Krośnieński

120px-Rdlp_krosno

Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

Link do strony ZLPwRP Regionu Krośnieńskiego

Przewodniczący Związku Zawodowego Leśników Polskich Regionu Krośnieńskiego – Kol. Ireneusz Żelazny – RDLP w Krośnie.

Członek Rady Krajowej – Kol. Stanisław Przytulski – Nadleśnictwo Lesko.

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY ZLP w RP:

 1. Kol. Ireneusz Żelazny              – RDLP w Krośnie
 2. Kol. Stanisław Przytulski         – Nadleśnictwo Lesko
 3. Kol.  Zdzisław Gładysz             – Nadleśnictwo Brzozów
 4. Kol. Andrzej Jonasz                  – Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
 5. Kol. Józef Nabożny                   – Nadleśnictwo Kołaczyce
 6. Kol. Władysław Świerczek       – Nadleśnictwo Dynów
 7. Kol. Stanisław Kaczmaryk       – Nadleśnictwo Bircza
 8. Kol. Tadeusz Pryjma                – Nadleśnictwo Lubaczów
 9. Kol. Jan Kowal                           – Nadleśnictwo Lutowiska

Rada Okręgu ZZLP OK w składzie:

 1. Przewodniczący             – Kol. Ireneusz Żelazny             – RDLP w Krośnie
 2. V-ce Przewodniczący    – Kol. Władysław Świerczek      – Nadleśnictwo Dynów
 3. V-ce Przewodniczący    – Kol. Stanisław Kaczmaryk      – Nadleśnictwo Bircza
 4. Sekretarz                        – Kol. Piotr Irzyk                         – Nadleśnictwo Strzyżów
 5. Skarbnik                         – Kol. Witold Dziadosz               – Nadleśnictwo Lubaczów
 6. Członek                          – Kol. Stanisław Przytulski         – Nadleśnictwo Lesko
 7. Członek                          – Kol. Jan Kowal                           – Nadleśnictwo Lutowiska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kol. Tadeusz Pryjma –  Nadleśnictwo Lubaczów

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Kol. Małgorzata Hadam                  – Nadleśnictwo Dynów
 2. Kol. Wiesława Żywiec                      – Nadleśnictwo Dukla
 3. Kol. Alicja Karnas                             – Nadleśnictwo Baligród
 4. Kol. Jan Podraza                              – Nadleśnictwo Lutowiska