Archiwa autora: Jarosław Szałata

Od 1 stycznia 2019 roku czekają nas istotne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych.

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.Ustawa została zgłoszona przez Radę Ministrów w październiku 2017, a uchwalona 5 lipca 2018 roku.

Najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych to możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez wszystkie osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia. Czytaj dalej

praca leśnika to nie tylko produkcja drewna

Kilometrówka – na przełomie lat 2018/2019 szykują się zmiany ale chyba, niestety, nie stawek

Wczorajszy newsletter portalu Infor.pl przekazuje z pewnością ciekawe dla nas, leśników, informacje na temat tzw. „kilometrówki”. Czytamy tam m.in. :

Ministerstwo Finansów nie zamierza likwidować „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych i nadal nie widzi potrzeby podwyższenia stawek kilometrówki. Natomiast w MF trwają prace nad kompleksową zmianą zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą.” Doskonale wiemy, że  od 2007 roku nie uległy zmianie wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.). Czytaj dalej

Negocjacje płacowe 2018

Wobec wielu głosów leśników na temat braku aktywności przedstawicieli związków zawodowych  w działaniach na temat godziwej płacy za wykonywaną przez nas pracę przedstawiam drogę negocjacji płacowych w roku 2018 i nasze działania w tej sprawie.

Niedawno, bo w czwartek 26 lipca odbyła się w Dyrekcji Generalnej narada dyrektorów, a w programie narady znalazł się punkt „negocjacje płacowe”. Nigdy dotąd negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy stronami PUZP według zasad ustalonych w paragrafie 25 tego Układu Zbiorowego nie odbywały się podczas narady dyrektorów. Czytaj dalej

DG LP

Trudny rok, trudne czasy ale razem damy radę

W dniu 24 lipca w Dyrekcji Generalnej LP w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej ZLP w RP z Dyrektorem Generalnym LP Andrzejem Koniecznym. Prezydium RK składa się z przewodniczącego ZLP w RP, honorowych przewodniczących ZLP w RP, przewodniczących Regionów i przewodniczącego ZLP w RP Parków Narodowych. Jest to grupa najważniejszych osób w Związku, który liczy blisko 11500 członków i obchodzi w tym roku jubileusz stulecia działalności. Stąd spotkanie takiej reprezentacji z Dyrektorem Andrzejem Koniecznym ma wielką wagę i poruszono na nim szereg tematów ważnych dla lasów i leśników. Czytaj dalej

Posiedzenie Sejmowej Podkomisji w sprawie kilometrówki – 18 lipca 2018

W dniu 18 lipca odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. Została ona powołana w 9 – osobowym składzie na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 24.05.2017 roku, kiedy to odbyło się  pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk sejmowy nr 819). Od tego czasu projekt czekał na dalsze procedowanie.  Czytaj dalej

Działajmy razem

Koleżanki i Koledzy Leśnicy

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718). Już niebawem, 17 lipca 2018 roku o godzinie 18.30 rozpocznie się w Sejmie RP procedowanie tej ustawy.

Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez leśników aprobowane. Nasze argumenty i obawy artykułujemy w załączonym apelu:

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentarzystów i Rządu RP

   Apelujemy o traktowanie ze szczególną rozwagą i starannością procesu powstawania podmiotu zajmującego się budownictwem drewnianym w naszym kraju, bo w naszej ocenie nie wymaga on zmian w ustawie o lasach i tworzenia spółki z udziałem w niej Lasów Państwowych. 

W dniu 2 lipca Premier Rządu RP przekazał Marszałkowi Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska ( obecnie druk sejmowy nr 2718).

 Związek Leśników Polskich  w Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie artykułował konieczność zachowania w niezmiennym stanie struktury organizacyjnej Lasów Państwowych, opartej o zasadę samofinansowania działalności. Wynika to chociażby z zapisów ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju oraz z niesłychanie dla nas ważnej ustawy o lasach. Dlatego członkowie ZLP w RP, największej, liczącej ponad 11 tysięcy członków organizacji związkowej w LP o stuletniej tradycji, z wielkim niepokojem obserwują proces legislacyjny zmienianej w szybkim tempie ustawy o lasach.

Wcześniej wielokrotnie proponowaliśmy zmiany w ustawie o lasach, które nie zostały przyjęte i uczestniczyliśmy w opiniowaniu różnych rozwiązań reformujących ten akt prawny. Tym razem pominięto nasz Związek na etapie konsultacji w sprawie bardzo istotnej nie tylko dla leśników, lecz wszystkich Polaków.  Warto pamiętać, że od początku czynnie uczestniczyliśmy w procesie powstawania projektu rozwojowego „Polskie Domy Drewniane- buduj w zgodzie z naturą” i podczas prac nie pojawiała się potrzeba zmian w ustawie o lasach.

 Szybkie zmiany w ustawie o lasach- jakże ważnym akcie prawnym, nie poprzedzone dyskusją oraz konsultacjami ze środowiskiem leśników – w naszej ocenie budzą uzasadniony niepokój, negatywne emocje i sprzeciw.

