Informacja ze spotkania w Ministerstwie Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

W dniu 2 stycznia br. odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach z dnia 18.12.2013, który pojawił się kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Podczas spotkania strona ministra oraz generalnego dyrektora LP zaprezentowała swoje stanowiska. Ministerstwo podtrzymuje swoje stanowisko jak w projekcie ale bez konkretnego uzasadnienia dlaczego w latach 2014-15 mamy wpłacić do budżetu państwa oprócz dotychczasowych opłat i podatków „ daninę”  w wysokości  1.6 mld. zł.

DGLP podtrzymuje stanowisko, że może bez szkody dla gospodarki leśnej przekazać 1 mld pod warunkiem, że wyhamuje inwestycje i wprowadzi program oszczędnościowy.  Zdaniem Dyrektora Generalnego LP nie będzie natomiast wstrzymany  proces wzrostu wynagradzania pracowników oraz nie będzie żadnej restrukturyzacji zatrudnienia i zmian w  strukturach LP.

Przewodniczący ZLP w RP Bronisław Sasin wyraźnie podkreślił, że nie może być mowy o akceptacji przez nasz Związek projektu zmian  jeżeli nie będą spełnione warunki zapewniające bezpieczeństwo funkcjonowania leśników:

  • kwoty przekazywane przez LP do budżetu muszą być uzależnione od zysku- wg procentowego wskaźnika,
  • musi być zachowany wzrost płac, nie mniejszy jak w 2013 r. ,wynikający z założonej długofalowej polityki LP i wspólnych ustaleń w tym zakresie,
  • wprowadzony będzie od lat obiecywany zapis ( z poprzedniego, uzgodnionego  projektu) o zmianie sposobu zatrudniania pracowników PGL LP z powołania  na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Domagamy się również  wprowadzenia  zapisów dotyczących nabrzmiałego problemu mieszkaniowego a przede wszystkim wprowadzenia zmian w  Art. 46 ustawy o lasach w celu zmiany dotąd bezpłatnych, użyczanych  mieszkań na służbowe mieszkania, udostępniane na zasadach umowy najmu oraz ustalenia dodatku mieszkaniowego dla stanowisk wymienionych w Art. 46 ust.1.pkt. 2 ustawy o lasach. Wnosimy również o wprowadzenie dodatkowego zapisu aby pracownikom opuszczającym mieszkanie służbowe przysługiwała odprawa w określonej wysokości jeżeli nie będą korzystali  z zasobów mieszkaniowych lasów państwowych.

Ministrowi Środowiska przekazane zostało oświadczenie  (w załączeniu) podpisane przez przewodniczących  Związku Leśników Polskich w RP i  Krajowego Sekretariatu  Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa NSZZ Solidarność oraz Przewodniczącego  Ruchu Obrony LP Henryka Pargiełę,  Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzeja Grzywacza oraz Prezesa  Towarzystwa  Przyjaciół Lasu prof. Tomasza Boreckiego.

Stanowisko Związku Leśników Polskich w RP, jako oficjalny dokument dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach, zostanie przekazane Ministrowi Środowiska po posiedzeniu Prezydium lub Rady Krajowej ZLP w RP.

Dokument do pobrania tutaj.