Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP

Poczet sztandarowy. Od lewej: Grzegorz Kisiel, Sebastian Rodkiewicz, Daniel Bogacki / foto: Zbigniew Szostak

W dniach 23-24 marca 2023 r. w podwarszawskim Sękocinie odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich w RP. Na Sali obrad spotkało się blisko 150 delegatów reprezentujących ponad 400 Organizacji Zakładowych z Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Szkół Leśnych i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Obrady Zjazdu poprzedziło zwołane w dniu 22 marca 2023 r. posiedzenie Rady Krajowej.

Delegaci podczas obrad / foto: Lena Kacperczyk

Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Wolny przedstawili sprawozdania z działalności Związku od ostatniego Zjazdu. Zjazd Krajowy udzielił Radzie Krajowej absolutorium za okres sprawozdawczy.

Pożegnano i podziękowano za aktywną działalność odchodzącym ze stanowisk członkom Rady Krajowej. Funkcje przestali pełnić: Piotr Cebula (Okręg Lubelski), Zbigniew Nahajowski (Region Dolnośląski), Stanisław Przytulski (Region Krośnieński), Włodzimierz Wojtczak (Region Pilski), Mirosław Pierko (Region Pilski). Aktywną, wieloletnią działalność w Krajowej Komisji Rewizyjnej zakończyły też Krystyna Sowa (Region Krakowski) oraz Janina Sobczak (Region Zachodni).

W asyście Józefa Kubicy – Dyrektora Generalnego LP wręczono odznaczenia związkowe delegatom:

Złoty Znak Związku:

 1. Jolanta Bochenek (Region Radomski),
 2. Piotr Cebula (Okręg Lubelski),
 3. Maciej Gerber (Region Zachodni),
 4. Małgorzata Stokwisz (Region Pomorski),
 5. Marek Włoczkowski (Region Środkowopolski),
 6. Maciej Wojciechowski (Region Zachodni).
Od lewej: Maciej Wojciechowski, Małgorzata Stokwisz, Maciej Gerber, Piotr Cebula, Jolanta Bochenek, Józef Kubica, Jarosław Szałata / foto: Zbigniew Szostak

Złota Odznaka:

 1. Marek Bock (Region Zielonogórski),
 2. Grzegorz Kisiel (Region Radomski),
 3. Roman Pytlasiński (Region Pomorski),
 4. Zbigniew Szostak (Region Radomski),
 5. Piotr Wódczak (Region Pomorski).
Od lewej: Piotr Wódczak, Zbigniew Szostak, Roman Pytlasiński, Grzegorz Kisiel, Marek Bock, Jarosław Szałata, Józef Kubica / foto: Beata Czerniak

Srebrna Odznaka:

 1. Marek Aftyka (Okręg Lubelski),
 2. Radosław Jaśkiewicz (Region Pomorski),
 3. Grzegorz Kucharski (Region Zielonogórski),
 4. Marzenna Wilimber (Region Zielonogórski).
Od lewej: Marzenna Wilimber, Grzegorz Kucharski, Radosław Jaśkiewicz, Marek Aftyka, Jarosław Szałata, Józef Kubica / foto: Zbigniew Szostak

Brązowa odznaka:

 1. Aleksander Hajduk (Region Zielonogórski),
 2. Tomasz Kasperowicz (Region Zielonogórski),
 3. Jerzy Kołpowski (Region Zielonogórski),
 4. Jacek Pielichowski (Region Zielonogórski),
 5. Marlena Sikorska (Region Olsztyński),
 6. Artur Skowron (Region Zielonogórski).
Od lewej: Artur Skowron, Marlena Sikorska, Jacek Pielichowski, Jerzy Kołpowski, Tomasz Kasperowicz, Aleksander Hajduk, Jarosław Szałata, Józef Kubica / foto: Zbigniew Szostak

Gośćmi Zjazdu byli: Edward Siarka – Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa,  Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Maciej Barcik, Jacek Zbróg i Wojciech Kropiewnicki – Biuro Ubezpieczeń Zbiorowych Mentor.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica oraz Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka w swoich wystąpieniach oraz w dyskusji z delegatami poruszyli tematy pracownicze, polityki UE, wizerunku leśnika, mundurów leśnych, problemów związanych z gospodarką mieszkaniową oraz sprawom tzw. kilometrówki. Goście odnieśli się także do ostatnich pism, które skierował do nich w imieniu ZLP w RP Przewodniczący Jarosław Szałata, np. wiele uwagi poświęcono sprawie zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z lasu, ale także leśnikom, którzy ponoszą odpowiedzialność zawodową za wszystko, co dzieje się w lesie.

Przedstawiciele współpracującej z Lasami Państwowymi firmy Mentor przekazali szczegółowe informacje dotyczące programu ubezpieczeń dla leśników oraz zmian w opiece medycznej Medicover. Dyskutowali z delegatami na temat zakresu tworzonego dla leśników ubezpieczenia OC oraz odpowiedzialności zawodowej.

Od lewej: Włodzimierz Wolny, Maciej Barcik, Jacek Zbróg, Wojciech Kropiewnicki / foto: Zbigniew Szostak

Delegaci podjęli 6 uchwał i kilkadziesiąt wniosków dotyczących szeroko pojętej branży leśnej i spraw pracowniczych oraz kierunków działania Związku Leśników Polskich w RP na najbliższy czas.

Tekst: Lena Kacperczyk