Archiwa autora: Beata Czerniak

Urlop na poratowanie zdrowia – sierpień 2022

Często trafiają do biura ZLP w RP zapytania i niejasności związane z zapisami PUZP.  Dokument był tworzony już wiele lat temu i choćby był najdoskonalszy, zawsze powstają nowe pytania, problemy czy wątpliwości interpretacyjne. W wielu sprawach pomaga naszym członkom kancelaria prawna, z którą od lat współpracujemy, dlatego sukcesywnie przesyłam do wiadomości komentarze prawników.

Ostatnio szczególnie często trafiały do nas, pomimo wcześniejszych porad w tym zakresie, liczne pytania dotyczące urlopu na poratowanie zdrowia.

Skorzystanie z tego przywileju pracowniczego regulują  zapisy art. 46 pkt. 1.3  ustawy o lasach oraz paragrafu 23 PUZP.

Zapisy są może lakoniczne, ale jednoznacznie przyznają nam prawo (jednorazowo od 1 do 6 miesięcy) do płatnego urlopu na poratowanie zdrowia na podstawie wniosku pracownika popartego zaświadczeniem lekarskim, naturalnie po spełnieniu warunków jasno określonych w ustawie o lasach i PUZP.

Jakie należy spełnić warunki?

Czytaj dalej

Wakacje i muzyczne refleksje z Wojtkiem i Karolem

Dziś koniec roku szkolnego i przed niektórymi magiczne wakacje. Rozpoczyna się pełnia lata z upałami, suszą, pożarami ale też z czasem urlopów i chwilami dla siebie oraz co ważne, rodziny. Pierwsze dni lata 2022 roku, oprócz chwili wytchnienia są także dobrą okazją do chwili refleksji i podsumowania pierwszego półrocza, które obfitowało w liczne, pamiętne wydarzenia. Odpoczynek i rozmyślania o przeszłości oraz przyszłości najlepiej realizować w towarzystwie muzyki. Nasz powszechnie znany kolega leśnik z janowskich lasów – Wojtek Tutka przygotował dla nas nowy muzyczny klip pachnący letnim lasem.

Posłuchajcie zatem co niesie nam janowski leśny wiatr:

Czytaj dalej

Komunikat Rajdowy – XXXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?”

XXXIII OGÓLNOPOLSKI RAJD LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?” pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych organizowany w dniach 09-11.06.2022 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Ruszyła strona XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU LEŚNIKÓW „Daleko jeszcze?”.

Do końca stycznia można oglądać trasy, a od 31.01.2022 r. ruszają zapisy.
Kontakt ze stroną tylko poprzez „SILP” na poziomie Nadleśnictwa. Na stronie wszystkie potrzebne informacje i adresy do kontaktu w poszczególnych bazach i w RDLP.

Czekamy na Was na Warmii i Mazurach!

XV TURNIEJ KRĘGLARSKI LEŚNIKÓW O PUCHAR DYREKTORA RDLP W PILE

 Dnia 9 października br. odbył się we Wronkach piętnasty z kolei turniej kręglarski leśników pilskich i nadleśnictw zaprzyjaźnionych (jest to  impreza, która miała się odbyć w 2020 roku jednak sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwoliła). Organizatorem zawodów był Związek Leśników Polskich w RP przy Nadleśnictwie Wronki przy współudziale Nadleśnictwa Wronki.

Na wroniecką Kręgielnię dotarły zgłoszone drużyny z Nadleśnictw RDLP Piła oraz Nadleśnictwa: Połczyn (RDLP Szczecinek), Oborniki (RDLP Poznań), Oława (RDLP Wrocław) i Myślibórz (RDLP Szczecin).

Czytaj dalej

Nowe władze OZ w Zespole Składnic LP w Stargardzie (RDLP Szczecin)

8 października 2021 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ,,BAŻYNA” w Pogorzelicy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków największej w Regionie Zachodnim i jednej z większych w kraju Organizacji Zakładowej  Związku Leśników Polskich w RP w ZSLP Stargard.

Zebranie otworzył Maciej Wojciechowski – Przewodniczący ZLP przy ZSLP Stargard, który przywitał zaproszonych gości i członków Związku Zawodowego Leśników Polskich przy ZSLP w Stargardzie. Podczas swojego wystąpienia omówił on ostatnie 5 lat działalności związków, poinformował wszystkich zebranych, że nie będzie kandydował na Przewodniczącego i podziękował  wszystkim członkom ZLP za współpracę, aktywne działanie i udzieloną pomoc oraz wsparcie.

