Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Pilskiego

W dniu 16 lutego 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Krucz w miejscowości Lubasz odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Pilskiego.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Regionu Pilskiego

Obrady Zjazdu rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem sztandaru. Przewodniczący Regionu Włodzimierz Wojtczak serdecznie przywitał zaproszonych gości: Przewodniczącego ZLP w RP  Jarosława Szałatę, Honorowego członka ZLP w RP Adama Klimowskiego, przedstawiciela emerytów Iwonę  Malinowską oraz delegatów Zjazdu.

Na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy przybyło 64 delegatów z 71 uprawnionych, reprezentujących 17 Zakładowych Organizacji Związkowych.

Delegaci wybrali prowadzących Zjazd, protokolantów oraz zatwierdzili porządek obrad.

W dalszej części Zjazdu przedstawiono sprawozdania. Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Regionu Pilskiego za okres: 20.02.2018 r. – 16.02.2023 r. Przewodniczący Krzysztof Andrzejewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie, kol. Andrzejewski złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi ZLP w RP Regionu Pilskiego za miniony okres.

Po dyskusji nad  sprawozdaniami przystąpiono  do głosowania i udzielono  absolutorium Radzie Regionu Pilskiego.

Prowadzący Zjazd Jarosław Ramucki oraz Mieczysław Rapta i Paweł Dymek podziękowali  Przewodniczącemu Regionu Pilskiego Włodzimierzowi Wojtczakowi w związku z                  przechodzeniem w najbliższym okresie na emeryturę, za 20 letni okres działalności jako Przewodniczący Regionu Pilskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziękowania dla  Włodzimierza Wojtczaka Przewodniczącego Regionu Pilskiego przekazali; Mieczysław Rapta (pierwszy z lewej), Paweł Dymek (drugi z lewej)

Kolejnym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów. Wybrano nowe władze Regionu Pilskiego na następną kadencję:

  • Przewodniczącym Regionu Pilskiego  ZLP w RP wybrany został Mieczysław Rapta  (Nadleśnictwo Okonek);
  • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Regionu Pilskiego został Nikodem Brzezicha (Nadleśnictwo Wronki);
  • Członkiem Rady Krajowej ZLP w RP  został  Jacek Fręś  (Nadleśnictwo Potrzebowice);
  • Członkami Komisji Rewizyjnej został: Jacek Mierzejewski (Nadleśnictwo Trzcianka), Ferdynand Radwański (Nadleśnictwo Podanin);
  • W skład Prezydium Rady Regionu Pilskiego  zostali wybrani:  Paweł Dymek (Nadleśnictwo Krzyż), Wiesław Grzywaczewski (Nadleśnictwo Wronki), Ryszard Kowal (Nadleśnictwo Jastrowie), Krzysztof Sikora (Nadleśnictwo Sarbia), Damian Rosiński (Nadleśnictwo Podanin);    
  • Delegatami na Zjazd Krajowy ZLP w RP zostali: Paweł Dymek, Wiesław Grzywaczewski, Ryszard Kowal, Krzysztof Sikora, Damian Rosiński.

Po przeprowadzonych wyborach głos zabrał ustępujący Przewodniczący Włodzimierz Wojtczak, podziękował wszystkim uczestnikom Zjazdu oraz pogratulował i przekazał nowemu Przewodniczącemu Regionu Pilskiego Mieczysławowi Rapcie flagę Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej  Polskiej.

Nowy Przewodniczący Mieczysław  Rapta (po lewej) odebrał od  byłego Przewodniczącego Włodzimierza Wojtczaka flagę Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata podziękował Włodzimierzowi Wojtczakowi za długoletnią działalność w Regionie Pilskim oraz w Radzie Krajowej, pogratulował nowym władzom Regionu Pilskiego. Następnie w swoim wystąpieniu poruszył sprawy: ryczałtów, gospodarki mieszkaniowej, nadmiernego obciążenia pracą, tabeli wynagradzania oraz wiele innych spraw, które były omawiane przez Delegatów Regionu Pilskiego.

Po uroczystym wyprowadzeniem sztandaru Regionu Pilskiego i zamknięciu Zjazdu wykonano wspólną fotografię.

                                                                                                            Tekst: Ryszard Kowal

                                                                                                            Zdjęcia: Jarosław Ramucki