Nowe władze OZ w Zespole Składnic LP w Stargardzie (RDLP Szczecin)

8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,BAŻYNA” w Pogorzelicy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków największej w Regionie Zachodnim i jednej z większych w kraju Organizacji Zakładowej  Związku Leśników Polskich w RP w ZSLP Stargard.

Zebranie otworzył Maciej Wojciechowski – Przewodniczący ZLP przy ZSLP Stargard, który przywitał zaproszonych gości i członków Związku Zawodowego Leśników Polskich przy ZSLP w Stargardzie. Podczas swojego wystąpienia omówił on ostatnie 5 lat działalności związków, poinformował wszystkich zebranych, że nie będzie kandydował na Przewodniczącego i podziękował  wszystkim członkom ZLP za współpracę, aktywne działanie i udzieloną pomoc oraz wsparcie.

W dalszej części zebrania wystąpił  Przewodniczący ZLP w RP – Jarosław Szałata, który omówił korzyści i zalety przynależności do związków zawodowych oraz zachęcał do aktywnej działalności. Wręczył odznaczenia związkowe – Odznaki „Zasłużony Dla Leśników Polskich” dla najbardziej aktywnych członków OZ w ZSLP Stargard. Odznaczenia otrzymali:

Szlagowska Marta – srebrna odznaka,

Paweł Ciechalski  – srebrna odznaka,

Klim Andżelika  – brązowa odznaka.

Zjazd zatwierdził ordynację wyborczą i przystąpiono do wyborów Przewodniczącego,  Rady Zakładowej i Komisji Rewizyjnej na kolejną 5-letnią kadencję.

Przewodniczącą została Pani Emilia Tubacka.

Pozostały skład Rady:

 1. Z-ca Przewod. – Szlagowska Marta,
 2. Z-ca Przewod.-  Klim Andżelika,
 3. Skarbnik          – Rybacka Karolina,
 4. Sekretarz         – Ciechalski Paweł.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:

 1. Lew Ewa,
 2. Włodarczyk Małgorzata,
 3. Pitrasz Katarzyna.

Wybrano następujących delegatów na Zjazd Regionu Zachodniego:

 1. Szlagowska Marta,
 2. Klim Andżelika,
 3. Ciechalski Paweł,
 4. Rybacka Karolina.

Po przyjęciu uchwał i wniosków Jarosław Szałata przedstawił najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się obecnie Związek oraz naświetlił bieżącą sytuację w LP i wokół nich. Podziękował ustępującym władzom, a nowo wybranym władzom Zakładowej Organizacji Związkowej przy ZSLP Stargard życzył satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz leśników i naszych lasów. Życzył także nowym władzom i wszystkim członkom OZ twórczych sił i aktywności niezbędnej do realizacji planów oraz ambitnych związkowych zamierzeń.   

                                                          Tekst: Andżelika Klim