Archiwa autora: Jarosław Szałata

Z żałobnej karty

Koleżance

Ewie Wysockiej

Serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci męża

Andrzeja

Wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna

RDLP Szczecin

Składa Rada Regionu

Zachodniego Związku Leśników  Polskich w RP

Przykuci do lepszego my

W medialnych przekazach  od dość dawna wciąż znajdujemy treści godzące w godność i dobre imię leśników. Nasz związek także zgodnie ze statutowymi zapisami stoi na straży godności leśników i dba o jak najlepsze relacje z naszym otoczeniem, bo każdy leśnik wie, że jest to tak samo ważne jak troska o trwałość lasów. Przeglądając różne strony internetowe i czytając artykuły z różnych  portali i czasopism trafiłem na stronę http://greenwatcher.szkolanawigatorow.pl/przykuci-do-lepszego-my

Czytaj dalej

Odszedł Witold Szumarski

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość- odszedł Witold Szumarski.

Witold 1

Wieloletni leśniczy z Nadleśnictwa Kudypy, aktywny członek Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, działacz społeczny ale przede wszystkim opiekun drzew…

Kochał ludzi, las, drzewa. To leśnik, który w szczególny sposób rozumiał  drzewa, szczególnie te z ogrodu w Kudypach, którym poświęcił wiele lat swojego 71- letniego życia.

Żegnaj Witoldzie, niech kudypskie lasy i ogrody szumią nad Twoją mogiłą.

Poniżej szczegóły uroczystości żałobnych, które odbędą się w Olsztynie w środę 15 listopada.

Klepsydra

„Spałem w Spale” – 30 Jubileuszowy Rajd Leśników

Uczestnicy Ogólnopolskich Rajdów Leśników już dobrze poznali rozsławioną przez Artura Andrusa pieśń z jego słowami i muzyką Włodzimierza Korcza, w której pojawia się Spała i Piła. Przecież nucili ją już na rajdowych trasach XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Leśników „Dolinami Gwdy i Noteci”, który odbył się w dniach  od 5 do 8 września 2012 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Uczestnicy rajdu przy wtórze tej i innych piosenek rajdowych mogli podziwiać piękno przyrody północnej Wielkopolski i części Zachodniego Pomorza podczas spływów kajakowych po ciekawych rzekach oraz na trasach pieszych, rowerowych i motocyklowych poprowadzonych przez pilską dyrekcję.

rajd 3

Czytaj dalej

POSIEDZENIE RADY REGIONU OLSZTYŃSKIEGO ZLP W RP

W dniach 12 – 14 października 2017 roku  odbyło się wyjazdowe  posiedzenie Rady Regionu Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej  Regionu Olsztyńskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji Rewizyjnej Regionu oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku. Posiedzenie odbywało się w Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Browsk.

4 Mówi Nadleśniczy N-ctwa Browsk

Czytaj dalej

Gdy podleśniczy zastępuje leśniczego – leśniczówki, leśniczówki…

Jesteśmy w trakcie dużej wymiany pokoleniowej dotyczącej praktycznie wszystkich stanowisk w leśnictwie. Leśnicy zbliżający się do wieku emerytalnego, po latach trudnej i odpowiedzialnej służby w różnych warunkach, także częściej miewają kłopoty ze zdrowiem. Pojawia się zatem konieczność zastępstw i czasowego pełnienia obowiązków. W przypadku gdy istnieje konieczność zastępowania leśniczego, pojawia się też istotny problem leśniczówki. Nie ma w zasadzie oficjalnej definicji leśniczówki, ale umownie można przyjąć, że jest to miejsce zamieszkania leśniczego. Coraz liczniej pojawiają się samodzielne kancelarie leśniczych, funkcjonujące jako biura leśnictw, w oderwaniu od funkcji mieszkalnej. Jednak ustawa o lasach, która obowiązuje od 1991 roku i późniejsze akty prawne niezbyt precyzyjnie normują zasady korzystania z leśniczówek także w sytuacji, gdy trzeba np. zastąpić czasowo leśniczego. Naturalnymi następcami, ale też zastępcami leśniczych są zwykle podleśniczowie. Co w sytuacji, gdy leśniczy przez jakiś czas jest nieobecny, a jego obowiązki przejmuje podleśniczy?

Czytaj dalej

Z działalności ZLP w RP – posiedzenie Rady Krajowej w Puszczykowie

W dniach 7 – 8 września 2017 roku w Puszczykowie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym dniu posiedzenia Przewodniczący – Jarosław Szałata powitał nowego członka Rady Krajowej ZLP w RP – przedstawiciela Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Janusza Kuszewskiego, który zajął miejsce Marka Słowikowskiego. Marek Słowikowski dołączył do Prezydium Rady Krajowej, w miejsce Piotra Kozłowskiego.

Czytaj dalej

Uroczystość pod pomnikiem Golgota leśników polskich – w Nadleśnictwie Celestynów

 

Czy pamiętamy słowa greckiego historyka Tukidydesa, który powiedział: „Narody tracąc pamięć, tracą życie.”? Warto wracać do zapisków z historii naszego kraju, nawet tych najbardziej bolesnych, podejmować  różne inicjatywy, które dowodzą pamięci o ludziach, którzy za Nią walczyli i umierali bo to dobitny wyraz naszej miłości do Ojczyzny. Gdy wspominamy historię wydarzeń i ludzi, w nich uczestniczących, gdy zapalamy znicze lub składamy wiązanki kwiatów w pamiętnych dla naszego kraju miejscach, mówimy: „Pamiętamy!”

golgota 1

Czytaj dalej

drogi leśniczego

Dziesięcioletnia droga kilometrówki- czy będzie przyśpieszenie?

Kilka dni temu na stronie www.vat.pl przeczytałem taką informację:

2017-09-22

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zadeklarowało rozpoczęcie szybkich prac nad zmianą obowiązujących od 10 lat stawek kilometrówki.

Wypowiedź jest efektem posiedzenia Komisji do Spraw Petycji z dnia 12.09.2017, a pełen zapis posiedzenia nr 86 znajdziemy tu:

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/D4CB08260E6166ADC12581A100277D97/%24File/0218708.pdf

Czytaj dalej

Publikacja związana z jubileuszem 100 lat ZLP w RP

Koleżanki i koledzy- członkowie Związku Leśników Polskich w RP

 

Zbliża się rok 2018 i jubileusz 100 lat działalności naszego związku obchodzony w szczególnym roku 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowujemy program jubileuszowych uroczystości oraz planujemy m.in. wydanie publikacji o naszym związku i jego członkach działających na przestrzeni lat 1918-2018 i dalej.

Zwracamy się zatem z prośbą o nadsyłanie materiałów, które mogą wzbogacić treść publikacji: fotografii, dokumentów, wspomnień dotyczących poszczególnych wydarzeń  i osób związanych ze związkiem.

Zachęcamy do własnych, najlepiej podpisanych imieniem i nazwiskiem krótkich wypowiedzi wspominających wydarzenia z życia związku oraz osoby zaangażowane w działalność związkową, jak również dotyczące naszych przyszłych działań.

Prosimy o nadsyłanie materiałów pocztą tradycyjną lub elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2017 roku na adres biura ZLP w RP w Warszawie. Każda osoba, której materiały zostaną wykorzystane przy tworzeniu publikacji ma gwarancję jej otrzymania. Liczymy na szeroką współpracę i zaangażowanie członków ZLP w RP w tworzenie jubileuszowej publikacji.

Jarosław Szałata