Spotkanie ze studentami Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

.

2 marca 2023 roku  w DS „Przylesie” w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ze studentami zrzeszonymi w Kole Naukowym Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był zarząd Koła Leśników na czele z Janem Maciejewskim i Patrycją Baryłą. Spotkaniu patronował opiekun koła dr hab. Jarosław Szaban. Region Pilski reprezentowali: Mieczysław Rapta – Przewodniczący Regionu oraz Włodzimierz Wojtczak i Jacek Zych.

Związkowcy przygotowali referat p.t. „Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej – działania w obronie interesów polskiego leśnictwa, Lasów Państwowych oraz poprawy bytu leśników”.  W  referacie znalazły się między innymi treści związane z historią Związku Leśników Polskich i jego osiągnięciami w okresie ponad stuletniej działalności. Zaprezentowany referat stanowił także podstawę ożywionej i merytorycznej dyskusji.

Mamy nadzieję, że został zrobiony pierwszy krok do pogłębienia współpracy pomiędzy Związkiem Leśników Polskich, a Kołem Leśników – widzimy ku temu możliwości.

Organizatorom spotkania serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie, doskonałą atmosferęi oczywiście satysfakcjonującą frekwencję.

M.Rapta/W.Wojtczak