Uroczystość 100-lecia ZLP w Okręgu Lubelskim

W 2018 roku mija setna rocznica powstania Związku Leśników Polskich w RP. Leśnicy zrzeszeni w Okręgu Lubelskim ZLP 100-lecie działalności świętowali 14 września. W piątkowe przedpołudnie członkowie związku oraz zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju na mszy św. w intencji założycieli ZLP oraz wszystkich leśników.

_DSC6528Msza św.

            Mszę świętą odprawił ks. Maciej Lewandowski i duszpasterz leśników lubelskich ks. Wiesław Oleszek, który mówił: Gromadzimy się tutaj, jako społeczność leśna, z tej racji, że świętujemy piękny jubileusz. Chcemy pamiętać o tej rocznicy, przeżywać ją jak najpiękniej i najlepiej, a przede wszystkim pamiętać o waszych starszych kolegach i koleżankach, którzy ten Związek zakładali, żyli i w nim funkcjonowali, a którzy już odeszli do Pana, a także o tym, którzy dziś tworzą tę wspólnotę

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju im. Polskiego Towarzystwa Leśnego, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów rocznicowych. Rozpoczęły się one od montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów szkoły pod kierunkiem Pani Moniki Gardiasz.

Foto 2Uczniowie Technikum Leśnego w trakcie występu.

            Zgromadzonych na podniosłej uroczystości powitał Urban Kolman, Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego. Rozpoczynając powiedział, iż „pamięć o przeszłości to nasz obowiązek wobec naszej ziemi, naszych przodków i przyszłych pokoleń. Wypełniając ten obowiązek zgromadziliśmy się, aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie powstania Związku Leśników Polskich”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Jerzy Sądel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Jarosław Szałata Przewodniczący Związku Leśników Polskich, Kazimierz Paterak Starosta Powiatu Biłgoraj, ks. dziekan Wiesław Oleszek diecezjalny duszpasterz leśników, Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja, Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj, Andrzej Kozina przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Barbara Serafin Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Foto 3Zaproszeni goście, od lewej: Wiesław Różynski, Kazimierz Paterak, Janusz Rosłan, Andrzej Kozina, Barbara Serafin.

            Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Artur Garbacz i Michał Sawicki – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Lubelskiego oraz Waldemar Bałkowiec – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków „Florian”. W uroczystości uczestniczyli również nadleśniczowie nadleśnictw RDLP w Lublinie, byli dyrektorzy RDLP w Lublinie, a także byli Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego. Oprawę muzyczną zarówno w trakcie mszy św. jak i uroczystości w szkole zapewnił Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich RDLP w Lublinie „Polesia Czar”.

Uroczyste obchody 100-lecia służą upamiętnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji polskich leśników. Założyciele Związku Leśników Polskich poprzez swoją działalność niepodległościową, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą i kulturalną dawali świadectwo silnego związku leśników z Ojczyzną – mówił przewodniczący Urban Kolman. Rys historyczny Związku i jego misję przedstawił Przewodniczący Kolman. Mówił:  – Naszym Credo ideowym jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w latach 1918 – 1939. Czytamy w nim, że celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków, wypełnianie zadań przewidzianych statutowo oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin przez dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych; ochrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Głos zabrali również przybyli na uroczystość goście m.in. Jerzy Sądel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych Lubelszczyzny.

Foto 4Przedstawiciele służb mundurowych, od lewej: Michał Sawicki, Artur Garbacz, Urban Kolman, Waldemar Bałkowiec.

W imieniu samorządowców, do zebranych przemówił Kazimierz Paterak Starosta Biłgorajski – Jubileusz to powód do dumy i satysfakcji. Słowa uznania kieruje do wszystkich, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do tworzenia 100–letniej historii i dorobku związku, a także do tych, którzy budują jego dzisiejszy kształt i wizerunek. Dziękuje Państwu za kompetencje i profesjonalizm w działaniach na rzecz rozwoju i ochrony polskich lasów i całego obszaru leśnictwa. Życzę jednocześnie kolejnych lat sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju i wytrwałości w realizacji zamierzeń. W imieniu Zarządu Powiatu pragnę przekazać na ręce Pana Przewodniczącego serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności – mówił Starosta.