 Wszystkim nam zależy na dalszym sprawnym realizowaniu szerokich zadań nałożonych przez ustawę o lasach na Lasy Państwowe. My, polscy leśnicy, czynnie chronimy polską przyrodę, wyłączamy wiele obszarów z gospodarki leśnej i borykamy się z żywiołami. Bolesnym przykładem jest ostatnia klęska huraganowych wiatrów, której wszelkie skutki, w tym finansowe będą odczuwalne przez wiele, wiele lat. Wszyscy leśnicy pracują na wynik finansowy i mają swój wkład w realizację szerokich zadań.  Sprzeciwiamy się zatem  przeznaczaniu środków Lasów Państwowych na zadania niezwiązane z naszą podstawową działalnością, którą jest prowadzenie gospodarki leśnej.  Wyodrębnianie z jednolitej dotąd struktury organizacyjnej Lasów Państwowych spółki, której Lasy Państwowe mają być założycielem oraz niejasne zasady jej dalszego funkcjonowania nie mogą być przez nasz Związek aprobowane. Stanowczo sprzeciwiamy się próbie rozszerzenia działalności Lasów Państwowych, bo zadaniem leśników jest troska o las i polską przyrodę, a nie tworzenie spółek i budowanie domów.

 

Należy powszechnie  manifestować nasz sprzeciw wobec próby zmiany ustawy o lasach i zdecydowanie działać w tej sprawie, która jest bardzo niepokojąca, pilna i poważna.

Manifestacja pod Sejmem 17.07. 2018 roku o godz. 16.00 została już formalnie zgłoszona przez Związek „ Solidarność”  i z pewnością dotarło już do Was zaproszenie do wzięcia w niej udziału.

To nasza wspólna sprawa, dlatego pozostając w kontakcie z przewodniczącym  Jackiem Cichockim i innymi leśnikami- związkowcami razem pracujemy nad organizacją naszej demonstracji, która powinna być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich leśników. Proponuję, aby w manifestacji wzięli udział w miarę możliwości leśnicy z regionów wokół Warszawy, aby nie tworzyć zbędnych kosztów na dojazd z odległych zakątków kraju.

W działania mogą i powinni jednak włączyć się wszyscy leśnicy z całego kraju. Należy to czynić poprzez kontakt osobisty, telefoniczny czy korespondencyjny z Posłankami i Posłami na Sejm RP oraz wszystkimi politykami.

Bardzo proszę członków ZLP w RP ale też  wszystkich leśników o wręczanie lub rozsyłanie naszego apelu-petycji (w załączniku) do wszystkich polityków, senatorów i  posłów, szczególnie członków Komisji Ochrony Środowiska- link do składu komisji poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=8&KodKom=OSZ

Warto odwiedzać też biura poselskie w terenie i składać tam apel-petycję najlepiej osobiście lub ewentualnie korespondencyjnie przekonując posłów ze swojego regionu do odstąpienia od pomysłu zmiany ustawy o lasach oraz wszelkich prób zmian sprawdzonego i świetnie funkcjonującego modelu zarządzania polskimi lasami.

Działajmy razem dla dobra lasów.

 

Przewodniczący ZLP w RP

Jarosław Szałata

Dnia 12 lipca 2018 roku.

 

 

 

Kilometrówka- kolejna odsłona

Informuję, że po sporej przerwie następuje kolejna odsłona batalii o „kilometrówkę”, czyli zmianę stawki za 1 km obowiązującą od 2007 roku, bowiem 18 lipca o godz 12 w Sejmie obradować będzie:

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819)  (INF)

sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

  • Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819) – kontynuacja.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował będzie podczas obrad podkomisji Urban Kolman- Wiceprzewodniczący ZLP w RP.

Obecny będzie również przedstawiciel ZZ pocztowców – Robert Czyż

Dla przypomnienia tematu polecam lekturę wcześniejszych wpisów na ten temat na naszej stronie.

 

Jarosław Szałata

1

Motocyklem na 100-lecie wokół granic Niepodległej

 

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Jubileuszu 100-lecia działalności Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej leśnik Tomasz Polechoński zaplanował samotną wyprawę motocyklową.

Tomek Polechoński to komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Dretyń (RDLP Szczecinek), związkowiec- przewodniczący organizacji zakładowej Związku Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Dretyń,  patriota, wnuk żołnierza Armii Krajowej ze Zgrupowania „Ponurego”. Czytaj dalej

leśna droga

Nowe zarządzenie w sprawie zakupu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

Od 2 lipca obowiązuje nowe zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 46 w roku  sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu prywatnych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, używanych również do celów służbowych.

Treść zarządzenia oraz załączniki nr 1 i 2 :

OB.4001.7.2018 zarządznie nr 46 2018

zał. nr 1 do zarz 46 2018

zał. nr 2 do zarz 46 2018

Niestety, wartość stawki za 1 km przejechany w celach służbowych wciąż od już ponad 10 lat jest niezmienna…

 

Jarosław Szałata