Umundurowanie osób spoza Służby Leśnej

Podpisanie Protokołu Dodatkowego nr 26 do PUZP, który wszedł w życie na początku 2017 roku przyniosło wiele, od lat oczekiwanych i postulowanych zmian. Jedną z takich zmian było stworzenie możliwości noszenia umundurowania i przyznania punktów mundurowych osobom spoza Służby Leśnej. Jako ostateczne uregulowanie zasad noszenia umundurowania przez osoby spoza SL zostało wydane Zarządzenie nr 50 Dyrektora Generalnego LP w tej sprawie. Niestety, ta kwestia w wielu nadleśnictwach nie jest jednoznacznie pojmowana, rozstrzygana zwykle niekorzystnie dla pracowników. Dlatego wysłałem do DG LP wniosek o jednoznaczną odpowiedź, przedstawiając tak ten problem: czy pracownikowi nie będącemu w Służbie Leśnej można przydzielić do wykorzystania limit punktów przeliczeniowych w czasie dłuższym niż jeden rok, w okresie nieprzekraczającym 3 lat, powołując się na Zarządzenie nr  50 z 2017 roku Dyrektora Generalnego LP?

Odpowiedź Bogusława Piątka – Zastępcy Dyrektora Generalnego LP: 2018.08.17_odpowiedź w sprawie umundurowania

 

  Jarosław Szałata