Foto 5Przemawia Kazimierz Paterak.

            Z kolei Jarosław Szałata Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej w swym wystąpieniu podkreślał, że Związek Leśników Polskich w RP zrzesza blisko dwanaście tysięcy osób i jest największą organizacja związkową w Lasach Państwowych. – Naszą siłą napędową jest to, że mamy ludzi w różnym wieku, o różnym wykształceniu i na różnych stanowiskach. Jesteśmy partnerem społecznym wszystkich pracodawców z zakresu leśnictwa. Chcemy przypominać, że to ludzie są najważniejszym zasobem i kapitałem tej i każdej innej firmy.

Foto 6Jarosław Szałata, Urban Kolman

            Szczególnie podniosłym akcentem uroczystości było wręczenie najwyższych leśnych odznaczeń „Kordelasa Leśnika Polskiego” przyznanych przez Jerzego Sądla Dyrektora RDLP w Lublinie, którymi zostali uhonorowani wieloletni, zasłużeni działacze Związku Leśników Polskich:

 1. Marek Hołowiński – Podleśniczy w Nadleśnictwie Sobibór,
 2. Jan Lempaszek – Leśniczy w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
 3. Bogusław Zygiert – Podleśniczy w Nadleśnictwie Nowa Dęba.

Foto 7Odznaczeni Kordelasem Leśnika Polskiego, od lewej: Marek Hołowiński, Jan Lempaszek, Jerzy Sądel, Bogusław Zygiert, Jarosław Szałata.

            Następnym, niezwykle miłym momentem uroczystości było wręczenie zasłużonym działaczom związkowym odznak związkowych przyznanych przez Jarosława Szałatę Przewodniczącego ZLP w RP.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich otrzymali:

 1. Adam Horecki – Wiceprzewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego,
 2. Antoni Kołodyński – Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
 3. Wiesław Leńczuk – Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Tomaszów,

Foto 8Odznaczeni Złotą Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”, od lewej: Urban Kolman, Adam Horecki, Antoni Kołodyński, Wiesław Leńczuk, Jarosław Szałata.

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich otrzymali:

 1. Paweł Budzyński – Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Gościeradów,
 2. Stanisław Gerung – ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
 3. Grzegorz Korczyński – Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Sobibór,
 4. Teresa Misztal – ZLP w Nadleśnictwie Gościeradów,
 5. Piotr Wdowiak – Przewodniczący w Nadleśnictwie Nowa Dęba.

Foto 9Odznaczeni Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”, od lewej: Urban Kolman, Teresa Misztal, Piotr Wdowiak, Paweł Budzyński, Grzegorz Korczyński, Jarosław Szałata.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Leśników Polskich otrzymali:

 1. Sławomir Bartnik – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
 2. Jarosław Dąbrowski – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
 3. Franciszek Klimaszewski – ZLP w Nadleśnictwie Sarnaki,
 4. Bogusław Kulczycki – Przewodniczący ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
 5. Katarzyna Pochodyła – ZLP w Nadleśnictwie Gościeradów,
 6. Grzegorz Szewc – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
 7. Piotr Szewczuk – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec,
 8. Łukasz Szubiczuk – ZLP w Nadleśnictwie Biała Podlaska,
 9. Adam Szulik – ZLP w Nadleśnictwie Międzyrzec,
 10. Hubert Zajączkowski – ZLP w Nadleśnictwie Zwierzyniec.

Foto 10Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

Foto 11Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”.

            Uroczystość upamiętniająca stulecie powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej organizowane w Okręgu Lubelskim honorowym patronatem objął Jerzy Sądel Dyrektor RDLP w Lublinie, natomiast patronat medialny zapewniła Telewizja Lublin oraz Katolickie Radio Zamość.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu Jubileuszu uczestnicy udali się na wspólny obiad.

Urban Kolman

                                                                                   Przewodniczący ZLP Okręgu Lubelskiego

 

Fotografie wykonał Robert Bijas.