Odpowiedź Klubu SLD na opinię o zgodności projektu zmian do ustawy o lasach z Konstytucją

W dn. 9.01.2014 r. przewodniczący ZLP w RP B. Sasin  wraz z wiceprzewodniczącymi: Jerzym Miliszewskim, Krzysztofem Górskim, Zbigniewem Czerybą uczestniczyli w Sejmie w spotkaniach z przewodniczącymi klubów parlamentarnych i poselskich, na których była omawiana sytuacja po zatwierdzeniu w dn. 7.01.2014 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie  ustawy o lasach.

Wszystkim  Klubom Parlamentarnym i Poselskim  oraz do Biura Analiz Sejmowych przekazano również opinię o zgodności  projektu zmian do ustawy o lasach z Konstytucją – w załączeniu.

W dniu 22 stycznia 2014 roku Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystosował pismo w, którym zawarł swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Pismo do pobrania tutaj.