Nowelizacja ustawy o lasach przegłosowana.

Sejm, głosami PSL i PO , przegłosował  projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach. Zawłaszczono środki finansowe wypracowane przez lata a także  przyszłe środki finansowe, nawet jeżeli nie będzie wypracowany  dodatni wynik finansowy. Podczas pierwszego czytania na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Finansów Publicznych posłowie PO i niestety PSL nie reagowali na żadne merytoryczne argumenty posłów opozycji i licznej reprezentacji Związku Leśników Polskich oraz  NSZZ Solidarność.

Postawa dyrektora generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka oraz podsekretarza stanu, głównego konserwatora przyrody w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego, była dodatkowym poważnym argumentem dla posłów koalicji, upewniającym ich o słuszności obciążenia Lasów Państwowych haraczem, który może być przyczyną, za kilka lat, utraty płynności i zapaści finansowej.

Szczytem dwulicowości było  zachowanie posła PSL Stanisława Żelichowskiego, który złożył obietnicę ZLP w RP, że wraz ze zmianą ustawy ,złoży poprawkę o zatrudnianiu pracowników  w nadleśnictwach powołanych na umowę o pracę . Żelichowski  poprawką w trakcie drugiego czytania złożył, ale natychmiast na posiedzeniu nocnym  Komisji Ochrony Środowiska ją wycofał.

Członkowie ZLP w RP i zapewne wszyscy leśnicy, i nie tylko, będą pamiętać postawę posła Żelichowskiego i całego PSL-u .

Z przebiegiem posiedzenia  w/w  Komisji w dn. 23.01.2014 r.  można się zapoznać  na stronie sejmowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=96300A73B7CA9F57C1257C61004D05F3#

Drugie czytanie tego projektu odbyło się późnym wieczorem  na sali plenarnej Sejmu, pomiędzy godziną 22.00 i 1.00 w nocy. Powtórne posiedzenie połączonych komisji odbyło się pomiędzy 1.00 i 2.00 w nocy, a w piątek rano około godziny 10.00 projekt został poddany trzeciemu czytaniu i ostatecznie przegłosowany przez posłów Platformy i PSL-u (Waldemar Pawlak wstrzymał się od głosu).

To rekord koalicji Platformy i PSL-u w uchwalaniu ustaw. Nowelizacja ustawy o lasach, została uchwalona w 24 godziny, co zapewne jest „osiągnięciem” dotychczas nie notowanym.

Zmiany w ustawie o lasach spowodują  bardzo poważne konsekwencje w gospodarce finansowej. Zapis zobowiązujący Lasy Państwowe do wpłaty do budżetu państwa w latach 2014-2015, z kapitału własnego, kwoty 1,6 mld zł po 0, 8 mld zł rocznie (w ratach kwartalnych), a od 2016 roku Lasy Państwowe mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę 100-150 mln zł (2 proc. rocznych przychodów), i to niezależnie od tego, czy wynik finansowy PGL LP  w danym roku budżetowym będzie dodatni czy ujemny.