Miesięczne archiwum: kwiecień 2020

Komunikat z dnia 28.04.2020 r. w sprawie terminu XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

W nawiązaniu do Komunikatu Rajdowego z dnia 26 marca 2020 roku informujemy, że z uwagi na szczególną sytuację panującą w naszym kraju, nie jest możliwa organizacja XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników w zaplanowanym dużo wcześniej terminie 4-6 czerwca 2020 roku. Niezwłocznie po pojawieniu się sytuacji kryzysowej podjęliśmy działania organizacyjne, zmierzające do wskazania innego terminu, realnego i przede wszystkim bezpiecznego dla wszystkich uczestników. Został on wyznaczony na 3-5 września 2020 r. i na dzień dzisiejszy jest jedynym terminem realizacji tej ważnej imprezy pracowniczej w bieżącym roku. Wciąż jednak wokół nas panują zmienione pandemią COVID-19, szczególne warunki życia i pracy. Komitet Organizacyjny Rajdu z uwagą śledzi rozwój wypadków i będzie w kolejnych komunikatach informował wszystkich zainteresowanych o podejmowanych działaniach.  Na chwilę obecną wszelkie sprawy związane z organizacją imprezy  pracowniczej zaplanowanej na 3-5 września 2020 r., uregulowane regulaminem Rajdu i wszelkimi założeniami organizacyjnymi pozostają w mocy.   

Komitet Organizacyjny

XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Leśników

Odszedł Ludwik Prędkiewicz

fot. Jarosław Szałata

Z wielkim smutkiem odebrałem  wczoraj wieczorem wiadomość o odejściu Ludwika Prędkiewicza. Jeszcze kilkanaście dni wcześniej rozmawialiśmy długo przez telefon i Ludwik opowiadał mi ze swadą i właściwym sobie poczuciem humoru anegdoty ze swojego barwnego, aktywnego życia leśnika, działacza związkowego, społecznika…

Czytaj dalej

XII Mistrzostwa Szachowe Leśników w RDLP w Radomiu

W dniach 5-6 marca 2020 roku odbyły się XII Mistrzostwa Szachowe Leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu o Puchar Dyrektora. Uroczystego otwarcia dokonał Andrzej Matysiak –  Dyrektor RDLP w Radomiu.

Czytaj dalej

Pamiątka z JUBILEUSZU 100-LECIA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

W dniu 31 stycznia 1920 r. minister Władysław Seyda podpisał rozporządzenie, które powołało do życia Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Uroczystość z okazji 100-lecia aktywnej działalności tej dyrekcji LP odbyła się w dniu 1 lutego 2020 r. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprzedziła ją msza w Bazylice Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła podczas której arcybiskup Stanisław Gądecki apelował o troskę o środowisko i przyrodę: Dzisiejszy kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia.  

Jakże dziś, w obliczy epidemii, po tak niedługim czasie, te mądre słowa nabrały jeszcze innego wyrazu…

W uroczystości 100-lecia uczestniczyło wielu znakomitych gości oraz leśników z Wielkopolski i całego kraju. Byli obecni m.in. Minister Środowiska Michał Woś, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Krzysztof Janeczko, posłowie, wojewoda wielkopolski oraz wielu zacnych zaproszonych gości.

Wszyscy zebrani mieli możliwość złożenia jubileuszowych życzeń Tomaszowi Markiewiczowi – Dyrektorowi RDLP w Poznaniu, który wraz ze swoimi zastępcami: Ireneuszem Niemcem i Jackiem Kokocińskim przyjmował je w imieniu wielkopolskich leśników przy pięknie przygotowanej „ściance”.

W imieniu całej społeczności ZLP w RP życzenia w tym szczególnym miejscu złożyli Przewodniczący Jarosław Szałata oraz Janusz Ruda – Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego.

 Każdy z gości został uwieńczony na takiej pamiątkowej fotografii, a wczoraj dotarł do nas specjalnie przygotowany przez poznańskich leśników plakat, składający się z tych właśnie zdjęć.

Wielkopolscy leśnicy przygotowali bogaty program obchodów 100-lecia,  rozpisany do końca 2020 roku, jednak obecna sytuacja częściowo przeszkodziła w jego realizacji.

Szczegóły dostępne na stronie RDLP w Poznaniu.