Dzienne archiwum: 28 października 2021

Spotkanie przedstawicieli ZLP w RP z Ministrem Edwardem Siarką

We wtorek, 19 października 2021 r. w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie,  który wybudowano w latach 30 XX wieku m. in. ze składek leśników, odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Leśników Polskich w RP z Panem Edwardem Siarką – Pełnomocnikiem Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa według agendy:

  1. Sprawy europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii Leśnej w UE i ich wpływ na dalsze funkcjonowanie Lasów Państwowych.
  2. Ochrona przyrody w Lasach – współpraca leśników i przyrodników w tym zakresie, funkcjonowanie i finansowanie polskich Parków Narodowych oraz sprawy certyfikacji gospodarki leśnej (standardy FSC i PEFC).
  3. Zasady gospodarki mieszkaniowej w LP i dalsza sprzedaż mieszkań zbędnych dla gospodarki .
  4. Wielokrotnie zgłaszany problem leśników – zasady zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
  5. Mundur leśnika – projekt Rozporządzenia MKiŚ w tej sprawie.
  6. Sprawy różne.

Spotkanie trwało ponad godzinę, a uczestniczyli w nim również: Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Górski, Urban Kolman i Paweł Kania. W posiedzeniu brali udział także Dyrektor Departamentu Leśnictwa Michał Graczyk oraz Zastępcy Dyrektora Janusz Łogożny i Maciej Szmit. Obecna była również asystentka Ministra Monika Zybajło.

Foto: Monika Zybajło
Czytaj dalej