Negocjacje płacowe 2018

Wobec wielu głosów leśników na temat braku aktywności przedstawicieli związków zawodowych  w działaniach na temat godziwej płacy za wykonywaną przez nas pracę przedstawiam drogę negocjacji płacowych w roku 2018 i nasze działania w tej sprawie.

Niedawno, bo w czwartek 26 lipca odbyła się w Dyrekcji Generalnej narada dyrektorów, a w programie narady znalazł się punkt „negocjacje płacowe”. Nigdy dotąd negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy stronami PUZP według zasad ustalonych w paragrafie 25 tego Układu Zbiorowego nie odbywały się podczas narady dyrektorów.

  Wcześniej, w dniu 28 lutego odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego z przewodniczącymi związków zawodowych działających w LP. Po objęciu w dniu 19 stycznia 2018 roku przez Pana Andrzeja Koniecznego funkcji Dyrektora Generalnego LP  było to pierwsze  spotkanie w tym gronie. W zaproszeniu na spotkanie powołano się na zapis paragrafu 25 pkt. 5 PUZP:

W terminie do końca lutego każdego roku, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych występuje z inicjatywą podjęcia negocjacji w sprawie zmiany stawki wyjściowej, jeżeli wcześniej z taką inicjatywą nie wystąpiła jedna z ponadzakładowych organizacji związkowych będących stroną Układu.

Spotkanie nie zakończyło się konkretnymi ustaleniami i podpisaniem protokołu uzgodnień, Pan Dyrektor stwierdził, że potrzebuje więcej czasu i zaproponował powrót do negocjacji po pierwszym półroczu 2018 roku.

Przewodniczący wszystkich związków zawodowych wystosowali 5 marca wspólne pismo do Dyrektora Generalnego o treści:

Pismo wspólne przedstawicieli ZZ do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy 28 marca 2018 czytamy:

kolejny termin spotkania ze zz

Czekaliśmy zatem cierpliwie na wyznaczenie terminu do wspomnianej narady dyrektorów w dniu 26 lipca 2018 roku.

Z płacami łączy się sprawa nagród motywacyjnych, które na rok 2018 zaplanowano w planie finansowym w łącznej wysokości 7 tysięcy złotych na pracownika.

W dniu 26 czerwca 2018 wystąpiłem do Dyrektora Generalnego z poniższym wnioskiem o uruchomienie nagrody za 2 kwartał 2018:

ZLP-01.91.2018_Do DG w sprawie nagrody za 2 kwartał

Do dnia lipcowej narady wniosek pozostał bez odpowiedzi. Na naradzie wysłuchaliśmy relacji z sytuacji ekonomicznej LP po podsumowaniu 1 półrocza 2018 oraz komunikatu Pana Dyrektora Generalnego przewidującego trudny rok 2019 i być może następne. W związku z czekającymi nas większymi kosztami, a mniejszymi przychodami, związanymi głównie z malejącym pozyskaniem drewna, Pan Dyrektor Generalny LP zakomunikował, że nie zamierza zwiększać wartości punktu do płac i pozostawia go  na poziomie obowiązującym od lipca 2017 roku.

W związku z tym, że negocjacje w tej formie nie zakończyły się żadnymi pisemnymi uzgodnieniami, wystosowałem w dniu 3 sierpnia list do Pana Dyrektora o treści:

 ZLP-01.103.2018_pismo do DGLP z pieczątką wpływu

Mam nadzieję,  pewnie jak wszyscy leśnicy, że nasze kierownictwo zadba o dobro pracownika, nasz dobry wizerunek, bo przecież skoro dobrze pracujemy, to nie ma powodu, aby nie wypłacać zaplanowanych nagród i „zamrażać” nam płace. Każdy przecież wie, że kto stoi w miejscu, ten się cofa… Wokół nas intensywnie rozwija się polska gospodarka, rosną dochody Polaków, dynamicznie zmieniają się  płace na rynku pracy. W ocenie kierownictwa przed nami wiele nowych zadań i wyzwań. Nasza kadra jest w trakcie wymiany pokoleniowej, gdzie doświadczonych specjalistów wymieniają młodzi ludzie.  Jesteśmy dobrze wykształconą, obciążoną odpowiedzialnymi obowiązkami kadrą profesjonalistów, zarządzającą majątkiem Skarbu Państwa. Dlaczego zatem mamy stać w miejscu, inaczej niż wszyscy Polacy?  Czy powoli mamy stać się  oderwaną od reszty kraju tzw. „zieloną wyspą” gdzie nie szanuje się pracowników, jest inaczej, gorzej, pesymistycznie?

Jarosław Szałata