Dzienne archiwum: 2 marca 2020

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia

W dniach 24 i 25 lutego 2020 r. na zaproszenie pracowników Nadleśnictwa Sarbia, Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Szałata przebywał z wizytą w Nadleśnictwie Sarbia. W pierwszym dniu Przewodniczący spotkał się z przyszłymi leśnikami, uczniami Zespołu Szkół Leśnych w Goraju. Spotkanie odbyło się w gorajskim zamku, gdzie mieści się internat szkoły. W wystąpieniu przed młodzieżą Przewodniczący Jarosław Szałata określił, co to jest związek zawodowy, jakie są jego cele, jak ważny jest dla leśnika mundur i czapka z wizerunkiem orła, jako godła państwowego. Przewodniczący wspomniał o stypendiach fundowanych przez Związek Leśników Polskich w RP, stanowiących wyraz troski, o jakość kształcenia przyszłych leśników. Ta informacja wzbudziła największe zainteresowanie młodych słuchaczy, którzy pytali, co trzeba zrobić, aby takie stypendium otrzymać. Przewodniczący wyjaśnił, że aby się o nie ubiegać, należy osiągnąć najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych za cztery lata nauki oraz, że każdego roku nagrody pieniężne trafiają do dwóch abiturientów danej szkoły, których organem prowadzącym jest  Minister Środowiska.


Spotkanie z uczniami Szkoły Leśnej w Goraju.

W tym samym dniu odbyło się jeszcze spotkanie Przewodniczącego Jarosława Szałaty z kierownictwem Nadleśnictwa Sarbia i przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych ZLP w RP, Regionu Pilskiego z Nadleśnictw Sarbia i Podanin.

Czytaj dalej