Dzienne archiwum: 19 stycznia 2014

Informacja o działaniach Związku Leśników Polskich w RP po 9.01.2014 r. związanych z rządową propozycją zmiany ustawy o lasach

W dniu 10.01.2014 r. po spotkaniu w Sejmie RP w dnniu 9.01.2014 r., Związek otrzymał  od Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego propozycję uchylenia zapisu art. 35.ust. pkt.2b i w konsekwencji zniesienia trybu powołania pracowników zatrudnianych  przez nadleśniczego – pismo w załączeniu. Związek przyjął propozycję z zadowoleniem  i odpowiedział pozytywnie – pismo w załączeniu. Zaznaczyć jednak należy,  że propozycja nie może  być kartą przetargową ani warunkiem akceptacji propozycji zmiany ustawy o lasach w wersji Rady Ministrów. Jeżeli uzyskamy konsensus w kwestii obniżenia obciążeń Lasów Państwowych w 2014 roku i latach następnych to z satysfakcją przyjmiemy propozycję wprowadzenia zapisu o uchyleniu zapisów w art. 35 ustawy o lasach i zmianie sposobu powołania na zatrudnianie wszystkich pracowników przez nadleśniczego. Czytaj dalej