Wawelska 52/54 i polscy leśnicy

W październiku 2019 r. po rekonstrukcji Rządu RP powstał pomysł utworzenia nowego Ministerstwa, które byłoby połączeniem dotychczasowego Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii. Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jarosław Szałata wystąpił wówczas z pismem ZLP-01.69.2019 z dnia 23.10.2019 r. do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w którym wyraził swoje zaniepokojenie co do powyższej idei.  Dokument został skierowany również do wiadomości ówczesnego Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

W dniu 15 listopada 2019 r. powstało Ministerstwo Klimatu kierowane przez Ministra właściwego do spraw środowiska i ochrony klimatu. Z zadań tegoż Ministerstwa miały zostać wydzielone sprawy dotyczące środowiska, którymi miało zając się na nowo utworzone Ministerstwo Środowiska. Siedzibą resortu Klimatu został historycznie związany z leśnikami budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie, dotychczas zajmowany przez Ministerstwo Środowiska. Z gmachu została zdjęta tablica z nazwą Ministerstwa Środowiska. Powstała więc obawa, że po odtworzeniu Ministerstwa Środowiska gmach, zbudowany z inicjatywy i starań polskich leśników, z ich dobrowolnych składek zbieranych przy wielkim zaangażowaniu Związku Leśników Polskich w RP, przestanie służyć ludziom lasu.  

W związku z powyższym w dniu 23.01.2020 r. Przewodniczący Jarosław Szałata wystąpił z pismem ZLP-01.6.2020 kierowanym do Prezydenta Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W dokumencie wyraził swój niepokój w kwestii odebrania dotychczasowej siedziby Ministerstwu Środowiska. Przybliżył historię gmachu oraz wystąpił z apelem, aby warszawski budynek przy ulicy Wawelskiej 52/54 nadal pozostał siedzibą Ministerstwa Środowiska, a tym samym nadal służył polskim leśnikom. KPRM pismem z dnia 30.01.2020 r. przekazała dokument wg kompetencji do Ministra Klimatu.

W dniu 5 marca 2020 r. Ministerstwo Środowiska zostało odtworzone, a na jego czele stanął Minister Michał Woś. Funkcję Sekretarza Stanu i Głównego Konserwatora Przyrody ponownie objęła Małgorzata Golińska. Siedziba naszego resortu oraz Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa  nie została zmieniona. Gmach przy ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie współdzielą dwa Ministerstwa – Środowiska i Klimatu.

Wystąpienia  ZLP w RP zostały  zatem uwzględnione i potraktowane poważnie.  Warto nam było zaangażować się i występować do najważniejszych osób w państwie w słusznej jak widać sprawie. 

2 czerwca br. Minister Michał Woś zaprosił na spotkanie do siedziby ministerstwa  kierownictwo Lasów Państwowych i przedstawicieli central związkowych działających w LP. Przewodniczący ZLP w RP Jarosław Szałata podczas posiedzenia, wystąpił z wnioskiem o wyznaczenie jednego, konkretnego dnia w kalendarzu, w którym byłoby obchodzone Święto Leśnika (więcej w tekście Kiedy mamy leśne święto?). Złożył także wniosek, poparty przez przedstawicieli innych związków zawodowych, o  uruchomienie jednorazowej, równej dla wszystkich nagrody z okazji zbliżających się Dni Lasu. Wystąpił  również, w związku ze zbliżającym się stuleciem działalności Lasów Państwowych w obecnej formule organizacyjnej, z inicjatywą uhonorowania jubileuszu leśników w formie pomnika polskiego leśnika, który miałby stanąć w otoczeniu warszawskiego budynku przy ul. Wawelskiej 52/54. Mister przyjął pomysł z aprobatą i między innymi z tego powodu dwa dni później, podczas skromnych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, odbyło się uroczyste sadzenie Dębu – Pomnika Leśników Polskich na dziedzińcu Ministerstwa Środowiska. Dąb jest symbolem leśnej siły, potęgi i trwałości. Od dzisiaj jest również symbolem polskich leśników – powiedział Minister Środowiska Michał Woś podczas uroczystości. Podczas tego wydarzenia Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował członek Rady Krajowej Jerzy Derlicki. Relacja z uroczystości znajduje się m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych.