Miesięczne archiwum: listopad 2021

Posiedzenie Rady Krajowej

W dniach 23-24 listopada br. w Sękocinie Starym odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP. W drugim dniu spotkania w obradach wziął udział p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Od lewej: Urban Kolman, Krzysztof Górski, Jarosław Szałata, Józef Kubica, Paweł Kania, Ireneusz Żelazny, Włodzimierz Wolny

Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata przywitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i przedstawił program obrad. Przekazał informację ze spotkania przedstawicieli central związkowych działających w Lasach Państwowych z kierownictwem LP, które odbyło się 22 listopada br. w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Podczas spotkania omówiono tematykę płac, posiłków profilaktycznych oraz tzw. mieszkaniówki i kilometrówki.

Czytaj dalej

Z terenową mocą wciąż upominamy się o uczciwą kilometrówkę

Dziś zostało skierowane poniższe pismo w sprawie kilometrówki do Pana Pawła Olszewskiego – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członków Komisji i do Pani Elżbiety Witek – Marszałek Sejmu RP.

Zwróciliśmy się również z prośbą o pomoc do Pana Ministra Edwarda Siarki – Pełnomocnika Rządu RP ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Pana Józefa Kubicy – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.