Miesięczne archiwum: grudzień 2013

Komunikat

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, który został  opublikowany na stronach ministerstwa: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/09b2d5a81c27aa3315059112ba4295d7.pdf

Projekt utrzymuje zasadę samofinansowania Lasów Państwowych ale jednocześnie nakłada na Lasy Państwowe konieczność corocznej wpłaty do budżetu państwa
100 mln zł, począwszy od 2016 r. Lasy Państwowe byłyby również zobowiązane do dwóch wpłat po 800 mln zł rocznie w roku 2014 i 2015.

Moim zdaniem jest to zamach na fundusz leśny i nasze prawa. Oczywistym jest, że LP powinny się podzielić zyskiem ale nie możemy dopuścić  do ustalania ryczałtu, który może zachwiać finansami  LP. Widoczny jest nadzwyczajny pośpiech resortu. W dn. 30.12.2013 r. projekt został przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów co jest niespotykane w dotychczasowej praktyce. Bez konsultacji, bez uzasadnienia wielkości ustalonych wpłat i bez uwzględnienia poprzedniego projektu, który był długo konsultowany i dyskutowany. Nie ma nic w nowym projekcie o zmianach zatrudnienia z powołania na zatrudnienie na umowę. Praktycznie  obecny projekt dotyczy wyłącznie „haraczu” na rzecz Państwa.Ostateczny kształt projektu nie został jeszcze ustalony, trwają rozmowy na ten temat. 2 stycznia 2014r. w Ministerstwie Środowiska odbędzie się spotkanie w tej sprawie z ministrem środowiska, w którym weźmie udział  Dyrektor Generalny LP, wraz z pozostałymi członkami kierownictwa DGLP oraz  dyrektorzy RDLP, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Polskiego Towarzystwa Leśnego, SITLiD, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a także przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP oraz KSZNiL NSZZ Solidarność. O efektach rozmów Związek będzie informować w kolejnych komunikatach.

Związek Leśników Polskich w RP  nie zajmuje  jednak konkretnego stanowiska w tej  sprawie, aby nie działać w pośpiechu jak Ministerstwo Środowiska. Po spotkaniu 2 stycznia Związek podejmie stosowne działania i ustosunkuje się do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP

Wesołych Świąt

6666

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach życzę
wiele zadowolenia  i sukcesów
z podjętych wyzwań.
Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia
i radości w nadchodzącym Roku 2014

Przewodniczący
Związku Leśników Polskich w RP
Bronisław Sasin

95 LAT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH

Lasy Państwowe w przyszłym roku będą obchodziły 90 rocznicę  istnienia, ale rok 2013 jest również rokiem jubileuszowym i pamiętnym dla wielu leśników. 6 grudnia w Sękocinie pod Warszawą odbyły się bowiem uroczystości związane z jubileuszem 95- lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek zrzesza obecnie ponad 10 tysięcy leśników z Lasów Państwowych, Parków Narodowych oraz zatrudnionych w BULiGL i IBL. Celem związku niezmiennie od chwili jego powstania jest obrona praw i godności zawodowej leśników. ZLP reprezentuje  interesy swoich członków i ich rodzin, dąży do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych. Broni też interesów polskiego leśnictwa, troszczy się o jego nieustanny rozwój i trwałość wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Uchwała o założeniu związku zawodowego skupiającego leśników została podjęta 19 lutego 1918 roku na walnym zebraniu członków Wydziału Leśnego Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Od tego czasu członkowie związku realizowali zadania statutowe i wyrażali swoje stanowiska wobec organów władzy, administracji i organizacji politycznych oraz społecznych. Działalność związkowa została przerwana w czasie II wojny światowej oraz w latach istnienia Polski Ludowej. Próby reaktywowania ZLP rozpoczęto w 1983 roku, a ich efektem było powstanie Federacji Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Lasów Państwowych. Potem powołano Komitet Założycielski Związku Leśników Polskich i w 1990 roku zarejestrowano jego statut. Zjazd założycielski ZLP w RP odbył się we wrześniu 1992 roku i to jest kolejna ważna data reaktywowanego związku, założonego w 1918 roku. Na uroczystej akademii w Sękocinie spotkali się jego kolejni przewodniczący: Krzysztof Andrzejczyk (Federacja w latach 1984-1990), Zbigniew Grugel (1992-1993), Jerzy Przybylski (1993-2012) oraz Bronisław Sasin, który pełni tę funkcję od V Zjazdu Krajowego w Spale (23.11.2012).

Jubileusz ZLP rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy złożony z członków Regionu Środkowopolskiego ZLP w RP.

fot 1 -poczet szt

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniu 6 grudnia 2013 r. odbyło się w Sękocinie posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP w poszerzonym składzie. Oprócz członków Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu uczestniczyło 2-3 członków z poszczególnych Regionów (Okręgów). Podczas posiedzenia omówione zostały n/w sprawy:

  1. informacja o negocjacjach płacowych z Dyrektorem Generalnym LP,
  2. omówienie i  zatwierdzenie budżetu na 2014 r.
  3. podsumowanie kosztów Rajdu we Wrocławiu
  4. zatwierdzenie planu posiedzeń Prezydium i Rady Krajowej
  5. informacja z działalności Spółek,
  6. informacja o propozycjach DGLP dot. umundurowania.
  7. informacja o przygotowaniach do Turnieju Szachowego, który odbędzie się w dn. 23 – 26  luty 2014 r. na terenie N-ctwo Lipusz ( RDLP Gdańsk),
  8. informacja o przygotowaniach do Rajdu  – wstępna informacja o lokalizacji baz oraz kosztach rajdu na terenie RDLP Gdańsk, który odbędzie się w dn. 11-13 września 2014 r.

Przewodniczący Bronisław Sasin poinformował na wstępie o negocjacjach płacowych jakie odbyły się w dn. 5 grudnia br. central związkowych z Dyrektorem Generalnym LP – pełna informacja z negocjacji została przekazana w Newsletterze Lasów Państwowych – wydanie nr 110 z dn. 5 grudnia 2013 r.IMG_0470 (3)

Ścisłe  prezydium Rady Krajowej

Czytaj dalej