictwo Lubliniec)
 4. Maria Bajsarowicz- Sekretarz (Nadleśnictwo Rudy Raciborskie)
 5. Piotr Arent – Skarbnik (Nadleśnictwo Rudy)
 6. Piotr Chrzęszczyk – Członek (Nadleśnictwo Kobiór)
 7. Wojciech Kubica – Członek (Nadleśnictwo Świerklaniec)

CZŁONKOWIE RADY KRAJOWEJ ZLP w RP:

 1. Marek Cholewa – Nadleśnictwo Prudnik
 2. Grzegorz Cekus – Nadleśnictwo Siewierz

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY ZLP w RP:

 1. Marek Cholewa – Nadleśnictwo Brzeg
 2. Grzegorz Cekus – Nadleśnictwo Siewierz
 3. Maria Bajsarowicz – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
 4. Andrzej Rzeszutek – Nadleśnictwo Opole
 5. Piotr Chrzęszczyk – Nadleśnictwo Kobiór
 6. Włodzimierz Wolny – Nadleśnictwo Prószków
 7. Krzysztof Seweryn – Nadleśnictwo Siewierz
 8. Andrzej Gajda – Nadleścnitwo Lubliniec
 9. Wojciech Kubica – Nadleśnictwo Świerklaniec
 10. Marek Łach – Nadleśnictwo Chrzanów
 11. Olga Oleksiak – Nadleśnictwo Siewierz
 12. Grzegorz Sokołowski – Nadleśnictwo Rudziniec
 13. Piotr Arent – Nadleśnictwo Rudy