Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia

W dniach 24 i 25 lutego 2020 r. na zaproszenie pracowników Nadleśnictwa Sarbia, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata przebywał z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia. W pierwszym dniu Przewodniczący spotkał się z przyszłymi leśnikami, uczniami Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Spotkanie odbyło się w gorajskim zamku, gdzie mieści się internat szkoły. W wystąpieniu przed młodzieżą Przewodniczący Jarosław Szałata określił, co to jest związek zawodowy, jakie są jego cele, jak ważny jest dla leśnika mundur i czapka z wizerunkiem orła, jako godła państwowego. Przewodniczący wspomniał o stypendiach fundowanych przez Związek Leśników Polskich w RP, stanowiących wyraz troski, o jakość kształcenia przyszłych leśników. Ta informacja wzbudziła największe zainteresowanie młodych słuchaczy, którzy pytali, co trzeba zrobić, aby takie stypendium otrzymać. Przewodniczący wyjaśnił, że aby się o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki oraz, że każdego roku nagrody pieniężne trafiają do dwóch abiturientów danej szkoły, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska.


Spotkanie z uczniami Szkoły Leśnej w Goraju.

W tym samym dniu odbyło się jeszcze spotkanie Przewodniczącego Jarosława Szałaty z kierownictwem Nadleśnictwa Sarbia i przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych ZLP w RP, Regionu Pilskiego z Nadleśnictw Sarbia i Podanin.

Drugi dzień wizyty to udział Przewodniczącego ZLP w RP w posiedzeniu Rady Regionu Pilskiego, gdzie dyskutowane były między innymi zagadnienia dotyczące, w jakim kierunku Związek prowadzi działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, sytuacji finansowej Lasów Państwowych w nawiązaniu do mających się odbyć w najbliższym czasie negocjacji płacowych, działaniach zmierzających do zmiany wysokości stawki za używanie przez leśników samochodów prywatnych do celów służbowych.


Rada Regionu Pilskiego ZLP w RP – spotkanie z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą.(25.02.2020 r.). Zdjęcie przed gmachem RDLP w Pile.

Następnym punktem programu w drugim dniu wizyty w Nadleśnictwie Sarbia było spotkanie z załogą Nadleśnictwa. Przewodniczący zrelacjonował podobne zagadnienia, co na spotkaniu z Radą Regionu. Głównym celem spotkania, była prezentacja, wykład na temat komunikacji społecznej, wizerunku leśnika, etosu zawodu leśnika, jak leśnik jest obecnie postrzegany w społeczeństwie. Wystąpienie Przewodniczącego Jarosława Szałaty spotkało się z dużym zainteresowaniem pracowników Nadleśnictwa Sarbia. W trakcie spotkania jak i też w przerwie pomiędzy wykładami słuchacze mieli możliwość osobistej rozmowy i bezpośredniego kontaktu z Przewodniczącym, z czego skorzystali. Na zakończenie wizyty, ważnych osób goszczących w Nadleśnictwie Sarbia, wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia. Zdjęcie to w okolicznościowej oprawie, będzie wyeksponowane w sali narad i dołączy do ważnych wydarzeń w historii Nadleśnictwa Sarbia, historii mającej w tym roku 126 lat, od momentu powstania.


Pamiątkowe zdjęcie pracowników Nadleśnictwa Sarbia z Przewodniczącym  Jarosławem  Szałatą. (25.02.2020 r.)

Romuald Dreger

Przewodniczący

ZLP w RP

ZOZ w Nadleśnictwie Sarbia