Miesięczne archiwum: wrzesień 2018

Jubileusz 100-lecia w Regionie Dolnośląskim zauważono nawet w Teleexpresie

 

Wczoraj odbyły się we Wrocławiu uroczystości związane z Jubileuszem Niepodległej i 100-leciem ZLP w RP. W Parku Szczytnickim posadzono trzy „Dęby Stulecia dla Wrocławia”. Dęby Maciek, Chrobry i Bartek to znakomici potomkowie trzech słynnych dębów z Bolesławca, Zagnańska i Szprotawy. Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata w asyście Przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego Zbigniewa Czeryby odsłonił również pamiątkową tablicę umieszczoną na parkowym kamieniu tuż obok miejsca posadzenia dębów. Zakopano również „kapsułę czasu”- specjalną tubę, gdzie umieszczono akt pamiątkowy podpisany przez przewodniczącego ZLP w RP, przewodniczącego regionu oraz dyrektora RDLP Wrocław, a także jubileuszowy metalowy znaczek i specjalne wydanie związkowego biuletynu „Leśnik”. Sadzenie dębów oprócz przybyłych na uroczystość dolnośląskich leśników  obserwowali mieszkańcy miasta oraz dzieci z wrocławskich przedszkoli. Ta bardzo ciekawa inicjatywa naszych członków z Regionu Dolnośląskiego została bardzo dobrze oceniona przez obecnych na uroczystości ważnych gości, m.in. Dyrektora RDLP Wrocław Pawła Górskiego, przedstawicieli władz województwa i miasta oraz świata nauki. Relacja z tego wydarzenia ukazała się nawet w popularnym, ogólnopolskim programie informacyjnym Teleexpres:

https://wroclaw.tvp.pl/39237709/potomkowie-bartka-chrobrego-i-macka-zasadzeni-we-wroclawiu

Ten link kryje z kolei dłuższą transmisję telewizyjną, emitowaną na antenie TVP Wrocław:

https://wroclaw.tvp.pl/39238695/28092018-1830

Po sadzeniu dębów kontynuowano uroczystość na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie odbyła się konferencja naukowa poświęcona m.in. historii ZLP w RP.

Niebawem relacja z tego jubileuszowego, bardzo ciekawego  wydarzenia, którą przygotowują koleżanki i koledzy z Dolnego Śląska.

 

Jarosław Szałata

Fundusz Dróg Samorządowych- dzisiejsza zmiana projektu

Ważna wiadomość z ostatniej chwili dla wszystkich ludzi związanych z lasem i Lasami Państwowymi:

Przed godziną na stronach sejmowych pojawił się zmieniony projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych dostępny tu:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AEFA1CC0D200950AC12583130069CEBE/%24File/2859.pdf

wynika z niego, że zgodnie z tym co deklarował podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników w Częstochowie minister Henryk Kowalczyk zmniejszono obciążenia finansowe nałożone projektem ustawy z dnia 7  września na Lasy Państwowe.  W obecnym projekcie nie ma zapisu o wpłatach po 400 mln w 2 kolejnych latach, pozostawiono zapis o wpłacie 2% przychodów PGL LP ze sprzedaży drewna wpłacanych dotąd do budżetu, a obecnie skierowanych na zasilenie FDS.

Jest to nadal projekt, zachęcam do śledzenia jego losów w dalszym procesie legislacyjnym.

 

Jarosław Szałata

 

Wybory samorządowe 2018

W dniu  21 października pójdziemy, oby przy jak najwyższej frekwencji, do urn wyborczych aby wybrać radnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To ważny obowiązek każdego obywatela Niepodległej Ojczyzny, szczególnie w roku Jubileuszu 100 lat niepodległości. Z pewnością na wielu listach wyborczych znajdziemy nazwiska leśników kandydujących do władz samorządowych, pracujących na różnych stanowiskach w Lasach Państwowych i poza nimi, w  Parkach Narodowych i innych jednostkach czy firmach leśnych czy około leśnych. Od nas, od naszego zaangażowania i aktywności  zależy jaką reprezentację będziemy mieli w samorządach wszelkich szczebli. Jest to sprawa bardzo ważna, bo każdy  leśnik  – samorządowiec jest naszym ambasadorem i ważnym przedstawicielem we wszelkich  sprawach społecznych. Każdy, kto uzyska mandat społecznego zaufania ma także świadomość odpowiedzialności na niego nałożonej. Reprezentując swoich wyborców ale  jednocześnie także środowisko leśników bierze na siebie wielką i to podwójną odpowiedzialność. Każdy leśnik, a nawet członek jego rodziny obejmując mandat społeczny w pełni to rozumie i ma świadomość, że godnie i odpowiedzialnie reprezentuje Brać Leśną.

