Miesięczne archiwum: listopad 2018

Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich w RP Okręgu Małopolskiego

W dniach 16–17.11.2018 r. w Zakopanem – Jaszczurówce odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Leśników Polskich Okręgu Małopolska.

Zjazd otworzył Józef Stec Przewodniczący ustępującej Rady Okręgu witając przybyłych gości i delegatów.

Głos zabiera Józef Stec – ustępujący Przewodniczący ZLP Okręgu Małopolska Czytaj dalej

Kilometrówka – kolejna odsłona

7 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie poświęcone kwestii zmian w przepisach  dotyczących zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych. Wiceminister Marek Chodkiewicz zaprosił na to spotkanie po 2 przedstawicieli z 18 Związków zrzeszających leśników i pocztowców.

Spotkanie otworzyła Pani Aldona Wieczorek – Zastępca Dyrektora Departamentu, która stwierdziła, że Ministerstwo zostało zasypane przez leśników i pocztowców petycjami ws zmiany stawki za kilometr (do 7.11.2018 r. wpłynęło ich 1700).

Prosiła o sugestie, pomysły i propozycje zmian w przepisach ze strony związków, co wzbudziło nasze  uzasadnione zdziwienie, gdyż spodziewaliśmy się konkretnych propozycji ze strony Ministerstwa – inicjatora spotkania. Pocztowcy poprzez wystąpienie Roberta Czyża podtrzymali nasze stanowisko, aby w okresie przejściowym, tj.  do czasu zmiany rozporządzenia lub ustawy, zgodnie ze złożoną petycją dopisać w rozporządzeniu paragraf zwiększający obecną stawkę 0,8358 zł za 1 km mnożnikiem 1,2.

Przekazałem takie pytania i propozycje:

 1. Zaproponowałem natychmiast przyjąć nasz postulat wyrażony w petycji, a potem rozmawiać o zmianie stawki za 1 km w oparciu o aktualne koszty, bo przecież stawka jest niezmieniona od 2007 roku.
 2. Zapytałem jak będzie wyliczana pojemność samochodu o napędzie hybrydowym oraz jak będą traktowane samochody elektryczne?
 3. Jaki został przyjęty kierunek zmian: czy zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury czy nowa ustawa?
 4. Zaproponowałem wykreślenie słowa „osobowy” pozostawiając słowo „samochód” w  treści aktualnego rozporządzenia, ponieważ otwiera to możliwość zwrotu kosztów za każdy samochód (osobowy, ciężarowo – osobowy, np. pick-up, ciężarowy, elektryczny itd.) Podkreśliłem problemy leśników związane z ograniczeniem ustaleń rozporządzenia tylko do samochodów osobowych.
 5. Zwróciłem także uwagę, że zmiana tej stawki w naszym przypadku nie rzutuje na budżet, ponieważ Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest samofinansujące się.

Na spotkanie dotarł Wiceminister Marek Chodkiewicz, który nie miał dla nas żadnych propozycji, ale przekazał informację, że w Instytucie Transportu Samochodowego  trwają zlecone przez Ministerstwo Infrastruktury prace nad kalkulacją aktualnych kosztów używania pojazdów. Potrwają one jeszcze 2-3 miesiące. Twierdził również, że być może stawka za kilometr będzie uzależniona nie od pojemności silnika pojazdu lecz od jego mocy, ale nie przekazał żadnych konkretów.

Wobec braku konkretnych propozycji przekazaliśmy zdecydowany postulat, aby natychmiast zmienić stawkę dla leśników i pocztowców na 1 zł za kilometr zgodnie z naszą petycją, którą będziemy nadal masowo wysyłać. Jeżeli nie zostanie spełniony ten postulat, to będziemy organizować stanowczy protest w formie manifestacji, a pocztowcy zagrozili, że nie będą dostarczać przesyłek w okresie świątecznym.

Po długiej i burzliwej dyskusji ustalono:

 1. Ministerstwo odniesie się do naszego postulatu wyrażonego w petycji, czyli natychmiastowego podniesienia stawki do 1zł /km w okresie przejściowym, czyli do czasu zmiany przepisów w oparciu o aktualne koszty; przekaże odpowiedź pisemnie w najbliższych dniach, informacja będzie najpóźniej do poniedziałku 12 listopada b.r.
 2. Po okresie 2-3 miesięcy niezbędnym na wykonanie analizy kosztów przez Instytut Transportu Samochodowego wspólnie usiądziemy  do negocjacji nowych stawek i zasad zwrotu kosztów.

