Miesięczne archiwum: luty 2023

Żałobna karta

KOLEŻANCE BARBARZE JARZĘBAK

Z POWODU ŚMIERCI

SYNA

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

składa Rada Krajowa,

Rada Regionu Radomskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Żałobna karta

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

Rodzinie i bliskim

Władysława Piotrowskiego

członka ZLP w RP przy Nadleśnictwie Pieńsk,

składa Rada Regionu Dolnośląskiego

oraz cała społeczność

Związku Leśników Polskich

w Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP

W dniach 8-9 lutego 2023 r. w Hotelu Groman w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica oraz Honorowy Przewodniczący ZLP w RP Jerzy Przybylski.

Spotkanie otworzył Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata. Podsumował działania RK od ostatniego posiedzenia. Omówił sprawy bieżące Związku oraz sprawy pracownicze- interwencje i działania w poszczególnych regionach, płace i zatrudnienie  za 2022 rok,  politykę mieszkaniową.

Dyrektor Józef Kubica przedstawił aktualną sytuację LP. Rozmawiał i odpowiadał na pytania członków Rady Krajowej dotyczących spójnej polityki kadrowej, mieszkań leśników, płac, mundurów i odzieży bhp, kilometrówki oraz niezbędnych zmian w PUZP.

Czytaj dalej