Miesięczne archiwum: sierpień 2018

Nie zatwardzajcie serc waszych…

Szanowne Koleżanki i Koledzy Leśnicy,

W naszym otoczeniu jest wiele osób potrzebujących, zmagających się z ciężkimi chorobami czy tragediami życiowymi.

Taka niesprawiedliwość dotknęła również Jolę Masłowską – młodą kobietę z leśnej rodziny.

apel_o_pomoc_dla_Joli_Masłowskiej_-jpg

Zwracam się do Was z prośbą o wsparcie Joli Masłowskiej jak i innych potrzebujących osób dobrowolnymi wpłatami.

Darz Bór!

Jarosław Szałata

 

Zaproszenie na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników

pielgrzymka-12-624x375

15 września br. odbędzie się po raz 22 Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników – pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawicieli ruchów ekologicznych na Jasną Górę. W roku ubiegłym wzięło w niej udział ponad 10 tysięcy osób.

W tym jubileuszowym dla Polski oraz Naszego Związku roku pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło : Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tej uroczystości.

2018.08.06_zaproszenie_15.09._str._1-1

Umundurowanie osób spoza Służby Leśnej

Podpisanie Protokołu Dodatkowego nr 26 do PUZP, który wszedł w życie na początku 2017 roku przyniosło wiele, od lat oczekiwanych i postulowanych zmian. Jedną z takich zmian było stworzenie możliwości noszenia umundurowania i przyznania punktów mundurowych osobom spoza Służby Leśnej. Jako ostateczne uregulowanie zasad noszenia umundurowania przez osoby spoza SL zostało wydane Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego LP w tej sprawie. Niestety, ta kwestia w wielu nadleśnictwach nie jest jednoznacznie pojmowana, rozstrzygana zwykle niekorzystnie dla pracowników. Dlatego wysłałem do DG LP wniosek o jednoznaczną odpowiedź, przedstawiając tak ten problem: czy pracownikowi nie będącemu w Służbie Leśnej można przydzielić do wykorzystania limit punktów przeliczeniowych w czasie dłuższym niż jeden rok, w okresie nieprzekraczającym 3 lat, powołując się na Zarządzenie nr  50 z 2017 roku Dyrektora Generalnego LP?

Odpowiedź Bogusława Piątka – Zastępcy Dyrektora Generalnego LP: 2018.08.17_odpowiedź w sprawie umundurowania

 

  Jarosław Szałata

Od 1 stycznia 2019 roku czekają nas istotne zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych.

W dniu 25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.Ustawa została zgłoszona przez Radę Ministrów w październiku 2017, a uchwalona 5 lipca 2018 roku.

Najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych to możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez wszystkie osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia. Czytaj dalej

Kilometrówka – na przełomie lat 2018/2019 szykują się zmiany ale chyba, niestety, nie stawek

Wczorajszy newsletter portalu Infor.pl przekazuje z pewnością ciekawe dla nas, leśników, informacje na temat tzw. „kilometrówki”. Czytamy tam m.in. :

Ministerstwo Finansów nie zamierza likwidować „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych i nadal nie widzi potrzeby podwyższenia stawek kilometrówki. Natomiast w MF trwają prace nad kompleksową zmianą zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą.” Doskonale wiemy, że  od 2007 roku nie uległy zmianie wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.). Czytaj dalej

Negocjacje płacowe 2018

Wobec wielu głosów leśników na temat braku aktywności przedstawicieli związków zawodowych  w działaniach na temat godziwej płacy za wykonywaną przez nas pracę przedstawiam drogę negocjacji płacowych w roku 2018 i nasze działania w tej sprawie.

Niedawno, bo w czwartek 26 lipca odbyła się w Dyrekcji Generalnej narada dyrektorów, a w programie narady znalazł się punkt „negocjacje płacowe”. Nigdy dotąd negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy stronami PUZP według zasad ustalonych w paragrafie 25 tego Układu Zbiorowego nie odbywały się podczas narady dyrektorów. Czytaj dalej