Petycja- narzędzie do zmiany stawki kilometrówki

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu pierwszego października 2018 roku podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, posłowie zdecydowali o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819).

Strona rządowa podtrzymując swoje negatywne stanowisko podawała absurdalne argumenty o „astronomicznych” kilometrówkach wypłacanych listonoszom, niejednokrotnie wg przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynoszących 2000-2500 zł. miesięcznie. Jednocześnie strona rządowa i parlamentarzyści wyrażali „troskę” o listonoszy i leśników wykorzystujących prywatne pojazdy do celów służbowych, proponując uregulowanie tych kwestii na poziomie rozporządzenia.

Wobec takiego obrotu sprawy, korzystając z sugestii i podpowiedzi uczestników posiedzenia Komisji Infrastruktury, proponujemy powrócić do wnioskowanej na początku roku 2018 r. zmiany rozporządzenia. 

Proponowana zmiana pozwoli na urealnienie stawek kilometrówki dla dwóch grup zawodowych: listonoszy i leśników. Można tego dokonać  poprzez dodanie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.poz. 271 z późn. zm.), dodatkowego punktu o brzmieniu:

Dla pojazdów użytkowanych przez listonoszy Poczty Polskiej S.A. oraz przez pracowników służby leśnej i służby parków narodowych, stawki kwot o których mowa w § 2, podwyższa się, stosując mnożnik 1,2”.   

Czy uda się zmienić rozporządzenie z 2002 roku i stawkę obowiązującą od 2007 roku? Jedną z form obywatelskiego „nacisku” jest petycja.

Może zostać złożona przez każdego obywatela lub przez nieograniczoną grupę obywateli – wtedy jest to petycja wielokrotna. Jest to skuteczna, wygodna, a dzięki możliwości wysłania elektronicznego również w zasadzie bez kosztowa  forma obywatelskiej interwencji.

W dniu dzisiejszym wspólnie z przedstawicielami Poczty Polskiej rozpoczynamy akcję wysyłania petycji dotyczącej zmiany rozporządzenia, link do treści:

https://docs.google.com/document/d/1AQiAFQ15OoQOiiVqCiuI0dD5B6_BVU2lS3vusn8tJdo/edit?usp=sharing

Petycję można wysyłać elektronicznie na adres  skargi.wnioski@mi.gov.pl  w temacie wpisując PETYCJA.

Szczegółowe informacje o składaniu petycji znajdziesz tu:

https://www.gov.pl/infrastruktura/skargi-wnioski-i-petycje

 

Petycję można również złożyć w formie papierowej. Wystarczy wydrukować, rozdać rodzinie, znajomym, koleżankom i kolegom w pracy, wypełnić, zebrać i np. ZBIORCZO wysłać na adres Ministerstwa.

PETYCJA

UWAGA: Dane Obywateli zgłaszających petycję NIE BĘDĄ NIGDZIE udostępnione !!!

Przygotowana została również informacja o akcji wysyłania petycji którą można umieścić za szybą pojazdu lub na tablicy informacyjnej.

INFORMACJA_Petycja

Działajmy wspólnie i zdecydowanie, nie zniechęcajmy się i nie opuszczajmy rąk, bo to bardzo ważna sprawa dla wszystkich leśników.

Im więcej złożonych petycji, tym mocniejsze argumenty będziemy mieli podejmując kolejne kroki zmierzające do urealnienia od 11 lat nie zmienianych stawek kilometrówki.

 

Jarosław Szałata