Archiwa autora: Beata Czerniak

XV TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE

 Dnia 9 października br. odbył się we Wronkach piętnasty z kolei turniej kręglarski leśników pilskich i nadleśnictw zaprzyjaźnionych (jest to  impreza, która miała się odbyć w 2020 roku jednak sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoliła). Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki przy współudziale Nadleśnictwa Wronki.

Na wroniecką Kręgielnię dotarły zgłoszone drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa: Połczyn (RDLP Szczecinek), Oborniki (RDLP Poznań), Oława (RDLP Wrocław) i Myślibórz (RDLP Szczecin).

Czytaj dalej

Nowe władze OZ w Zespole Składnic LP w Stargardzie (RDLP Szczecin)

8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,BAŻYNA” w Pogorzelicy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków największej w Regionie Zachodnim i jednej z większych w kraju Organizacji Zakładowej  Związku Leśników Polskich w RP w ZSLP Stargard.

Zebranie otworzył Maciej Wojciechowski – Przewodniczący ZLP przy ZSLP Stargard, który przywitał zaproszonych gości i członków Związku Zawodowego Leśników Polskich przy ZSLP w Stargardzie. Podczas swojego wystąpienia omówił on ostatnie 5 lat działalności związków, poinformował wszystkich zebranych, że nie będzie kandydował na Przewodniczącego i podziękował  wszystkim członkom ZLP za współpracę, aktywne działanie i udzieloną pomoc oraz wsparcie.

Czytaj dalej

Żegnamy Andrzeja Borkowskiego

Foto : ZLP w RP

W nocy z 26/27 grudnia 2020 roku odszedł do wieczności nasz Kolega Andrzej Borkowski – zasłużony leśnik, Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedawno, latem tego roku, przeszedł  na emeryturę po przepracowaniu 42 lat w Lasach Państwowych. Z charakterystyczną dla siebie pasją, dokładnością i sumiennością pracował w Wydziale Informatyki wcześniej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a następnie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie. Przez wiele lat był zastępcą Naczelnika Wydziału, w którym wdrożył wiele unikalnych rozwiązań.  W latach 90 XX wieku brał aktywny udział w pracach zespołu tworzącego SILP – System Informatyczny Lasów Państwowych. Stworzył kilka programów komputerowych wdrożonych do użytkowania w Lasach Państwowych i wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez RDLP Olsztyn. Za sumienną pracę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był człowiekiem cichym, skromnym i powszechnie lubianym. Sumiennie i aktywnie pracował zawodowo, ale też społecznie  na rzecz polskich lasów, ludzi lasów i lokalnej społeczności.  Z tego powodu, ale także z racji wielkiego doświadczenia w pracy w Lasach Państwowych zawsze chętnie służył radą i pomocą młodszym leśnikom.

Od początku pracy zawodowej należał do związków zawodowych. Szybko został bardzo aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej ZLP w RP w RDLP w Olsztynie, a od 2005 r. do chwili odejścia był jej Przewodniczącym. Od 2006 roku został Wiceprzewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego ZLP w RP, a w 2009 roku jego jakże aktywnym Przewodniczącym. Andrzej Borkowski był wieloletnim członkiem Rady Krajowej oraz delegatem na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Posiadał wiele zdolności, w tym znakomicie potrafił organizować życie społeczne. Przez blisko 50 lat był aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Przez 37 lat działał we władzach Koła (20 lat pełnił funkcję Sekretarza, a przez 15 lat Łowczego). Był członkiem Zarządu Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” w Olsztynie  i ogromnie angażował się w tę działalność, znakomicie łącząc środowiska leśników, myśliwych i sportowców.

Od 22 lat wspólnie z zespołem organizował dla pracowników RDLP w Olsztynie m. in. Regionalne Mistrzostwa Leśników w Strzelectwie, a od 19 lat coroczne turnieje w piłce nożnej o Puchar Dyrektora RDLP.

Dzięki jego wszechstronnej działalności i pod jego przewodnictwem Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego znacznie zwiększył swoje szeregi. Również z Jego inicjatywy, w uznaniu zasług całej społeczności związkowej, w 2010 roku Region otrzymał  sztandar.

Andrzej za swoją działalność społeczną był odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  i Złotym Znakiem Związku. To najwyższe  odznaczenie w ZLP w RP zostało Jemu wręczone w obecności Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego LP podczas uroczystości 100-lecia ZLP w RP w Gołuchowie, w październiku 2018 roku.

Dziś sztandar Regionu Olsztyńskiego i sztandary ZLP w RP pokryją się kirem w obliczu śmierci Andrzeja… Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak Andrzeja trudno będzie zastąpić. Jego odejście jest dla nas wielka stratą i napełniło smutkiem wszystkich tych, którzy mieli wielkie szczęście Go poznać.

Żonie Andrzeja i Jego Rodzinie w imieniu całej Braci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Olsztyńskiego i blisko 12 tysięcy członków ZLP w RP składamy kondolencje i wyrazy żalu oraz duchowej łączności w tych trudnych chwilach.

Andrzeju – odpoczywaj w pokoju,

Darz Bór!

                                                                                     Jarosław Szałata

Najważniejsi są ludzie

Trwający od wielu miesięcy, obecnie nasilający się w restrykcje czas pandemii, towarzyszące nam poczucie zagrożenia, niepewności i lęku o przyszłość bliższą i dalszą, są bardzo deprymujące. Żyjemy w poczuciu bezradności i wielkiej niepewności o zdrowie, pracę, przyszłość własną i bliskich. Towarzyszą nam różne, zwykle mało przychylne oceny naszej działalności, najczęściej formułowane przez ludzi, którzy niewiele o nas wiedzą. Otaczają nas też informacje medialne o wyborach, polityce, protestach, nagrodach wypłacanych w ministerstwach.

