Dzienne archiwum: 16 marca 2023

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Radomskiego

W dniach 16-17.02.2023 roku w LOE Jedlnia Letnisko odbył się Zjazd Sprawozdawczy Związku Leśników Polskich Regionu Radomskiego.

Po wprowadzeniu sztandaru minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy w minionym roku odeszli od nas.

Po wyborze przewodniczącego Zjazdu, którym został Kolega Zbigniew Szostak i przedstawieniu listy obecności przystąpiono do części formalnej. Na podstawie listy obecności przewodniczący Zjazdu ogłosił, że osiągnięto kworum, a Zjazd jest władny do podejmowania decyzji i uchwał, a także przyjęto porządek obrad. Powołano również Komisje, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności Rady Regionu, które wyczerpująco przedstawiła Przewodnicząca ZLP Regionu Radomskiego Koleżanka Jolanta Bochenek. Zostały omówione wystąpienia Rady Regionu do Dyrektora RDLP w Radomiu oraz wszelkie działania, które podejmowała Rada w celu ochrony praw pracowniczych. Po sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kolegi Mariusza Mazura rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami.

Czytaj dalej

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP Regionu Dolnośląskiego

W dniach 23-24 lutego 2023 roku w Hotelu Chata Karczowiska na terenie Nadleśnictwa Legnica, odbył się Zjazd Delegatów Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Dolnośląskiego.

Pierwszy dzień zjazdu był bardzo pracowity. Po rozpoczęciu obrad i przywitaniu wszystkich zebranych przez Przewodniczącego Zbigniewa Czerybę, wybrano członków Komisji Skrutacyjno-Mandatowej, której Przewodniczącą została Kol. Katarzyna Łyszkiewicz oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków, której Przewodniczącym został Kol. Marek Mielczarek. Po stwierdzeniu „quorum” przystąpiono do realizacji kolejnych punktów obrad.

.
Czytaj dalej