Warto też pamiętać, że każdy z kandydujących leśników ma prawo występować w mundurze, naturalnie jeśli upoważnia go do tego uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska i rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia.  Zasady noszenia munduru leśnika reguluje   zarządzenie Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych, a konkretnie zapisy paragrafu 2:

  1. Pracownicy Służby Leśnej zobowiązani są do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
  2.  Pracownicy, o których mowa w ust. 1 mają prawo do noszenia umundurowania w czasie wolnym od pracy.

 Należy też podkreślić, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wielokrotnie zachęcał leśników do zaangażowania w sprawy społeczne, do realizowania biernego i czynnego prawa wyborczego. Było to między innymi przedmiotem rozmów podczas ostatniego spotkania Rady Krajowej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym Andrzejem Koniecznym w Spale, ale także spotkania przedstawicieli wszystkich central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP  i naczelnikami z DG LP, które odbyło się 19 września w Warszawie.  Dyrektor przekonywał, że udział leśników i obecność ludzi w zielonych mundurach w pracach samorządów ma wielkie znaczenie dla polskich lasów i ojczystej przyrody. Działa też reaktywowane Forum Leśno- Samorządowe, skupiające blisko 600 leśników wybranych w wyborach samorządowych w 2014 roku. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wybory zapewnia nam jeszcze bardziej liczną reprezentację w polskich samorządach.

Zwracam się zatem z apelem do kierownictwa Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych, nadleśniczych i wszystkich leśników oraz ich rodzin o zaangażowanie w odpowiedzialne i ważne zadanie jakim jest nasz udział w wyborach samorządowych. Zachęcam do wspierania kandydatów- leśników z wszelkich list wyborczych i do jak najbardziej powszechnego udziału w akcie głosowania w październiku 2018 roku. Dla dobra polskich lasów, leśników i Ojczyzny czynnie popierajmy wszelkich naszych kandydatów z Braci Leśnej.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

 

 

Uroczystość jubileuszu 100-lecia Regionu Lubelskiego ZLP w RP.

 

W piątek, 14 września 2018 roku członkowie naszego związku oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju na Mszy Św. w intencji założycieli ZLP w RP oraz wszystkich leśników. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów rocznicowych. Dużą szkolną salę szczelnie wypełnili członkowie lubelskiego ZLP w RP oraz goście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jerzy Sądel, który był patronem tego wydarzenia,  przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, starosta biłgorajski Kazimierz Paterak, diecezjalny duszpasterz leśników. ks. dziekan Wiesław Oleszek, burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan oraz wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Kozina, przedstawiciele PSP i Policji  oraz dyrektor ZSL Barbara Serafin.

Po słowno-muzycznej części artystycznej znakomicie przygotowanej przez uczniów bilgorajskiego “Leśnika” wszystkich zgromadzonych powitał Urban Kolman, przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego mówiąc:

Pamięć o przeszłości to nasz obowiązek wobec naszej ziemi, naszych przodków i przyszłych pokoleń. Wypełniając ten obowiązek zgromadziliśmy się aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Leśników Polskich. Uroczyste obchody 100-lecia służą upamiętnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji polskich leśników. Założyciele Związku Leśników Polskich poprzez swoją działalność niepodległościową, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą i kulturalną dawali świadectwo silnego związku leśników z Ojczyzną.

Szczegółową relację z uroczystości przygotują zapewne lubelscy członkowie ZLP w RP, ale z racji tego, że uroczystość została dostrzeżona przez wielu przedstawicieli mediów, poniżej linki z relacjami i obrazami dokumentującymi to ważne wydarzenie:

https://lublin.tvp.pl/39019514/15-wrzesnia-2018-g-1730

 

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,16718,0,0,0,Regionalne-obchody-100-lecia-Zwiazku-Lesnikow-Polskich.html

 

http://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/7811,bilgoraj-100-lat-zwiazku-lesnikow-polskich-rp

 

http://bilgoraj.com.pl/100-lecie-zwiazku-lesnikow-polskich-foto-audio,,3,11,11,1,20913,n.html

 

Jarosław Szałata

 

 

Szlakiem przedborskiej Pilicy – wspomnienia rudzkiego rajdowicza

„…Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,

morze łąk i fale zbóż i traw i spieniony grzywacz…

Zaraz, to nie to!

To dla piwa za płytkie jest szkło!

Gdzie ta Łódź jest, a przy niej nasz szlak,

na pokładzie noce pełne gwiazd.

By choroby morskiej było mniej,

to nie mieszaj i rozsądek miej!…”

fragment konkursowej piosenki załogi z Nadleśnictwa Elbląg

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Leśników „Na Pokładzie Przygody” organizowany na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przeszedł już do historii. Pozostały wspomnienia. Wspomnienia, do których będziemy mogli wielokrotnie wracać, bo rajd jest zawsze za krótki, a chwile spędzane razem sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. Z większą ochotą wracamy do swoich codziennych obowiązków planując następne spotkania. W przyszłym roku zjazd leśników odbędzie się na terenie RDLP Katowice.