Czytaj dalej

Odszedł od nas Śp. Krzysztof Olejnik

Krzysztof Olejnik
Foto: Nadleśnictwo Gościno

Z głębokim żalem i smutkiem informuję, że w dniu 08 sierpnia 2020 r. odszedł od nas nasz wspaniały kolega Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno Śp. Krzysztof Olejnik. Przyjaciel ludzi, świetny leśnik, zamiłowany motocyklista, miłośnik piłki siatkowej, człowiek wielkiej wrażliwości.

Krzysztof Olejnik
Foto: Nadleśnictwo Gościno

Śp. Krzysztof był wieloletnim członkiem ZLP w RP, inicjatorem wielu związkowych przedsięwzięć, uczestnik naszych rajdowych spotkań i siatkarskich mistrzostw leśników. A knieja, którą umiłował niech zawsze wierną mu będzie.

Cześć Jego pamięci.  

Krzysztof Górski 

Przewodniczący Regionu Szczecineckiego ZLP w RP

Monografia i kamień – 100 lat polskiej administracji leśnej w Międzychodzie.

Nadleśnictwo Międzychód (RDLP w Szczecinie) w 2020 roku świętuje jubileusz 100 – lecia istnienia na ziemiach polskiej administracji leśnej.

Z tej okazji już w styczniu miała miejsce uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla leśników. Nasza informacja o tym wydarzeniu tu: http://zlpwrp.pl/blog/2020/02/19/100-lat-polskiej-administracji-lesnej-na-zachodzie-kraju/

Międzychodzcy leśnicy zadbali także o inne sposoby upamiętnienia jubileuszu. W czwartek, 30 lipca w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbyła się promocja książki poświęconej międzychodzkim lasom i leśnikom. Publikacja, której opracowanie trwało kilka lat nosi tytuł: „Nadleśnictwo Międzychód. 100 lat polskiej administracji leśnej 1920-2020”.

Dzieło leśników, które zostało wydane pod redakcją znanego krajoznawcy i regionalisty Pawła Andersa, liczy aż 560 stron. Materiałów historycznych zgromadzono jednak jeszcze więcej, co budzi nadzieje na dalsze tomy i kontynuację monografii.  Książka jest pięknie wydana, w limitowanej edycji i zawiera wiele unikalnych fotografii, map i dokumentów. Autorami poszczególnych części monografii są pracownicy Nadleśnictwa Międzychód, którzy poza normalnymi obowiązkami włożyli mnóstwo czasu i serca w to fantastyczne dzieło. Są to: Lech Jankowiak, Małgorzata Winkler-Jankowiak, Agnieszka Winkler, Sylwester Morawiak, Piotr Mleczak i Marek Nowak. Szczególnie ten ostatni, pasjonat leśnej historii, autor profilu FC „Historia lasem pisana – dzieje leśnictwa w Polsce –  Muzeum historii” https://www.facebook.com/Historia-lasem-pisana-dzieje-le%C5%9Bnictwa-w-Polsce-1062926003849088/ miał ogromny wkład w poszukiwanie i opracowanie materiałów oraz wydanie publikacji.  Marek Nowak przez blisko 5 lat włożył ogrom trud w stworzenie tej cennej publikacji. Słowo wstępne do monografii napisał Andrzej Szelążek – dyrektor RDLP w Szczecinie, w skład której wchodzi położone historycznie w Wielkopolsce Nadleśnictwo Międzychód.

Nad wszystkim od początku czuwał motor wydawniczej inicjatywy – nadleśniczy Piotr Bielanowski, który oprócz innych tekstów, napisał niezwykle ciekawy rozdział „Gajowy – niedoceniane, ważne stanowisko w służbie leśnej”. Autorem innej, również jakże unikalnej części książki, dotyczącej nieistniejącej dziś w Puszczy Noteckiej wsi Radusz, jest Artur Paczesny – historyk z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie. Owoc pracy międzychodzkich leśników (piękną okładkę zaprojektowała Hanna Perzanowska) oraz ich przyjaciół został wydany w bogatej szacie edytorskiej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu.

Promocja książki poświęconej międzychodzkim leśnikom została połączona z odsłonięciem Kamienia Pamiątkowego przed siedzibą Nadleśnictwa Międzychód.

Kamień to trwały ślad pracy leśników i wkładu nie tylko w gospodarczy, ale także społeczny oraz kulturalny rozwój regionu. W obu pamiętnych uroczystościach uczestniczył Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata oraz Przewodniczący ZOZ ZLP w RP w Nadleśnictwie Międzychód Jarosław Szlachetka.

Szczegóły wydarzenia oraz fotoreportaże na stronie międzychodzkiego nadleśnictwa:https://miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/MsBRk6OHGuZt/content/promocja-monografii-i-odsloniecie-kamienia-pamiatkowego

oraz np. na stronie https://miedzychod.naszemiasto.pl/nadlesnictwo-miedzychod-100-lat-polskiej-administracji/ar/c1-7828976

Tekst i fotografie: Jarosław Szałata

Zaproszenie na XXXII Rajd Leśników

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Leśnicy 

  Już niebawem, w dniach 4-6 czerwca 2020 roku spotkamy się w nadmorskich Międzyzdrojach na XXXII Ogólnopolskim Rajdzie Leśników. Spotkamy się z pewnością, bo kto nie chciałby wspólnie, w gronie przyjaciół z całego kraju,  spacerować po słonecznie żółtym piasku plaż, pośród szumu niebieskich, bałtyckich fal  i zieleni nadmorskich borów czy buczyn?

Czytaj dalej