Wizyta przedstawicieli ZLPwRP w Sejmie

W dn. 9.01.2014 r. przewodniczący ZLP w RP B. Sasin  wraz z wiceprzewodniczącymi: Jerzym Miliszewskim, Krzysztofem Górskim, Zbigniewem Czerybą uczestniczyli w Sejmie w spotkaniach z przewodniczącymi klubów parlamentarnych i poselskich, na których była omawiana sytuacja po zatwierdzeniu w dn. 7.01.2014 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie  ustawy o lasach oraz dyskutowano nad możliwościami zablokowania procesu legislacyjnego i nie dopuszczenia do ściągnięcia daniny od Lasów Państwowych w zakładanych wielkościach. Pomimo trwania obrad plenarnych i prac kilku Komisji doszło do spotkania z Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska posłem Stanisławem Żelichowskim – PSL, któremu przekazano petycję z prośbą o interwencję i dokonanie zmian bardziej korzystnych dla Lasów Państwowych, wyszczególnionych w załączonym piśmie. Doszło też do spotkania z Przewodniczącymi Klubów Parlamentarnych i  Poselskich w tym:

  • Januszem Palikotem -Twój Ruch,
  • Leszkiem Millerem – SLD,
  • Arkadiuszem Mularczykiem –  Solidarna Polska.

Ze względów obiektywnych nie doszło do spotkania z Przewodniczącym  Klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem ale doszło do krótkiego spotkania z prof. Janem Szyszko, któremu złożono podziękowania za stanowisko  jakie zajął osobiście prof. Jan Szyszko jak również cały Klub PiS.

Wszystkim Klubom Parlamentarnym, włącznie z Klubem Platformy Obywatelskiej zostały przekazane pisma o treści identycznej jak w załączeniu. Petycje otrzymali również za pośrednictwem kancelarii klubowych niżej wymienieni:

  • Jan Bury- Przewodniczący Parlamentarnego Klubu Poselskiego PSL,
  • Dariusz Rosati – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych,
  • Wanda Nowicka – posłanka niezrzeszona,
  • Jarosław Gowin – poseł niezrzeszony.

Wszystkim  Klubom Parlamentarnym i Poselskim  oraz do Biura Analiz Sejmowych przekazano również opinię o zgodności  projektu zmian do ustawy o lasach z Konstytucją – w załączeniu.

Zdaniem posłów z odwiedzanych klubów parlamentarnych, z co najmniej z kilku powodów  proces legislacyjny powinien być przyblokowany.

Podczas pobytu w Klubie Poselskim SLD została przeprowadzona konferencja prasowa, na której wypowiadał się przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin. Z przebiegiem konferencji można się zapoznać na http://www.sejm.gov.pl pod hasłem konferencje   w dn. 9.01.2014 r. po godz.15.00. Fragmenty konferencji zostały wyemitowane w „Panoramie” w dnia 10.01.2014 r. ( 8 minuta programu ) link tutaj.

P1090007Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska – Stanisławem Żelichowskim

P1090009Spotkanie z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego „Twój Ruch” – Januszem Palikotem i posłami Tomaszem Makowskim i Adamem Rybakowiczem.

P1090018Spotkanie z przewodniczącym Klubu SLD – Leszkiem Millerem

P1090019Spotkanie z Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego „Solidarna Polska” – Arkadiuszem Mularczykiem

P1090014Spotkanie z posłami Klubu Poselskiego SLD – Stanisławem Wziątkiem i Cezarym Olejniczakiem