Foto 1

Czytaj dalej

XIII TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE – WRONKI 2018

W dniu 12.05.2018r. odbył się we Wronkach trzynasty z kolei Turniej Kręglarski Leśników Pilskich. Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki.

XIII TKLP (32 of 554)

Na wroniecką kręgielnię dotarły drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa Oborniki, Pniewy (RDLP Poznań), Połczyn (RDLP Szczecinek) oraz zawodniczka z Nadleśnictwa Oława (RDLP Wrocław). Jak widać impreza przybiera coraz wyraźniej charakter ponadregionalny.

Otwarcia zawodów dokonał Przewodniczący ZLP w RP przy Nadleśnictwie Wronki Wiesław Grzywaczewski w asyście Z-cy Nadleśniczego Wronki Jerzego Wojciechowskiego. Zawody przebiegały w koleżeńskiej i serdecznej atmosferze nie pozbawionej jednak sportowej rywalizacji. Równolegle w pobliskiej sali sportowej odbywały się zawody tenisa stołowego, konkurencje rzutów do kosza oraz rzutów lotką. Czytaj dalej

Opinia ZLP w RP w sprawie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dn.07.09.2018 r.

W dniu wczorajszym (11.09.2018 r.) w godzinach wieczornych Przewodniczący ZLP w RP otrzymał projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 07.09.2018 r. z prośbą o przesłanie uwag w formie pisemnej do dnia 12.09.2018 r. do godziny 9.00!

2018.09.11_ Projekt zmiany ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 7.09.2018r.

Termin, choć bardzo krótki, został dotrzymany.

Pismo z opinią Związku Leśników Polskich w RP w sprawie zaproponowanego projektu:

ZLP-01.116.2018_Projekt ustawy o FDS - opinia ZLP w RP - z pieczęcią

Dobrowolne, indywidualne ubezpieczenie OC Ergo Hestia dla pracowników Lasów Państwowych

Logo oklolicznościowe

Koleżanki i Koledzy – pracownicy Lasów Państwowych

Po długotrwałych negocjacjach prowadzonych zarówno przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej jak i przez Krajową Sekcję Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność z firmą brokerską Mentor, współpracującą z nami od ponad 6 lat, powstał w końcu czerwca 2018 roku pakiet ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej i kosztów ochrony prawnej dedykowany dla leśników. Został on ostatecznie wynegocjowany  przez KSPL „Solidarność”. Szczegóły oferty dobrowolnego ubezpieczenia oferowanego przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. znajdą Państwo na stronie www.lesnik.pga.pl. 

Jest to z pewnością godna uwagi, ciekawa oferta i wielu leśników już z niej skorzystało. W ulotce informacyjnej było ono proponowane jako „ jedyne ubezpieczenie na rynku przygotowane specjalnie z myślą o Leśnikach, jest ważnym narzędziem, które pozwala na pokrycie ewentualnych kosztów odszkodowań, prawników, kosztów sądowych, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.”  Obecnie nie jest to już jedyne dobrowolne ubezpieczenie dla leśników.

 Pracuje również zespół powołany decyzją Dyrektora Generalnego, który na wniosek nr 20 uchwalony w marcu 2018 roku podczas Zjazdu Krajowego ZLP w RP  przygotowuje zasady rozwiązań w zakresie możliwości objęcia przez pracodawcę pracowników LP grupowym ubezpieczeniem OC. Zespół do 30 listopada 2018 roku przedstawi DGLP rekomendacje w zakresie ubezpieczeń OC pracowników jednostek LP zajmujących stanowiska z odpowiedzialnością o charakterze cywilnoprawnym i karnosądowym.  

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w swojej stuletniej działalności kieruje się przede wszystkim troską o wszystkich pracowników i stara się wychodzić naprzeciw wszelkim postulatom oraz zgłaszanym problemom. Jednym z takich postulatów było stworzenie oferty innych ubezpieczeń, dostępnych dla leśników i skrojonych na miarę ich potrzeb, podyktowanych różnorodną, szeroką działalnością, prowadzoną na styku z wieloma zadaniami gospodarczymi.  Przygotowana przez nas oferta ma szansę być atrakcyjna cenowo oraz dostosowana do specyfiki pracy leśnika. Rada Krajowa ZLP w RP podczas posiedzenia w Spale w dniu 30 sierpnia 2018 roku podjęła decyzję o przedstawieniu leśnikom, w odpowiedzi na ich wnioski i zapytania kolejnej oferty ubezpieczenia.