Czytaj dalej

Żegnamy Andrzeja Borkowskiego

Foto : ZLP w RP

W nocy z 26/27 grudnia 2020 roku odszedł do wieczności nasz Kolega Andrzej Borkowski – zasłużony leśnik, Przewodniczący Regionu Olsztyńskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedawno, latem tego roku, przeszedł  na emeryturę po przepracowaniu 42 lat w Lasach Państwowych. Z charakterystyczną dla siebie pasją, dokładnością i sumiennością pracował w Wydziale Informatyki wcześniej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych, a następnie Regionalnej Dyrekcji LP w Olsztynie. Przez wiele lat był zastępcą Naczelnika Wydziału, w którym wdrożył wiele unikalnych rozwiązań.  W latach 90 XX wieku brał aktywny udział w pracach zespołu tworzącego SILP – System Informatyczny Lasów Państwowych. Stworzył kilka programów komputerowych wdrożonych do użytkowania w Lasach Państwowych i wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez RDLP Olsztyn. Za sumienną pracę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Był człowiekiem cichym, skromnym i powszechnie lubianym. Sumiennie i aktywnie pracował zawodowo, ale też społecznie  na rzecz polskich lasów, ludzi lasów i lokalnej społeczności.  Z tego powodu, ale także z racji wielkiego doświadczenia w pracy w Lasach Państwowych zawsze chętnie służył radą i pomocą młodszym leśnikom.

Od początku pracy zawodowej należał do związków zawodowych. Szybko został bardzo aktywnym działaczem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000-2005 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Organizacji Zakładowej ZLP w RP w RDLP w Olsztynie, a od 2005 r. do chwili odejścia był jej Przewodniczącym. Od 2006 roku został Wiceprzewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego ZLP w RP, a w 2009 roku jego jakże aktywnym Przewodniczącym. Andrzej Borkowski był wieloletnim członkiem Rady Krajowej oraz delegatem na Zjazdy Krajowe ZLP w RP.

Posiadał wiele zdolności, w tym znakomicie potrafił organizować życie społeczne. Przez blisko 50 lat był aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Przez 37 lat działał we władzach Koła (20 lat pełnił funkcję Sekretarza, a przez 15 lat Łowczego). Był członkiem Zarządu Klubu Strzelectwa Myśliwskiego „Leśnik” w Olsztynie  i ogromnie angażował się w tę działalność, znakomicie łącząc środowiska leśników, myśliwych i sportowców.

Od 22 lat wspólnie z zespołem organizował dla pracowników RDLP w Olsztynie m. in. Regionalne Mistrzostwa Leśników w Strzelectwie, a od 19 lat coroczne turnieje w piłce nożnej o Puchar Dyrektora RDLP.

Dzięki jego wszechstronnej działalności i pod jego przewodnictwem Związek Leśników Polskich w RP Regionu Olsztyńskiego znacznie zwiększył swoje szeregi. Również z Jego inicjatywy, w uznaniu zasług całej społeczności związkowej, w 2010 roku Region otrzymał  sztandar.

Andrzej za swoją działalność społeczną był odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”  i Złotym Znakiem Związku. To najwyższe  odznaczenie w ZLP w RP zostało Jemu wręczone w obecności Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego LP podczas uroczystości 100-lecia ZLP w RP w Gołuchowie, w październiku 2018 roku.

Dziś sztandar Regionu Olsztyńskiego i sztandary ZLP w RP pokryją się kirem w obliczu śmierci Andrzeja… Często mówimy, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak Andrzeja trudno będzie zastąpić. Jego odejście jest dla nas wielka stratą i napełniło smutkiem wszystkich tych, którzy mieli wielkie szczęście Go poznać.

Żonie Andrzeja i Jego Rodzinie w imieniu całej Braci Leśnej, Rady Krajowej, Rady Regionu Olsztyńskiego i blisko 12 tysięcy członków ZLP w RP składamy kondolencje i wyrazy żalu oraz duchowej łączności w tych trudnych chwilach.

Andrzeju – odpoczywaj w pokoju,

Darz Bór!

                                                                                     Jarosław Szałata

Najważniejsi są ludzie

Trwający od wielu miesięcy, obecnie nasilający się w restrykcje czas pandemii, towarzyszące nam poczucie zagrożenia, niepewności i lęku o przyszłość bliższą i dalszą, są bardzo deprymujące. Żyjemy w poczuciu bezradności i wielkiej niepewności o zdrowie, pracę, przyszłość własną i bliskich. Towarzyszą nam różne, zwykle mało przychylne oceny naszej działalności, najczęściej formułowane przez ludzi, którzy niewiele o nas wiedzą. Otaczają nas też informacje medialne o wyborach, polityce, protestach, nagrodach wypłacanych w ministerstwach.

Czytaj dalej