Dzienne archiwum: 2 października 2018

Złota Odznaka Związkowa „Zasłużony dla Leśników Polskich” dla Nadleśnictwa Sarbia

Uroczystości obchodów 40-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, które odbyły się w dniu 6 września 2018 r., w Centrum Promocji LP w Goraju, dla pracowników Nadleśnictwa Sarbia miały wyjątkowy charakter, w trakcie uroczystości sztandar Nadleśnictwa Sarbia odznaczony został Złotą Odznaką Związkową „Zasłużony dla Leśników Polskich”.  W  2017 r. Rada Regionu Pilskiego wystąpiła do Rady Krajowej ZLP w RP o przyznanie takiego wyróżnienia Nadleśnictwu Sarbia. Odznaka została nadana w grudniu 2017 r. i czekano na odpowiedni – doniosły moment, aby dokonać nadania odznaki. W ocenie związkowców Regionu Pilskiego i kierownictwa RDLP w Pile uznano, że najbardziej odpowiednim momentem będą obchody 40-lecia RDLP w Pile i tak się stało. Dekoracji sztandaru dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata, przekazując jednocześnie na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarbia Macieja Strawy okolicznościowy grawerton.

Foto 1Przewodniczący Jarosław Szałata przekazuje Akt Nadania, odznaki Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarbia Maciejowi Strawie Czytaj dalej