Związek Leśników Polskich  w RP przy współpracy z Forum Grup Zawodowych oraz brokera Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o. o. wynegocjował w STU Ergo Hestia S.A. ofertę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwalającą na pokrycie ewentualnych szkód powstałych w mieniu pracodawcy, a także szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywanym zawodem. Dodatkowo ubezpieczenie pokrywa koszty sądowe, wynajęcia ekspertów lub powołania biegłych.

Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia począwszy od 1 września 2018 roku bez względu na liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia tj. nie jest wymagany limit osób, aby ochrona ubezpieczenia rozpoczęła się.

Składka za ubezpieczenie w I wariancie wynosi 9 zł płatne miesięcznie

Kto jest Ubezpieczony?

Ubezpieczonym jest Pracownik Lasów Państwowych, w tym także pracownik Służby Leśnej , zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w oparciu o kontrakt menadżerski.

Za jakie szkody odpowiada ERGO Hestia?

•        Szkody na osobie tj. straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści.

•        Szkody na mieniu tj. straty powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy ruchomej lub nieruchomości oraz utracone korzyści.

•        Czyste straty finansowe tj. szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie.

•        Koszty ochrony prawnej.

Od czego chroni ubezpieczenie w praktyce? – przykłady:

a) Pracownik służby leśnej dokonuje nieprawidłowego odbioru drewna, Klientowi zostaje przekazane drewno innego gatunku. Klient obciąża pracodawcę kosztami transportu drewna. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika  odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

b) Pracownik podczas załadunku drewna doprowadza do uszkodzenia rejestratora leśniczego. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę w mieniu powierzonym (rejestrator) przez pracodawcę, pracownik odpowiada do pełnej wysokości szkody i musi pokryć ją z własnej kieszeni. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

c) Pracownik podczas nadzorowania wycinki drzew doprowadza do uszkodzenia pojazdu osoby trzeciej. Zgodnie z przepisami prawa za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika odpowiada pracodawca. Pracodawca może jednak wystąpić z regresem do pracownika do wysokości 3 krotności jego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnika – za taką szkodę zapłaci Ubezpieczyciel do wysokości sumy gwarancyjnej.

 

ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA OC:

•        Najniższa składka ubezpieczeniowa od 9,00 zł/mc

•        Możliwość płatności miesięcznej

•        Minimum formalności przy przystępowaniu do ubezpieczenia on-line www.lasyfgz.pl

•        Możliwość potrącania składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia przez Pracodawcę

•        Do ubezpieczenia można przestępować w każdym miesiącu funkcjonowania ubezpieczenia BEZ KARENCJI

Do ubezpieczenia można przystępować od 1 września 2018 r.

W razie pytań należy dzwonić pod nr telefonu :

Karolina Rudnik SFGZ, tel. 795 478 724, 22 696 96 86 fax. 22 628 30 86 mail; k.rudnik@sfgz.pl

Oferta kolejnego, dobrowolnego ubezpieczenia kierowana do leśników nie wynika z chęci rywalizacji pomiędzy związkami zawodowymi czy towarzystwami ubezpieczeniowymi.  Jak napisał wcześniej Maciej Barcik z firmy Mentor : „Współpracujemy z Państwem w zakresie tworzenia oraz obsługi ubezpieczeń zdrowotnych (Medicover) oraz ubezpieczeń na życie (PZU Życie) od ponad sześciu lat. Efektem naszej współpracy jest ponad 21 tyś. osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ponad 22 tyś pracowników ubezpieczonych na życie. Dzięki naszej współpracy znacznie łatwiej oraz skuteczniej pracownicy Lasów Państwowych oraz członkowie ich rodzin diagnozują swoje schorzenia i podejmują leczenie. W trudnych przypadkach jako broker niejednokrotnie wspieramy poszczególnych pracowników w przyspieszeniu bądź ułatwieniu dostępu do nietypowych badań lub lekarzy. Angażujemy się również w rozwój Sanatorium „Leśnik-Drzewiarz” w Krynicy tak, aby rekonwalescencja leśników była na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy podkreślić że nasze działania mają na celu zapewnić jak najlepsze leczenie oraz ochronę ubezpieczeniową pracownikom Lasów Państwowych bez względu na płeć, stanowisko, czy też przynależność związkową.”

Proszę o zapoznanie się z ofertą proponowanego ubezpieczenia i samodzielnie wybrać najlepszą, dopasowaną do siebie możliwość dobrowolnego ubezpieczenia. Będziemy  z uwagą wsłuchiwać się w głosy leśników i nadal negocjować w waszym imieniu, w porozumieniu z pracodawcami, jak najlepsze warunki ochrony naszej odpowiedzialnej pracy na rzecz lasów i ludzi.

Ulotka ubezpieczenie OC Leśnika – Ergo Hestia

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia OC Leśnik

Prezentacja OC Leśnika – Ergo Hestia

Darz Bór!

W imieniu Rady Krajowej ZLP w RP

 Jarosław  Szałata