Rozmowy w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 31.01.2014r. odbyło się spotkanie związkowców z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariuszem Młotkiewiczem. Związek Leśników Polskich reprezentował Przewodniczący Honorowy Jerzy Przybylski, a Sekretariat NSZZ Solidarności w Ministerstwie Środowiska Zbigniew Kuszlewicz i Piotr Lutyk.

Rozmowy dotyczyły możliwości zawetowania ustawy przez Prezydenta lub możliwości zmian w zapisach ustawy. W spotkaniu brał również udział doradca Prezydenta prof. dr Tomasz Borecki i prawnik kancelarii prawnej Prezydenta.

W wyniku godzinnej rozmowy ustalono, że kancelaria prawna Prezydenta kierowana przez Ministra Krzysztofa Łaszkiewicza przeanalizuje nasze argumenty przemawiające za niekonstytucyjnością ustawy i swoją opinię przekaże Prezydentowi, który podejmie odpowiednie decyzje.

Przedstawiciel ZLP w RP przekazał w Kancelarii Prezydenta pismo Związku z wnioskiem o zawetowanie ustawy przez Prezydenta RP – w załączeniu.

                                                                                                                                                    Jerzy Przybylski

Związek Leśników Polskich w RP zwrócił się do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 29.01.2014 r. z prośbą  o spotkanie z Prezydentem RP w celu przekazania stanowiska Związku.