Informacja o działaniach Związku Leśników Polskich w RP po 9.01.2014 r. związanych z rządową propozycją zmiany ustawy o lasach

W dniu 10.01.2014 r. po spotkaniu w Sejmie RP w dnniu 9.01.2014 r., Związek otrzymał  od Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stanisława Żelichowskiego propozycję uchylenia zapisu art. 35.ust. pkt.2b i w konsekwencji zniesienia trybu powołania pracowników zatrudnianych  przez nadleśniczego – pismo w załączeniu. Związek przyjął propozycję z zadowoleniem  i odpowiedział pozytywnie – pismo w załączeniu. Zaznaczyć jednak należy,  że propozycja nie może  być kartą przetargową ani warunkiem akceptacji propozycji zmiany ustawy o lasach w wersji Rady Ministrów. Jeżeli uzyskamy konsensus w kwestii obniżenia obciążeń Lasów Państwowych w 2014 roku i latach następnych to z satysfakcją przyjmiemy propozycję wprowadzenia zapisu o uchyleniu zapisów w art. 35 ustawy o lasach i zmianie sposobu powołania na zatrudnianie wszystkich pracowników przez nadleśniczego.

W dniu 14.01.2014 w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie sekretariatu NSZZ Solidarność w resorcie środowiska z ministrem Grabowskim. Minister zaprosił na to spotkanie przewodniczących Związku Leśników Polskich w RP i Sekcji Leśnej Związku Zawodowego Budowlani. Związek Leśników Polskich reprezentował przewodniczący honorowy Jerzy Przybylski. W trakcie spotkania nasz reprezentant zwrócił uwagę ministra na niewłaściwy tryb procedowania noweli ustawy o lasach /bez konsultacji/, zbyt wysokie ustalenie kwot, które Lasy Państwowe mają przekazać do budżetu w latach 2014 i 2015, co może przyczynić się do zapaści finansowej LP. Stwierdził, że leśnicy zawsze pracowali na rzecz państwa polskiego, także w bardzo trudnych powojennych czasach, z bardzo niskimi wynagrodzeniami przez ponad 40 lat PRL, ale nie byli zaskakiwani z dnia na dzień decyzjami mającymi fundamentalne znaczenie dla przyszłości Lasów Państwowych. Powtórzył nasze warunki i postulaty.

W dniu 21 stycznia br. w Senacie odbędą się 2 debaty z udziałem Związku Leśników Polskich w RP. o godz. 10.00 odbędzie się debata w Parlamentarnym Zespole do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy na temat „ Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Państwowych w świetle rządowych propozycji zmian ustawy o lasach. Inicjatorem debaty jest prof. Jan Szyszko – poseł Sejmu RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy – pismo w załączeniu. Później o godz. 17.00  będzie  przeprowadzona debata przedstawicieli wszystkich sił politycznych Sejmu, Senatu, podmiotów stowarzyszeń zainteresowanych problemem, w tym Związku Leśników Polskich w RP – pismo w załączeniu.

W dn. 23.01.br. przedstawiciele ZLP w RP będą uczestniczyć we wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa. Związek Leśników Polskich będą reprezentowali: Bronisław Sasin- przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Przybylski- honorowy przewodniczący oraz wiceprzewodniczący ZLP w RP: Jerzy Miliszewski, Krzysztof Górski i Zbigniew Czeryba.

W dn. 24 i 25 stycznia br. zbiera się natomiast Rada Krajowa ZLP w RP, która wypracuje stanowisko i podejmie stosowne działania w oparciu o uzyskane informacje w w/w spotkaniach. Na posiedzenie Rady Krajowej został zaproszony Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak, który został poproszony o przedstawienie aktualnego stanu środków finansowych na koncie Lasów Państwowych oraz sytuacji finansowej PGL LP w przypadku  uchwalenia przez Sejm RP dodatkowych opłat w wysokości 1,6 mld zł w latach 2014-2015 i 2 % wartości sprzedaży w latach następnych. Związek poprosił również o przedstawienie polityki w zakresie płac i zatrudnienia w kontekście proponowanych obciążeń oraz realizacji inwestycji w latach 2011-2013 i założeń na 2014r. przed i po  wprowadzeniu zmian do ustawy o lasach.

Stanowisko Związku Leśników Polskich w RP, jako oficjalny dokument dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach, zostanie przekazane Premierowi Rządu i Ministrowi Środowiska  po posiedzeniu Rady Krajowej ZLP w RP.

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP

Bronisław Sasin