Krakowski

120px-Rdlp_krakow

Adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul Trzech Koron 4

W dniach 16 – 17.11.2018 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Okręgu Małopolska. 

Na zjeździe zostały wybrane następujące władze Związku:

W skład Rady Okręgu ZLP weszli:          

 1. Przewodniczący                         Józef Łapka                        N-ctwo Nowy Targ
 2. Wiceprzewodniczący                Piotr Pasek                        N-ctwo Nawojowa
 3. Wiceprzewodniczący                Grzegorz Łachut               N-ctwo Limanowa
 4. Sekretarz                                    Krystyna Sowa                  N-ctwo Krościenko
 5. Członek                                       Henryk Serwoński            N-ctwo Gorlice
 6. Członek                                       Lesław Popiela                  N-ctwo Piwniczna
 7. Członek                                       Krzysztof Wojtaszek        N-ctwo Niepołomice
 8. Członek                                       Dorota Krok                      N-ctwo Krościenko
 9. Członek                                       Tomasz Ryba                    N-ctwo Dębica
 10. Członek                                       Dariusz Budzowski         N-ctwo Nowy Targ
 11. Członek                                       Zbigniew Cetera              N-ctwo Gromnik

Przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarz tworzą Prezydium Związku.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Przewodniczący                        Bogusław Pawłowski        N-ctwo Limanowa
 2. Członek                                       Dariusz Rotko                   N-ctwo Gorlice
 3. Członek                                       Bogusław Młynarczyk      N-ctwo Niepołomice

Delegatami do Rady Krajowej ZLP w RP są: Józef Łapka i Bogusław Młynarczyk.

Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali:

 1. Józef Łapka                      N-ctwo Nowy Targ
 2. Bogusław Młynarczyk    N-ctwo Niepołomice
 3. Krystyna Sowa                N-ctwo Krościenko
 4. Tomasz Ryba                  N-ctwo Dębica
 5. Piotr Pasek                      N-ctwo Nawojowa