Dzienne archiwum: 26 stycznia 2014

Nowelizacja ustawy o lasach przegłosowana.

Sejm, głosami PSL i PO , przegłosował  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Zawłaszczono środki finansowe wypracowane przez lata a także  przyszłe środki finansowe, nawet jeżeli nie będzie wypracowany  dodatni wynik finansowy. Podczas pierwszego czytania na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Finansów Publicznych posłowie PO i niestety PSL nie reagowali na żadne merytoryczne argumenty posłów opozycji i licznej reprezentacji Związku Leśników Polskich oraz  NSZZ Solidarność. Czytaj dalej