Miesięczne archiwum: luty 2014

Apel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy sympatycy lasów !

W dniach 23-24 stycznia bieżącego roku, rząd w ekspresowym tempie, przeprowadził przez Sejm nowelizację Ustawy o Lasach nakładając na Lasy Państwowe ogromne obciążenia finansowe –   w latach 2014-2015 kwoty 1,6 mld zł. ( po 0,8 mld zł rocznie), a od 2016 roku Lasy Państwowe mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę 120-150 mln zł (2 proc. rocznych przychodów) i to niezależnie od wyniku finansowego.   Działo się to przy sprzeciwie środowisk związanych z lasami i z pominięciem konsultacji społecznej. Rząd w sposób arogancki i nieprzemyślany nałożył na Lasy Państwowe daninę, która w kolejnych latach może doprowadzić do zapaści finansowej jednego z niewielu dobrze działających przedsiębiorstw państwowych.

Czytaj dalej

26 godzin, które mogą zdecydować o przyszłości Lasów Państwowych

8 stycznia 2014 – projekt zmian ustawy do ustawy o lasach wpłynął do Sejmu. Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

– 23.01.2014  – godz. 9.30 połączone Komisje obradowały pod przewodnictwem posła Dariusza Rosatiego (PO)- przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

komisja finansów publicznych Czytaj dalej

Rozmowy w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 31.01.2014r. odbyło się spotkanie związkowców z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariuszem Młotkiewiczem. Związek Leśników Polskich reprezentował Przewodniczący Honorowy Jerzy Przybylski, a Sekretariat NSZZ Solidarności w Ministerstwie Środowiska Zbigniew Kuszlewicz i Piotr Lutyk.

Rozmowy dotyczyły możliwości zawetowania ustawy przez Prezydenta lub możliwości zmian w zapisach ustawy. W spotkaniu brał również udział doradca Prezydenta prof. dr Tomasz Borecki i prawnik kancelarii prawnej Prezydenta.

W wyniku godzinnej rozmowy ustalono, że kancelaria prawna Prezydenta kierowana przez Ministra Krzysztofa Łaszkiewicza przeanalizuje nasze argumenty przemawiające za niekonstytucyjnością ustawy i swoją opinię przekaże Prezydentowi, który podejmie odpowiednie decyzje.

Przedstawiciel ZLP w RP przekazał w Kancelarii Prezydenta pismo Związku z wnioskiem o zawetowanie ustawy przez Prezydenta RP – w załączeniu.

                                                                                                                                                    Jerzy Przybylski

Związek Leśników Polskich w RP zwrócił się do Kancelarii Prezydenta RP w dniu 29.01.2014 r. z prośbą  o spotkanie z Prezydentem RP w celu przekazania stanowiska Związku.