Jubileusz Związku Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa

Z okazji 100-lecia istnienia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, organizacja zakładowa ZLP w Instytucie Badawczym Leśnictwa w dniu 29 czerwca 2018 r. zorganizowała w siedzibie Instytutu w Sękocinie Starym obchody jubileuszowe, zapraszając wszystkich pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

ZLP_5

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Spotkanie otworzył i gości serdecznie przywitał prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dyrektor IBL. W imieniu Dyrekcji Instytutu z okazji dostojnego jubileuszu złożył życzenia członkom Związku, życząc aby dalsza współpraca utrzymywała się na wysokim poziomie jak dotychczas.

ZLP_3

W ramach części oficjalnej jubileuszu miały miejsce dwa wystąpienia: w imieniu Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Szałaty prezentację nt. historii i dokonań Związku przedstawił Wiceprzewodniczący ZLP w RP Urban Kolman, natomiast Przewodniczący ZLP w IBL dr inż. Andrzej Boczoń przedstawił osiągnięcia i wyzwania stojące przed naszą komisją zakładową ZLP.

ZLP_2

Głos zabrał również dr inż. Tadeusz Zachara, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IBL, który składając gratulacje na ręce członków Prezydium i Przewodniczącego ZLP w IBL zadeklarował dalszą współpracę międzyzwiązkową dla dobra Instytutu i jego pracowników.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na spotkanie integracyjne, które odbyło się przy ognisku na terenie wiaty turystycznej IBL. W trakcie spotkania dla uczestników jubileuszu przeprowadzono quizy z nagrodami, podczas których można było wykazać się znajomością historii Związku Leśników Polskich w RP i Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dodatkową atrakcją były tańce przy muzyce do późnych godzin wieczornych. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków związkowych, przy wydatnym wsparciu Dyrekcji Instytutu.

 

Tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

ZLP w IBL