Miesięczne archiwum: wrzesień 2021

Jan Gwalbert patronuje leśnikom w Nadleśnictwie Gryfice (RDLP w Szczecinie)

Leśnicy to ludzie, w których profesję i zamiłowanie wpisane są drzewa oraz drewno. Dbamy o drzewa, które są jakże ważnym elementem przyrody i od wątłej siewki rosną latami w potężny pień. Właśnie ten pień drzewa, oprócz wielu innych pożytków, daje nam cenne i potrzebne drewno. Niektórzy z nas wierzą, że dusza drzewa, ale też dusze opiekujących się drzewami i całym lasem ludzi, zamknięte są w drewnie. Dlatego drewniane rzeźby obdarzają wielkim sentymentem. Sprawy wiary oraz sfery sacrum są trudne, czasem drażliwe, z całą pewnością złożone. Nie każdy zatem tak patrzy na drewniane rzeźby, ceni świętych lub wierzy w opiekę patronów. Choć przecież wielu z nas zdarza się prosić o ich wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach. Chyba jednak każdy z nas  najczęściej wzdycha do Św. Antoniego, szczególnie w chwili, gdy bardzo śpiesznie i nerwowo szuka zagubionych dokumentów lub kluczy do auta… 

Czytaj dalej

100 lat „Lasu Polskiego”

Czasopismo „Las Polski”, które powstało w 1921 roku jako organ prasowy Związku Zawodowego Leśników świętuje swój piękny jubileusz. Dziś w Warszawie odbywa się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia czasopisma. Uczestniczy w niej w naszym imieniu Paweł Kania- Wiceprzewodniczący ZLP w RP, a do zacnego Jubilata skierowaliśmy taki list:

Czytaj dalej

Leśnicy po raz 25 na Jasnej Górze

Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet – tak powiedział ks. Kardynał Stefan Wyszyński i te słowa stały się motywem przewodnim dorocznego spotkania pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych, ochrony środowiska, wyższych i średnich szkół leśnych oraz organizacji pozarządowych na Jasnej Górze, które odbyło się 18 września 2021 roku. W pielgrzymce uczestniczyło wielu członków i sympatyków Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gronie znaleźli się także członkowie Rady Krajowej. Nasi koledzy z Regionu Górnośląskiego wystawili poczet sztandarowy i sztandar ZLP w RP, w towarzystwie czterdziestu innych, uświetnił tę wyjątkową uroczystość. Oficjalną delegację ZLP w RP, której członkowie wzięli też  udział w Krajowej Naradzie Leśników, stanowili: Jarosław Szałata – Przewodniczący ZLP w RP, Paweł Kania – Wiceprzewodniczący Związku oraz Włodzimierz Wolny – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe informacje i relacje z XXV Jubileuszowej Pielgrzymki Leśników m.in. na stronach:

Czytaj dalej

Rajd Leśników na Pomorzu Zachodnim – szumiał Bałtyk, szumiał las

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej od 1993 roku wspólnie z poszczególnymi dyrekcjami regionalnymi Lasów Państwowych jest organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Leśników. Jednak chyba nigdy dotąd nie zdarzyło się tyle przeciwności losu i trudnych do rozwiązania problemów jak podczas organizacji XXXII Rajdu. Gwałtownie zmienione zasady funkcjonowania nas wszystkich, związane ze światową pandemią wirusa COVID-19, zaskoczyły nas w kluczowym dla organizacji Rajdu momencie. Mieliśmy jednak świadomość jak środowisko leśników, cała Brać Leśna, szczególnie w takim czasie, potrzebuje integracji, spotkania, wypoczynku i wspólnej zabawy.  Po raz pierwszy w historii rajdów ta niepowtarzalna impreza pracownicza była przygotowywana na przestrzeni 3 lat: od 2019 do 2021 roku. Jednak pomimo wielu trudności, przekładania terminów i niepewności związanej ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną,  XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników pod hasłem „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!” odbył się w dniach 9-11 września br. w Międzyzdrojach.