W dniu 9 listopada b.r. została wystosowana odpowiedź, niestety negatywna, na nasze postulaty: 2018.11.09_Ministerstwo Infrastruktury – Kilometrówka

Wobec takiego stanowiska wystąpiłem w dniu 13.11.2018 r. z pismem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z wnioskiem o spotkanie i ustalenie stanowiska w tej sprawie, jak również wnioskowałem o pilne zajęcie się innymi tematami:

 1. Bonusy dla pracowników Lasów Państwowych i branż pokrewnych od firmy Orlen – karty paliwowe na materiały pędne i oleje ( temat poruszany był także na naradzie w DG LP 26 lipca 2018 r. i miał być przedmiotem obrad Komisji Wspólnej w październiku 2018 roku, która jednak została przełożona na inny termin).
 2. Analiza obciążenia pracą na poszczególnych stanowiskach i racjonalizacja obciążeń obowiązkami – deklarowaliśmy udział naszych przedstawicieli w zespole, który miał zostać powołany w tym celu.
 3. Sprawa Pracowniczych Programów Emerytalnych i Pracowniczych Programów Kapitałowych – wnioskuję o jak najszybsze podjęcie rozmów w tej ważnej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska.
 4. Funkcjonowanie Portalu Pracowniczego jako narzędzia komunikacji wewnętrznej dla wszystkich leśników.

Zachęcam do dalszego, jak najbardziej masowego wysyłania petycji według wcześniej podanego wzoru.

Jarosław Szałata

 

Dwa ważne jubileusze w Nadleśnictwie Sarbia

Odezwa Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Jarosława Szałaty do Leśników Polskich (http://zlpwrp.pl opublikowana w dniu 10.11.2018 r.)

„Z pewnością jednak jutro dla wszystkich leśników i ludzi lasu  będzie  niesłychanie ważny dzień, który należy godnie uczcić. Leśnicy to ludzie, którzy mają szczególny stosunek do wolności, swobody ale też żywią głębokie i patriotyczne uczucia do naszego państwa, czego wielokrotnie dawali wyraz. Może dlatego dla nas, leśników, noszących zielone mundury z orzełkami na guzikach, niepodległość naszego kraju, swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów oraz szacunek dla historii są tak ważne. Tak jak szacunek dla godła i flagi.” Czytaj dalej

Flaga- symbol niepodległości

 

W całym jubileuszowym roku Stulecia Odzyskania Niepodległości na wielu naszych domach powiewają biało-czerwone flagi, symbolizując nasz szacunek dla symboli narodowych i pamięć o dziejach naszego narodu. Oczywiście jest też wiele domów, gdzie tej flagi nie ma, być może nie będzie jej tam jutro, a 11 listopada i jak się niedawno okazało również 12 listopada 2018 jest dla ich mieszkańców po prostu dniem wolnym od pracy.

Z pewnością jednak jutro dla wszystkich leśników i ludzi lasu  będzie  niesłychanie ważny dzień, który należy godnie uczcić. Leśnicy to ludzie, którzy mają szczególny stosunek do wolności, swobody ale też żywią głębokie i patriotyczne uczucia do naszego państwa, czego wielokrotnie dawali wyraz. Może dlatego dla nas, leśników, noszących zielone mundury z orzełkami na guzikach, niepodległość naszego kraju, swoboda w wyrażaniu myśli i poglądów oraz szacunek dla historii są tak ważne. Tak jak szacunek dla godła i flagi.

Zadbajmy o to, żeby jutro, w tym jakże szczególnym dla każdego Polaka dniu na każdym budynku związanym z lasem i leśnictwem wisiała dumna biało-czerwona.

Na każdym budynku opatrzonym tabliczką Lasów Państwowych ale także na każdym budynku także zupełnie prywatnym, gdzie mieszkają leśnicy i ludzie związani z lasem. To patriotyczny obowiązek każdego Polaka i każdego leśnika. Nie wstydźmy się patriotyzmu i cieszmy wolną, od stu lat Niepodległą  Polską. Flagę narodową wywieszajmy najlepiej w towarzystwie flagi z logo Lasów Państwowych, aby podkreślić ścisłe związki leśników z Niepodległą. Z całą pewnością warto pamiętać  o prawdach, które zapisano na tablicy zawieszonej na kościele Św. Marcina we Wrocławiu

 

Wydają się takie proste i oczywiste, ale czy dziś wszyscy się do nich stosujemy? Czy należycie cenimy naszą wolność i doceniamy rolę niepodległej od 100 lat Ojczyzny?

Dajmy temu wyraz poprzez wywieszenie flagi, która nas łączy, integruje i spaja w jeden polski naród. Dziś, kiedy mamy swobodę wypowiedzi, poglądów oraz zrzeszania się może należycie nie doceniamy wolności. Gdy wybieramy się do lasu zażyć swobody, przestrzeni i posłuchać swoich myśli, zwróćmy uwagę na pamiątki z przeszłości i walki o wolność Polaków, o które dbają leśnicy z całego kraju. No i przynajmniej dziś oraz jutro, w świąteczny dzień, wspomnijmy trudne chwile naszych przodków i  przypomnijmy sobie różne bolesne wydarzenia. Pielęgnujmy pamięć o tym co było, głównie po to, aby to co złe, już nigdy się nie powtórzyło.

 

Jarosław Szałata