Czytaj dalej

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników – prosimy o Państwa opinie

Szanowni Państwo,

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników za nami..

Chcielibyśmy wysłuchać Państwa opinii o tym wydarzeniu. Co się podobało bardzo, a co mniej. Ułatwi nam to organizację kolejnych Rajdów.

Opinie należy przesyłać na adres Biura ZLP w RP zlpwrp@lasy.gov.pl. Najciekawsze z nich ukażą się na łamach biuletynu Leśnik.

Czytaj dalej

XXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego ZLP w RP – komunikat organizacyjny

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) przy organizowaniu imprez i wydarzeń obowiązuje limit osób podczas spotkania, wydarzenia oraz limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż. Obowiązuje do 30 września 2021 r. Jako organizator Mistrzostw musimy dołożyć najwyższej staranności, aby przestrzegać przepisów i zadbać o bezpieczeństwo, także zdrowotne uczestników. Z powyższych powodów podjęliśmy także trudną decyzję, że w tym roku Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników nie mają charakteru  międzynarodowego. Nasi sympatyczni uczestnicy z innych krajów z pewnością to zrozumieją i wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze wiele razy spotkają się z nami przy szachownicy. 

W zawodach może wziąć udział każdy chętny bez względu na zaszczepienie bądź nie. Wyłącznie ze względu na ograniczoną przepisami bazę noclegową pytamy o szczepienia. Podanie informacji jest dobrowolne. Osoba, która nie poda informacji będzie doliczona do osób objętych limitem.

Nie mamy na celu wprowadzać jakichkolwiek  podziałów między pracownikami Lasów Państwowych i uczestnikami Mistrzostw. Troszczymy się o bezpieczeństwo uczestników i  przestrzegamy jedynie limitów narzuconych Rozporządzeniem.

XXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

Informuję, że XXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniach 20-23 października 2021 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Honorowy Patronat nad XXVIII Szachowymi Mistrzostwami objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem szwajcarskim z klasyfikacją indywidualną i drużynową. Ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Uroczystości upamiętniające Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny pseudonim „INKA”

28.08.2021 r. w Nadleśnictwie Miłomłyn RDLP Olsztyn, odbyły się uroczystości związane z 75 rocznicą śmierci D.Siedzikówny . W uroczystościach wzięli udział delegaci Regionu Olsztyńskiego ZLPwRP wraz z pocztem sztandarowym Regionu.

            Sanitariuszka oddziału Zygmunta Szendzielarza  ps. „Łupaszka”, pracownica Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Narewka, aresztowana w lipcu 1946 r. po brutalnym i długotrwałym śledztwie, rozstrzelana w piwnicach więzienia karno-śledczego UB w Gdańsku do końca pozostała wierna ideałom wpojonym przez rodziców:  — „zachowała się jak trzeba..”

Czytaj dalej

XXXII Ogólnopolski Rajd Leśników tuż tuż.. Przydatne informacje organizacyjne oraz regulaminy konkursów.

Już niebawem 8 września br., późnym popołudniem, spotkamy się w Międzyzdrojach na XXXII Ogólnopolskim Rajdzie Leśników pn. „Szumi Bałtyk, szumi las – Pomorze Zachodnie woła Was!”, gdzie oczekiwać na Wasz przyjazd będą Koordynatorzy poszczególnych tras rajdowych wraz z członkami Zespołu Organizacyjnego Rajdu.

Serdeczne podziękowania za wsparcie, bez którego nie udałoby się zorganizować tego wydarzenia, dla Lasów Państwowych, PZU, firmy Mentor, Tagart, Dreamwater, Zakładu Usług Leśnych Grzegorz Gąsiorowski oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Przydatne informacje, plan Rajdu znajdują się w poniższym komunikacie.

Czytaj dalej